Skip to content Skip to navigation menu
Arbeidsdeskundige

Met competentiegericht onderwijs, enthousiaste docenten uit de praktijk en een gevarieerd programma investeer je in een gedegen vakopleiding en studeer je volgens de norm van de beroepsvereniging.

Duur 31  Dagen
Sector Zorg & Welzijn  
Economie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

€ 9.270,00

Voor een goede arbeidsdeskundige eindigt een begeleidingstraject niet bij een adequate beoordeling, maar pas wanneer de medewerker weer in beweging is gekomen. De cursus Arbeidsdeskundige van Saxion heeft daar een sterke focus op en leidt jou op tot een moderne, breed opgeleide arbeidsdeskundige die verder gaat waar de gemiddelde arbeidsdeskundige ophoudt. De cursus vergroot jouw kansen op de arbeidsmarkt. De cursus staat bekend om het afleveren van daadkrachtige en gepassioneerde vakmensen: ze bezitten de kennis van de expert die beoordeelt, aangevuld met de kwaliteiten van de moderne arbeidsdeskundige die in staat is om adequaat te adviseren over het traject na de beoordeling.

Deze cursus is samengesteld volgens de normen van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). De competenties die je tijdens de cursus verwerft, zijn beschreven in het CADO+ document. Hierin zijn drie kerntaken geformuleerd die de brede basis van de cursus vormen. 

Kerntaken
• het voorkomen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid
• Het beoordelen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid
• Het herstellen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid.

Elk van de kerntaken komt in drie niveaus aan bod
• Theoretische kennis: gericht op basiskennis- en vaardigheden.
• Specifieke kennis, toepassen en ontwikkelen van vaardigheden. Praktijkgericht, o.a. met (stage)opdrachten, discussies en presentaties.
• Verdiepingsslag: toepassen kennis en vaardigheden en attitudeontwikkeling. Een combinatie van persoonlijke ontwikkeling en groei. Voorbereiding eind-assessment.

Per niveau verandert de context en neemt de zwaarte en complexiteit van de aangeboden lesstof en casuïstiek toe.

Competentie Onderhoud vakmanschap (COV)
Naast de cursusdagen is er ook aandacht voor competentie onderhoud vakmanschap (COV). Hierin is volop gelegenheid voor persoonlijke verdieping, onder begeleiding van een vakdocent en een docent communicatie.

Opzet
Je werkt veel en intensief samen met andere cursisten. Met deze groep gelijkgestemde mensen ontstaat vaak snel een sfeer waarin goede, inhoudelijke discussies worden gevoerd. Over bijvoorbeeld ethische vraagstukken, jouw rol als arbeidsdeskundige of complexe casuïstiek.

Een cursusdag bestaat uit:  
• een hoorcollege - werken aan opdrachten in groepen  
• inbreng casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van cursisten
• presentatie van de groepen en feedback
• afronding en het uiteenzetten van vervolgopdrachten
• Informatie over huiswerk.

Toetsing
Ieder niveau wordt afgesloten met een kennis- en vaardigheidstoets. Daarnaast werkt je aan jouw persoonlijke competenties via het COV.

Studiebelasting

 • 27 cursusdagen + 1 introductiedag
 • 800 studiebelastinguren (incl. de 27 cursusdagen)
 • Intervisie + 1 x begeleiding intervisie
 • bedrijfsbezoek(en)
 • 3 x toetsmomenten en 1 x Landelijk Final Assessment
 • de contactdagen en toetsmomenten zijn over ongeveer 12 maanden verspreid.

NB: in de planning wordt rekening gehouden met de schoolvakanties in alle regio’s.  

Mentor
Elke cursist beschikt over een mentor die werkzaam is als arbeidsdeskundige. Ook de mentoren worden nauw bij de cursus betrokken door de twee mentorbijeenkomsten die georganiseerd worden en training/coaching waaraan zij deel kunnen nemen.

Docenten
Saxion maakt uitsluitend gebruik van docenten die bewezen hebben op hun vakgebied tot de top te behoren. Dat kunnen zowel docenten van de Academie Mens en Arbeid zijn als vakdocenten werkzaam in de beroepspraktijk. De docenten zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van de cursus, onder leiding van een onderwijskundige.

Locatie
De cursus wordt verzorgd op Parc Spelderholt, Beekbergen (bij Apeldoorn). De introductiedag vindt plaats binnen de hogeschool Saxion te Deventer.
Parc Spelderholt is een bijzondere locatie. Het is is een ontwikkelcentrum voor jongeren met een functiebeperking. De jongeren voeren onder begeleiding van professionals arbeidsmatige activiteiten uit. Een inspirerende omgeving voor arbeidsdeskundigen in opleiding! In de bosachtige omgeving kom je los van de waan van de dag, om je volledig te richten op jouw studie.

Groepsgrootte
De cursusgroep bestaat uit maximaal 14 deelnemers.

Brochure
Meer weten?

Download de brochure voor meer informatie.

Certificaat Arbeidsdeskundige
Na succesvolle afronding van de cursus ontvangt je een certificaat. De cursus staat bekend om het afleveren van daadkrachtige en gepassioneerde vakmensen: ze bezitten de kennis van de expert die beoordeelt, aangevuld met de kwaliteiten van de moderne arbeidsdeskundige die in staat is om adequaat te adviseren over het traject na de beoordeling.

Certificering en registratie
De beroepsopleiding Arbeidsdeskundigen van Saxion is een gecertificeerde cursus en voldoet aan de criteria van Hobéon SKO. De cursus is onlangs volgens de laatste richtlijnen van de NVvA (CADO+) herzien. Informatie over jouw registratie en certificering als arbeidsdeskundige ontvangt je tijdens de cursus en kun je nalezen op de site van de NVvA.

Hercertificering 
Wij hebben diverse activiteiten in ons opleidingsaanbod die je in kunt zetten bij jouw (her)certificering.
Kijk bij Bij- en nascholing Arbeidsdeskundige voor het aanbod.

Je bent bij voorkeur werkzaam in een functie waarin een beroep gedaan wordt op arbeidsdeskundige aspecten. Je wilt investeren in een gedegen vakopleiding. Jouw ambities gaan verder dan het niveau van een gemiddelde arbeidsdeskundige.

Heb je vragen over de geschiktheid van jouw werk, ervaring of functie voor deelname aan de cursus? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Je kunt deelnemen aan de cursus als je voldoet aan de volgende criteria:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde erkende hbo bachelor-opleiding (Let op: een erkende hbo bachelor-opleiding kent een studieduur van minimaal 4 jaar).Dit is noodzakelijk voor de registratie en certificering bij de SRA).
 • Je bent bij voorkeur werkzaam of hebt ervaring opgedaan in een functie waarin de thema's mens, werk en inkomen centraal staan;
 • Je ambieert een functie als arbeidsdeskundige die naast het technisch beoordelen van situaties ook strategisch kan adviseren.

Als wij jouw aanmelding hebben ontvangen, nodigen wij je uit voor een gesprek waarin wij aanvullende informatie geven over de cursus, de vakken, registratie en certificering en bespreken we jouw aanmelding.

De kosten voor de totale opleiding (exclusief Final Assessment) bedragen: € 9.270,-. De administratieve afwikkeling van de kosten voor het Final Assessment (ca. € 1.000,-) wordt door Saxion bij begin van de cursus gedaan.

Saxion is een hbo-instelling en valt buiten de btw-regeling. Daarom bent u geen BTW verschuldigd.

Bij dit bedrag is inbegrepen:

 • studiemateriaal;
 • catering tussen 9:00 uur en 17:00 uur
 • 1 jaar gratis lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).

Niet inbegrepen:

 • Boeken van de boekenlijst (deze wordt ruim voor aanvang van de cursus verstrekt);
 • Final Assessment en eventuele herkansing(en).
Op al onze producten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Saxion van toepassing.

 

Download de brochure voor meer informatie.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Jessica Ferreira-Smeenk of Geja Reusken:

Jessica Ferreira-Smeenk
Projectcoördinator
Telefoon: 088 - 019 3644
Mobiel: 06 - 2045 4510
E-mail: j.j.ferreira@saxion.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Geja Reusken
Telefoon: 088 - 019 3662
Mobiel: 06 - 1907 3406
E-mail: g.j.reusken@saxion.nl
Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag

Een nieuwe cursusgroep start op 29 januari 2018. Bij voldoende aanmeldingen is het mogelijk om meerdere malen per jaar te starten. Om je aan te melden voor de cursus kun je het aanmeldformulier invullen.

 

Start datum 29-01-2018
Vakgebied HRM & Verandermangement
Management & Organisatie
Studievorm Cursus
Post HBO
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Academic Period 12
Locaties Deventer
ID KCS01