Skip to content Skip to navigation menu
Werken vanuit systemisch perspectief met jeugd

Welke houding neem je aan om systemisch met jeugdigen te werken? Hoe kun je vanuit de hulpvraag van een cliënt, het netwerk analyseren en inzetten? Hoe kun je met behulp van de sociale netwerkmethodiek, de eigen kracht van de cliënt vergroten en het netwerk van de cliënt opbouwen en versterken? In deze module krijg je de antwoorden op deze vragen. Naast de onderliggende theorie en het toepassen van gesprektechnieken, pas je de methodiek ook toe in de praktijk. De kennis en vaardigheden zet je direct in bij het begeleiden van de cliënt in je eigen (werk)omgeving.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je laat zien dat je oplossingsgerichte en motiverende houding en (gespreks-)technieken toepast.
  • Je analyseert de context van de cliënt met behulp van diverse modellen waarbij de zorgen/signalen en krachten in kaart worden gebracht.
  • Je stelt, vanuit een onderbouwde pedagogische visie, de hulpvraag van de cliënt en het gezin/systeem vast.
  • Je kiest hierbij een passende interventie waarin een onderbouwde afweging is gemaakt wie uit het netwerk mantelzorg en/of vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden.
  • Je legitimeert je keuzes in het hulpverleningsproces op basis van gemeentelijk jeugdbeleid en de richtlijnen jeugd.

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, e-learning en kennisclips. Daarnaast werk je aan de portfolio-opdrachten. Je werkt tijdens de bijeenkomsten opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit jouw eigen praktijkomgeving. Binnen de bijeenkomsten is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt beoordeeld op een portfolio dat bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een video-opname van een representatief fragment van een van je gesprekken (mag een compilatie zijn van meerdere gesprekken, als je de vaardigheden die in de rubrics omschreven staan maar kunt aantonen)
  2. Een verantwoordingsverslag bestaande uit een cliëntrapportage, een overdrachtsverslag en een reflectie

Voor degene die het certificaat jeugd- en gezinsprofessional wil behalen waarmee je kunt registreren bij SKJ, is de werkcontext Jeugd bij deze module noodzakelijk

startdatum Februari
EC 5
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW11