Skip to content Skip to navigation menu
Wonen en alle juridische aspecten

Wonen is een primaire levensbehoefte. Bij het (ver)kopen of (ver)huren van woonruimte komen vaak complexe juridische vraagstukken kijken. In deze module ontdek je welke juridische problematiek (ver)huurders en (ver)kopers van woonruimte kunnen tegenkomen. Je leert hoe je deze problematiek onderkent en adequaat het hoofd biedt als (vertegenwoordiger van de) huurder, verhuurder of eigenaar van woonruimte.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je inventariseert de relevante feiten en het toepasselijke sociaal/juridisch kader met betrekking tot goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke aspecten van wonen.
  • Je brengt op basis van een analyse van de toepasselijke feiten en het sociaal/juridisch kader de juridische kansen en risico’s voor de betrokken partijen in kaart.
  • Je adviseert over de mogelijkheden voor het inzetten van sociaal/juridische instrumenten.
  • Je ontwerpt ten behoeve van jouw cliënt passende advies- en processtukken die betrekking hebben op verbintenisrechtelijke aspecten van wonen.
  • Je adviseert over de beoordeling van een geschil met betrekking tot wonen.

Deze module kent negen bijeenkomsten, waarvan twee consultbijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. De eerste vier weken staan in het teken van het huurrecht, gevolgd door een consultbijeenkomst in week 5. Vervolgens komt het goederenrecht aan de orde, ook weer gevolgd door een consultbijeenkomst. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor door onder meer literatuur, kennisclips en artikelen te bestuderen, te werken je aan opdrachten en via de digitale leeromgeving feedback te geven. De docent geeft tijdens de bijeenkomsten verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt hem vragen stellen over de onderliggende theorie. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten tevens de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en je krijgt en geeft feedback.

Je wordt individueel beoordeeld op een juridisch dossier met daarin een uitwerking van vijf opdrachten op gebied van huurrecht en goederenrecht. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de module S04 De juridische basis (of opvolger van deze module). Deze heb je nodig om het beroepsproduct en de toets goed te kunnen maken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Vakgebied Juridisch
Locaties Enschede
Deventer
ID C31D