Skip to content Skip to navigation menu
Zicht op arbeid en de arbeidsmarkt

Als HRM-professional is basiskennis van de arbeidsmarkt en de beroepenwereld onmisbaar. In deze module maak je kennis met meerdere invalshoeken om een beter overzicht te krijgen en inzichten op te doen. Zo doe je onderzoek naar arbeid, in de vorm van een interview met een medewerker. Tevens zoom je in op de verschillende visies vanuit wetenschappelijke disciplines. Je krijgt zicht op de historische bepaaldheid van arbeid, maar blikt ook vooruit naar de uitdagingen van moderne arbeid. Vervolgens maak je kennis met het thema 'arbeidsmarkt' en hoe partijen erbinnen functioneren.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Op methodologisch verantwoorde wijze een interview met een werknemer uitvoeren over de verschillende dimensies van de betekenis van werk.
  • Interviewgegevens coderen en verwerken en deze koppelen aan een aantal theoretische modellen en concepten.
  • Op basis van interview, observatie en deskresearch vanuit een functieanalyse een beroepsbeeld (tekst, beeld en geluid) vervaardigen. Het beroepsbeeld geeft de volgende zaken weer: proces, taken, eisen, omstandigheden, verrichtingen, opleiding, organisaties, arbeidsmarkt- en loopbaanperspectief, kritische incidenten, beroepsdilemma’s en work values.
  • Volgens het DESTEP-model een arbeidsmarktanalyse (actueel en prognose) maken voor een concrete beroepsgroep.
  • Een script voor een voorlichtingsfilm ontwikkelen voor en over een doelgroep.
  • Op basis van verzamelde data en een uitgeschreven script een voorlichtingsfilm maken voor een doelgroep.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten, waarvoor je de oefen- en zoekopdrachten thuis voorbereidt, kennisclips en weblectures bekijkt en literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek en de op te leveren producten. Je gaat onder meer gericht aan de slag met het verzamelen, verwerken en interpreteren van informatie. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Human Resource Management

Je levert een portfolio met twee beroepsproducten op. 1. Je maakt een analyse van de beleving, betekenis en waarde van werk van een individuele werknemer. Je verwerkt jouw interview met die medewerker volgens de methode van kwalitatief onderzoek. 2. Je maakt een voorlichtingsfilm over inhoud , eisen, heden, verleden en toekomst van een beroep(sgroep) ten behoeve van een door jou gekozen doelgroep.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum September
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID OHRM09D