Skip to content Skip to navigation menu
Arbeidsdeskundige
Interesse in de cursus Arbeidsdeskundige? Bij ons volg je de meest succesvolle, integrale cursus tot Arbeidsdeskundige van dit moment. Na deze cursus ben je in staat situaties zowel technisch als strategisch te beoordelen én te adviseren. Een onmisbare combinatie van competenties voor arbeidsdeskundigen met veel ambitie en een drang naar zoveel mogelijk verdieping. Je arbeidsmarktkansen na deze studie zijn goed: elke student vond tot nu toe een passende baan.
Duur 31  Dagen
Sector Zorg & Welzijn  
Economie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

€ 9.270,00

Essentieel voor een arbeidsdeskundige is een stevige basiskennis onafhankelijk van het werkveld waarin je je werkzaamheden wilt gaan verrichten. Saxion afgestudeerden staan bekend als daadkrachtige en gepassioneerde vakmensen binnen het brede vakgebied waarin arbeidsdeskundigen opereren. Ze bezitten de kennis van de expert die het speelveld overziet, inventariseert, spiegelt en beoordeelt, aangevuld met de kwaliteiten van de moderne arbeidsdeskundige die in staat is om adequaat te adviseren over het vervolgtraject voor werkgever en werknemer.

De cursus tot arbeidsdeskundige is samengesteld volgens de normen van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). De competenties die je tijdens de cursus verwerft, staan beschreven in het CADO+ document. Hierin zijn drie kerntaken geformuleerd die de basis vormen voor deze cursus:  

Kerntaken

 • Het voorkomen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid.
 • Het beoordelen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid.

 • Het herstellen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid.

Drie fases


Iedere kerntaak is onderverdeeld in drie fasen. Na iedere fase neemt de zwaarte en complexiteit van de aangeboden lesstof en casuïstiek toe.

Fase 1

In fase 1 behandelen we de essentie van het arbeidsdeskundig handelen. Je leert vanuit de organisatie en de context van het werk de belasting te meten. Medische beperkingen en de kwaliteiten van de medewerker weet je bijvoorbeeld om te zetten in een goede ‘weging’ tussen belasting en belastbaarheid. 

Fase 2

In fase 2 is er specifieke aandacht voor de juridische context en de communicatieve en technische aspecten van het arbeidsdeskundig handelen. Daarnaast ga je praktijkervaring opdoen via (stage)opdrachten, discussies, samenwerkingsprojecten en presentaties.

Fase 3

De derde fase richt zich op het toepassen van kennis en vaardigheden en attitudeontwikkeling. Verder verdiep je jouw kennis op het terrein van financiële context. Je maakt kennis met verschillende toepassingsgebieden in combinatie met persoonlijke ontwikkeling en groei. Ten slotte richt deze fase zich op de voorbereiding van het examen.

Competentie Ontwikkeling Onderhoud Vakmanschap (COOV)


Naast de cursusdagen is er ook aandacht voor de competentie ontwikkeling onderhoud vakmanschap (COOV). Hier is volop gelegenheid voor persoonlijke verdieping. Dit gebeurt onder begeleiding van een vakdocent en een docent Communicatie.

Groepsgrootte


De cursusgroep bestaat uit maximaal 14 deelnemers.

Brochure


Download de brochure voor meer informatie

Je werkt intensief samen met andere arbeidsdeskundigen. Onze ervaring is dat er vaak al snel een sfeer ontstaat waarin goede, inhoudelijke discussies worden gevoerd. Denk bijvoorbeeld aan ethische vraagstukken en jouw rol als arbeidsdeskundige daarin of aan complexe casuïstiek. 

De Post-hbo Arbeidsdeskundige wordt zowel online als offline aangeboden. In de eerste fase veel theorie (online) om in fase 2 en 3 deze theorie in de praktijklessen toe te kunnen passen (offline).

De online lesdagen zijn van 9 tot 13.00 uur en bestaan uit 4 lesblokken van 45 minuten les + 15 minuten pauze.

Indeling cursusdag

Een offline cursusdag bestaat uit: 

 • Een hoorcollege;
 • Groepsopdrachten;
 • Inbreng casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van cursisten;
 • Presenteren en feedback;
 • Afronding en uiteenzetten vervolgopdrachten;
 • Informatie over huiswerk.

 Studiebelasting

 • 27 cursusdagen en één introductiedag;
 • 800 studiebelastingsuren inclusief 27 cursusdagen;
 • Intervisie en eenmalige intervisiebegeleiding;
 • Bedrijfsbezoek(en);
 • Drie toetsen en één landelijk examen;
 • De contactdagen en toetsen zijn verspreid over 12 maanden.

NB: in de planning wordt rekening gehouden met de schoolvakanties in alle regio’s. 

Persoonlijke mentor

Elke arbeidsdeskundige i.o. beschikt over een persoonlijke mentor die werkzaam is als arbeidsdeskundige. Het is de bedoeling dat je zelf in jouw netwerk, of dat van je medecursisten, op zoek gaat naar een mentor. De mentoren zijn nauw betrokken bij de cursus. Mentorbijeenkomsten, training en coaching vormen een belangrijk terugkerend onderdeel in de cursus.

Docenten

Saxion kiest uitsluitend voor docenten die in de praktijk bewezen hebben tot de top te behoren. Dit zijn zowel docenten van de Academie Mens en Arbeid van Saxion als vakdocenten die werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Docenten zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van de cursus onder leiding van een onderwijskundige.Iedere fase sluit je af met een kennis- en vaardigheidstoets. Daarnaast werk je per fase aan jouw persoonlijke competenties via het COOV (Competentie Ontwikkeling Onderhoud Vakmanschap).

Certificaat Arbeidsdeskundige


Na succesvolle afronding ontvang je het ‘Certificaat Arbeidsdeskundige’. Dit certificaat bewijst dat je beschikt over de kennis en vaardigheden om het speelveld te overzien en te beoordelen. Het toont tevens aan dat je deze opgedane kennis om kunt zetten in advies over het vervolgtraject voor werkgever en werknemer. 

Certificering en registratie


De post-hbo cursus Arbeidsdeskundige van Saxion is officieel gecertificeerd en voldoet aan de criteria van Hobéon SKO. De cursus is onlangs nog volgens de laatste richtlijnen van de NVvA (CADO+) herzien. Informatie over jouw registratie en certificering als arbeidsdeskundige ontvang je tijdens de cursus en kun je nalezen op de site van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).

Hercertificering 


Wij hebben diverse cursussen die je in kunt zetten bij jouw (her)certificering. 

Je bent bij voorkeur werkzaam in een functie binnen het werkveld van HRM, verzuim, loopbaanbegeleiding, re-integratie en/of onderwijs. Je bent bereid te investeren in een gedegen vakopleiding en je ambities gaan verder dan het niveau van een gemiddelde arbeidsdeskundige.

Heb je vragen over de geschiktheid van jouw werk, ervaring of functie voor deelname aan de cursus? Neem dan contact met ons op via 088 - 019 3662 / 06 - 1907 3406 of g.j.reusken@saxion.nl. Wij denken graag met je mee!

Toelatingseisen

Je deelname bij Saxion is verzekerd als je voldoet aan de volgende criteria:

 • Je beschikt over hbo werk- en denkniveau.
 • Je bent bij voorkeur werkzaam of hebt ervaring opgedaan in een functie waarin de thema's mens, werk en inkomen centraal staan.
 • Je ambieert een functie als arbeidsdeskundige die naast het technisch beoordelen van situaties ook strategisch kan adviseren.

>> Meer informatie over arbeidsdeskundigen

Je registreren bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA)?

Na het behalen van het certificaat van onze post-hbo Arbeidsdeskundige kun je je registeren bij het Stichting Register Arbeidsdeskundigen. 

Voor registratie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Een diploma van een afgeronde erkende bachelor hbo-cursus of het overleggen van een positief resultaat op een geaccrediteerde EQF6 toets.
 • Het volgen van de voorlichting gedragscode door SRA via onze post-hbo Arbeidsdeskundige. Je ontvangt hiervoor een bewijs van deelname.
 • Onderschrijven van de beroepsnorm/ gedragscode (in deze gedragscode is geformuleerd welk gedrag de SRA van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht). 
 • Het betalen van de bijbehorende contributie aan SRA.

>> Meer informatie over deze registratie en gedragscode Arbeidsdeskundigen


Voldoe je niet aan de diploma-eisen? 

Als je niet beschikt over een hbo-bachelor diploma dan kun je via een EVC testprocedure aantonen dat je voldoet aan de zogenaamde 'ingangseis EQF6'. Je kunt deze testprocedure volgen door je een bij een officieel EQF6 toetsende instelling te laten toetsen en deze met een voldoende resultaat af te ronden. 

Geen hbo bachelor-diploma of EQF6?


Als je niet in het bezit bent van een hbo-bachelorsdiploma of EQF6, dan kun je wel deelnemen aan de post-hbo Arbeidsdeskundigen, echter een registratie bij SRA is dan niet mogelijk.

Intakegesprek

Als we jouw aanmelding hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek waarin we aanvullende informatie geven over de cursus, de vakken, registratie en certificering. Ook bespreken we jouw aanmelding.

De kosten voor de totale Cursus zijn: € 9.270,- (exclusief het examen en de literatuur). Saxion is een hbo-instelling en valt buiten de btw-regeling. Je hoeft daarom geen btw te betalen.

Bij de cursuskosten is het volgende inbegrepen:  

 • Studiemateriaal;
 • Catering (koffie/thee en lunch);
 • 1 jaar gratis lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). 

Niet inbegrepen zijn:

 • Boeken van de boekenlijst. Deze boekenlijst wordt ruim voor aanvang van de cursus verstrekt. De literatuurkosten zijn ongeveer € 375,-.
 • Examen: circa € 1.000,-. Dit is een benadering van de kosten die worden vastgesteld door het landelijk examenadviesburo in Nieuwegein. De administratieve afhandeling doet Saxion bij aanvang van de cursus. Mocht er gedurende de cursus een tariefwijziging worden doorgevoerd dan zal Saxion dit verschil alsnog in rekening brengen. 
 • Eventuele herkansing(en).

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat gesprek

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Geja Reusken, projectcoördinator:

 • 
Telefoon: 088 - 019 3662 
of 06 - 1907 3406 
(bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)
 • E-mail: g.j.reusken@saxion.nl

Locatie


De introductiedag vindt plaats op Saxion te Deventer. Vervolgens wordt de cursus verzorgd op Parc Spelderholt, Beekbergen, vlakbij Apeldoorn. Parc Spelderholt is een ontwikkelcentrum voor jongeren met een functiebeperking. Deze jongeren voeren onder begeleiding van professionals arbeidsmatige activiteiten uit. Het is bij uitstek een inspirerende omgeving voor arbeidsdeskundigen! In deze bosachtige omgeving kom je namelijk los van de waan van de dag, zodat je je volledig kunt richten op jouw studie.

Onderdeel van de Cursus 

De cursus Arbeidsdeskundige is nauw verbonden aan de Academie Mens en Arbeid. Door deze nauwe verbondenheid is een wisselwerking ontstaan tussen actuele ontwikkelingen in het werkveld van arbeidsdeskundigen en het onderwijsveld. Deze wisselwerking tussen HRM, psychodiagnostiek en loopbaanontwikkeling leidt tot een unieke propositie van de cursus Arbeidsdeskundige.

Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus op meerdere momenten in het jaar aangeboden. Om je aan te melden voor de cursus tot arbeidsdeskundige kun je het aanmeldformulier invullen.

startdatum 6 oktober 2020
Vakgebied HRM & Verandermangement
Management & Organisatie
Studievorm Cursus
Post HBO
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Academic Period 12
Locaties Apeldoorn
ID KCS01