Skip to content Skip to navigation menu
Social Work
Iedereen heeft wel eens hulp nodig. De meeste mensen zijn prima in staat deze 'zorgvraag' in te vullen. Het wordt anders wanneer iemand de regie over zijn leven verliest. Hoe krijg je dan weer grip op de situatie? Na de opleiding Social Work (SW) begeleid je mensen van alle leeftijden die voor korte of langere periode hulp nodig hebben. Samen met vrienden, familie en de omgeving help je mensen om hun leven weer op de rails te krijgen. Ben jij de social worker die het verschil maakt?
Duur 4  Jaren
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Deeltijd  
Locatie Enschede

Iedereen heeft wel eens hulp nodig. De meeste mensen zijn prima in staat deze 'zorgvraag' in te vullen. Het wordt anders wanneer iemand de regie over zijn leven verliest. Hoe krijg je dan weer grip op de situatie? Na de opleiding Social Work (SW) begeleid je mensen van alle leeftijden die voor korte of langere periode hulp nodig hebben. Samen met vrienden, familie en de omgeving help je mensen om hun leven weer op de rails te krijgen. Ben jij de social worker die het verschil maakt?

Verwante Modules


Jaar 1
Verbeter je professionele gespreksvaardigheid
Vergroot je onderzoekend vermogen
Verbeter je professionele schrijfvaardigheid
Psychologie mens en gedrag
Positieve gezondheid en preventie
Juridische kaders in zorg en welzijn
Empowerment en cliënt versterkend werken
Omgaan met beroepsdilemma’s
Kleur bekennen, ontwikkel je professionele identiteit
Methodisch werken voor professionals in zorg en welzijn
Op weg naar vakmanschap
Jaar 2
Technologie in zorg en welzijn
De ondernemende professional
Psychopathologie in de praktijk
Sociale psychologie
Motiverende gespreksvoering
Vakmanschap in beweging
Oplossingsgericht werken als methode
Cultuursensitief werken in zorg en welzijn
Muzisch agogisch en creatieve aanpak voor veranderprocessen
Sociologie, ontdek de maatschappij
Verbeter de praktijk door het doen van onderzoek
Jaar 3
Jaar 3 Specialicatie Zorg
Vakmanschap een kleur geven
Professioneel doelgericht coachen
Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag
Integrale schuldhulpverlening
Doe een praktijkonderzoek voor Social Work
Stel een onderzoeksplan op voor Social Work
Innoveren met beleid
Kijk op kwetsbaarheid
Methodisch cliëntversterkend werken - doen wat werk
Kwartier maken, werken aan inclusie
Jaar 3 Specialicatie Jeugd
Vakmanschap een kleur geven
Professioneel doelgericht coachen
Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag
Integrale schuldhulpverlening
Doe een praktijkonderzoek voor Social Work
Stel een onderzoeksplan op voor Social Work
Innoveren met beleid
Werken vanuit systemisch perspectief met jeugd
Verdiep je in de ontwikkelingspsychologie en pathologie van minderjarigen
Werken binnen de kaders van jeugdbescherming
Jaar 3 Specialicatie Welzijn en Samenleving
Vakmanschap een kleur geven
Professioneel doelgericht coachen
Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag
Integrale schuldhulpverlening
Doe een praktijkonderzoek voor Social Work
Stel een onderzoeksplan op voor Social Work
Innoveren met beleid
Breng sociaal-maatschappelijke vraagstukken in kaart
Versterk community-vorming
Bevorder burgerparticipatie

Start datum 01-02-2022
startdatum Februari en september
EC 240
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Bachelor
Profiel Hbo
dagTijdstip Enschede (maandag 15.45 - 21.15 uur)
Studiebelasting 20hours
Zelfstudie 15hours
Contacturen 5hours
Locaties Enschede
ID SW