Skip to content Skip to navigation menu
Werken aan veiligheidscultuur
Organisaties zijn zich over het algemeen bewust van risico’s en de te nemen maatregelen. Op papier is het vaak goed geregeld. Maar zijn ook de medewerkers zich wel echt bewust van de risico’s? Met een goede veiligheidscultuur in je organisatie creëer je omstandigheden waardoor fouten eerder aan het licht komen of incidenten niet groter worden. In deze module maak je kennis met een aantal methodes en concepten om inzicht te krijgen in een veiligheidscultuur. Je gaat in op nut en noodzaak van het begrijpen, meten en verbeteren van de veiligheidscultuur in organisaties. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Analyseren op welke trede van de veiligheidscultuurladder een organisatie zich bevindt, met behulp van de Hearts and Minds-methode of een vergelijkbare methode.
  • Onderbouwen van je analyse van de veiligheidscultuur met behulp van kennis uit de High Reliability Organizing, Just Culture en Resilience engineering concepten.
  • Een verbeteradvies voor de veiligheidscultuur opstellen met behulp van de Hearts and Minds-methode, de High Reliability Organizing, Just Culture en Resilience engineering concepten.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt, literatuur bestudeert en kennisclips bekijkt. We starten met een introductie van de thematiek en het op te leveren beroepsproduct. Je oefent met methodieken en concepten, waarbij je je eigen organisatie als uitgangspunt neemt. Op Blackboard gebruik je de digitale discussieruimte. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Integrale Veiligheidskunde

Als beroepsproduct maak je een analyse van de veiligheidscultuur van je organisatie of afdeling. Op basis daarvan schrijf je een verbeteradvies voor de veiligheidscultuur, inclusief maatregelen en een implementatievoorstel. Dit geef je kort maar krachtig weer in een Powerdoc.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OIVK05D