Skip to content Skip to navigation menu
Werken binnen de kaders van jeugdbescherming

Op welke wijze bevorder je, door middel van specifieke handelingen, de veiligheid van het kind? En hoe belichaam je jouw functie als begeleider en ondersteuner, terwijl je tegelijkertijd de kinderen en ouders in hun eigen kracht zet? Als Social Work jeugdprofessional kun jij een belangrijke rol spelen binnen de praktijk van de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming. De vaardigheden die je hiervoor nodig hebt, komen uitvoerig aan bod tijdens deze module. Ook maak je kennis met diverse essentiële theorieën en methodieken.  

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de situatie van een kind en het cliëntensysteem en maakt een inschatting van de veiligheidsrisico’s op korte en lange termijn. Je past daarbij je kennis en methoden in de context van jeugdbescherming/ jeugdhulpverlening toe.  
  • Je handelt vanuit ethisch en juridisch perspectief en maakt onderbouwde keuzes om de veiligheid van de cliënt te waarborgen. 
  • Je maakt mogelijkheden inzichtelijk om de veiligheid van het kind en zijn systeem te kunnen waarborgen, volgens de richtlijnen van de jeugdzorg. 
  • In gesprekken met de cliënt positioneer je jezelf vanuit je rol als hulpverlener, ondersteun je de cliënt, faciliteer en motiveer je de cliënt, met als doel stagnatie te overwinnen. Dit doe je met behulp van verschillende gesprekstechnieken en -methodieken. 
  • Je ontwerpt een plan voor het (toekomstige) samenwerken met andere professionals en disciplines en je brengt in kaart welke acties nodig zijn ter ondersteuning van veranderprocessen, voor een cliënt (kind) en de betrokken systemen. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SW-professional speelt een rol binnen de praktijk van de jeugdhulpverlening/jeugdbescherming, richt zijn handelen op het bevorderen van de veiligheid van het kind, blijft tegelijk in de rol van de begeleider en ondersteuner en zet kinderen en ouders in hun kracht.”. 

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, e-learning en kennisclips. Daarnaast werk je aan de portfolio-opdrachten. Je werkt tijdens de bijeenkomsten opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit jouw eigen praktijkomgeving. Binnen de bijeenkomsten is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie. 

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt individueel beoordeeld op een toekomstplan voor jouw cliënt en een reflectieverslag over je gesprek met jouw cliënt. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating  

Deze module is op hbo-niveau. Om deze module goed te kunnen volgen en de toets te kunnen halen is het noodzakelijk dat je beschikt over een relevante prakrijkomgeving in de context van Social Work jeugd en daar een professionele rol als SW-er vervult. Die context kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School, de module-eigenaar of je studiecoach.  

Aanmelden 

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) Februari
EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
STAP
Locaties Enschede
ID OSW13