Skip to content Skip to navigation menu
Werken vanuit systemisch perspectief met jeugd

Welke houding neem je nu het best aan, wanneer je systematisch met jongeren en jeugdigen werkt? Hoe kun je vanuit de hulpvraag van een cliënt het netwerk inzetten en analyseren? En op welke wijze kun je de eigen kracht van de cliënt vergroten én zijn of haar netwerk opbouwen en versterken, door middel van de sociale netwerkmethodiek? Tijdens deze methode verdiep je je in diverse theorieën en leer je gesprekstechnieken toepassen. De kennis en vaardigheden die je als zorg- en welzijnsprofessional opdoet, pas je direct toe bij het begeleiden van jouw cliënt.  

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je voert een gesprek met een jeugdige en past hierin oplossingsgerichte en motiverende gesprekstechnieken toe die afgestemd zijn op de ontwikkelingsleeftijd. 
  • Je analyseert de context van de jeugdige met behulp van diverse modellen waarbij je de zorgen/signalen en krachten van het cliëntsysteem in kaart brengt.  
  • Je stelt op basis van de sociaal netwerk methodiek de hulpvraag van het cliëntsysteem vast.  
  • Je maakt een realistisch werkplan dat richting geeft aan het handelen in de praktijk en daarnaast is afgestemd op de hulpvraag van de jeugdige en/of het cliëntsysteem. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SW-professional stelt op basis van de hulpvraag van de jeugdige een werkplan op dat richting geeft aan het handelen in de beroepspraktijk.”. 

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, e-learning en kennisclips. Daarnaast werk je aan de portfolio-opdrachten. Je werkt tijdens de bijeenkomsten opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit jouw eigen praktijkomgeving. Binnen de bijeenkomsten is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie.  

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio dat bestaat uit een video-opname van een representatief fragment van een van je gevoerde gesprekken en een verantwoordingsverslag, bestaande uit een cliëntrapportage, een overdrachtsverslag en een reflectie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating  

Deze module is op hbo-niveau. Om deze module goed te kunnen volgen en de toets te kunnen halen is het noodzakelijk dat je beschikt over relevante praktijkomgeving in de Social work jeugd praktijkcontext en daar een professionele rol als SW-er vervult. Die praktijkomgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School, de module-eigenaar of je studiecoach.  

Aanmelden 

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten 

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) Februari
EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
STAP
Locaties Enschede
ID OSW11