Skip to content Skip to navigation menu
Zicht op cijfers

Cijfers zijn essentieel om bedrijven of processen te doorgronden. Maar al die verschillende kengetallen in financiële analyses en jaarcijfers kunnen je ook overdonderen. Waar begin je? Deze module helpt je daarbij op weg. Je ontwikkelt kennis en inzicht in de diverse kengetallen van financiële analyses. Zo wordt jij een goede gesprekspartner voor het management en lever je betrouwbare informatie. Na deze module kan jij zonder probleem cijfers beoordelen en op waarde schatten.

Sector Economie  
Studie Type Module  
Locatie Enschede

€ 575,00

  • Je identificeert de relevante interne en externe ontwikkelingen van de onderneming en de daarbij behorende risico’s.
  • Je beoordeelt de juridische aspecten van de onderneming, waarbij je ook de ethische en maatschappelijke factoren meeweegt.
  • Je beargumenteert de invloed van financiële feiten op balans, verlies- en winstrekening en kasstroomoverzicht van de onderneming.
  • Je interpreteert en verklaart financiële kengetallen van de onderneming.
  • Je geeft een onderbouwd advies omtrent de levensvatbaarheid van de onderneming.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional adviseert over de levensvatbaarheid van een organisatie op financieel gebied op grond van analyses van het jaarverslag en een financieel plan en beargumenteert de gevolgen voor de stakeholders.”.

Deze module vormt de basis van financieel management in organisaties, zodat je in staat bent de financiële prestaties en gezondheid te beoordelen. Er zijn zeven bijeenkomsten waarin we onder meer de volgende thema’s behandelen: ondernemingsplan, financieel plan, financiële feiten en beoordeling  van een financiële situatie. Je verdiept je door het bestuderen van literatuur en het werken aan opdrachten in de basisadministratie, de resultatenrekening en balans, financiële kengetallen en de planning- en controlcyclus.

Je wordt individueel beoordeeld op een financiële analyse van een jaarverslag van een (klein) beursgenoteerd bedrijf. Je licht je analyse en de financieel onderbouwde adviezen  toe gedurende een assessment. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Beroepenveld Finance & Control
Studievorm Module
STAP
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID S03