Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Begrijpend lezen geïntegreerd in Wetenschap en Technologie

Ben jij op zoek naar een lesmodel dat aansluit bij de cyclus van onderzoekend leren? Wil je leren waar taalrijke, toegankelijke teksten aan moeten voldoen?
Wij hebben een lesmodel ontwikkeld waarin de didactiek van begrijpend lezen en wetenschap & techniek zijn geïntegreerd.
 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Wil jij de leesvaardigheid van jouw leerlingen vergroten? Het uiteindelijke doel van de cursus is dat je met een nieuwe aanpak van begrijpend lezen het enthousiasme bij leerlingen verhoogt om met interessante teksten aan de slag te gaan.  .

Het lesmodel dat we hebben ontwikkeld sluit aan bij de cyclus van onderzoekend leren. Deze cyclus wordt in de regel ingezet bij W&T-vakken. Je leert met zelfgekozen thema’s uit jouw onderwijspraktijk stapsgewijs met het lesmodel te werken. We gaan praktisch aan de slag met recente theoretische inzichten rondom begrijpend lezen. Je leert waar taalrijke, toegankelijke teksten aan voldoen. Je leert hoe je lees- en woordstrategieën en grafische schema’s op een functionele manier kunt inzetten in jouw lessen en hoe jij leerlingen kunt stimuleren deze leessteuntjes in te zetten waar nodig.

Na het uitvoeren van alle opdrachten en het verzorgen van de eindpresentatie ontvang je een certificaat.

Deze cursus is ontwikkeld voor leerkrachten groep 5 t/m 8, leesspecialisten, taalcoördinatoren en coördinatoren bovenbouw die aan de slag willen met begrijpend lezen.

De cursus wordt  incompany gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Algemene info en aanmelden:
Betsie Gerrits, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 3732
E: e.a.gerrits@saxion.nl                             

 

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
ID KCS05