Skip to content Skip to navigation menu
Werken aan leiderschap

Leiderschap staat in de top tien van belangrijkste organisatiethema’s. Toch zijn er weinig organisaties die structureel aan leiderschapsontwikkeling doen. Tijdens deze module leer je hoe je als HR-adviseur een bijdrage kunt leveren aan een actief en effectief programma voor leiderschapsontwikkeling in jouw organisatie. Op microniveau door het voeren van ontwikkelgesprekken en op macroniveau door het leveren van een overtuigend advies dat aansluit bij de wensen van de organisatie en de praktijk van vandaag.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je onderbouwt jouw onderzoek naar het leerklimaat van de organisatie en de mate waarin zij aandacht aan leiderschapsontwikkeling besteedt. Als onderzoeksinstrumenten gebruik je een op de theorie gebaseerde enquête om het leerklimaat te meten en een interviewprotocol dat gebaseerd is op recente wetenschappelijke inzichten in leiderschapsontwikkeling.
  • Je beschrijft, presenteert en interpreteert de resultaten van het onderzoek op het gebied van leerklimaat en leiderschapsontwikkeling en je trekt daar logische conclusies uit.
  • Je adviseert op basis van de onderzoeksresultaten en conclusies uit de enquête en interviews hoe de organisatie haar leiderschapsontwikkeling effectiever kan maken.

Deze module bestaat uit acht gezamenlijke bijeenkomsten. De module start met een introductie van het thema leerklimaat, een bespreking van de aanpak en de planning voor de interviews en enquête die je gaat afnemen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur, noteer je vragen over dingen die je niet snapt en bereid je je voor op de bijeenkomst. Je werkt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit jouw eigen organisatieomgeving. In de bijeenkomsten krijg je verdiepende uitleg over de onderwerpen en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt beoordeeld op een adviesrapport waarin je jouw organisatie adviseert hoe zij effectiever kan worden bij het inzetten van leiderschapsontwikkeling als HR-instrument. Dat doe je op basis van een enquête over het leerklimaat en interviews over leiderschapsontwikkeling.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID C89D