Skip to content Skip to navigation menu
Waarde creeren in toerisme
Betekenisvolle belevenissen zijn steeds vaker beslissend als het gaat om de gunst van de toerist. Van zintuiglijke beleving verschuift de klantbehoefte naar zingeving. Hoe creëer je een belevenis die iemand voor langere tijd bijblijft? In deze module maak je kennis met de betekeniseconomie. Je raakt vertrouwd met nieuwe vormen van ondernemerschap en wordt bekend met het toevoegen van maatschappelijke waarde in je organisatie. Je wordt uitgedaagd om antwoord te vinden op de vraag: ‘Hoe kan jouw organisatie van betekenis zijn voor haar klanten, medewerkers en de samenleving waarvan zij deel uitmaakt?’ Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • De situatie van je organisatie omschrijven aan de hand van het Business Model Canvas.
  • De identiteit van je organisatie blootleggen door middel van de identiteitsvragen.
  • Je organisatie adviseren op welke manier ze een positieve impact op mens en/of milieu zou kunnen bewerkstelligen, in de vorm van vier interventies.
  • Eén van de vier interventies selecteren en aan de hand van het identiteitsbewijs beargumenteren in hoeverre de definitieve interventie passend is bij je organisatie.
  • Vanuit de definitieve interventie het Business Model Canvas opnieuw invullen en aangeven welke verschillen er zichtbaar zijn tussen de twee canvassen.
  • Laten zien hoe je een koppeling maakt tussen de verschillen in canvassen en deze vertalen naar mogelijke voordelen en kansen/risico’s voor je organisatie.

Deze module kent zeven gezamenlijke contactmomenten en een proefassessment, waarvoor je de opdrachten thuis via interactieve opdrachten voorbereidt en literatuur bestudeert. In de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten en is er veel ruimte voor discussie. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Je werkt samen met klasgenoten en leert van hun ervaring en expertise, zodat een meer compleet inzicht in de mogelijkheden van jouw organisatie ontstaat.

Verwante opleidingen
Tourism Management

Je verzorgt een individuele eindpresentatie. Daarin pas je je inzichten toe om de identiteit van je organisatie bloot te leggen. Je laat zien dat je op basis van deze identiteit vier interventies hebt uitgewerkt. Daarin maak je duidelijk op welke manier jouw organisatie een positieve impact op mens en/of milieu kan bewerkstelligen, met de businessdoelstellingen als randvoorwaarde. De presentatie is in twee delen opgebouwd: 15 minuten presentatie en een verdediging van 15 minuten in dialoog.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Studievorm Module
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID HTRO03D