Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Beter met taal, beter in taal

Professionalisering van het Taalonderwijs.

Taal is belangrijk voor ieder kind. Eén van de belangrijkste taken van leerkrachten is kinderen leren lezen en schrijven. Daarnaast draagt de leerkracht bij aan de ontwikkeling van de spreek- en luistervaardigheid. Wat maakt taal leuk, zowel voor leerkrachten en leerlingen? Op welke manier kun je het taalonderwijs als leerkracht aantrekkelijk en efficiënt maken? Welke ingrediënten hebben we daarvoor al in huis en hoe zetten we die goed in? Rondom deze vragen zijn allerlei thema’s denkbaar die het taalonderwijs een kwaliteitsimpuls kunnen geven. Wij leveren graag een bijdrage aan de professionalisering van de leerkrachten en sluiten aan bij actuele thema’s zoals 21ste-eeuwse vaardigheden, Onderwijs 2032, Passend Onderwijs, Wetenschap en Techniek en het ‘omdenken’.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

 We bieden een actuele, praktische, inspirerende en efficiënte professionalisering waarbij we aansluiten op jullie behoefte. Actueel omdat het aansluit bij thema’s waar basisscholen op dit moment mee bezig zijn. Praktisch omdat we zoeken naar een directe aansluiting bij de dagelijkse onderwijspraktijk en waar mogelijk aansluiten bij de onderwijsinstelling zelf. Inspirerend omdat we altijd werken vanuit het uitgangspunt dat taal leuk is en dat alles taal is. En efficiënt omdat we het programma afstemmen met de onderwijsinstelling zelf en niet houden van tijdverspilling. Het professionaliseringsaanbod is op maat: als iets in één middag kan, gaan we er geen twee aan besteden, maar als iets meer tijd nodig heeft, nemen we dat. 

 

Hieronder staan een aantal mogelijke thema’s. Uiteraard kan elk thema uitgebreid, aangepast en veranderd worden. Als er binnen uw school andere ‘taalvragen’ zijn, horen we dat graag.

 
 Mogelijke thema’s:  
 
  •     Interculturaliteit & taalstimulering  
  •     Begrijpend lezen
  •     Vloeiend lezen als brug tussen technisch lezen en begrijpend lezen
  •     21ste-eeuwse vaardigheden en taal  
  •     Omgaan met toetsgegevens   
  •     Haal meer uit je instructie   
  •     Leerlijn Presenteren
   
Wij bieden professionalisering op maat. Dat betekent dat we afstemmen met de school wat de wensen zijn en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. We kunnen scholing geven tijdens een teamvergadering, een studiedag of zelfs tijdens meerdere studiedagen. Ook organiseren we masterclasses waar taalcoördinatoren en andere belangstellenden bij aan kunnen sluiten. Die masterclasses kunnen afgewisseld worden met praktische workshops.
De basis voor de aanpak is simpel: Wij willen een stimulans bieden om meer uit het taalonderwijs te halen. Een aantrekkelijke gedachte voor zowel leerkrachten als leerlingen.

 Leerkrachten po

De kosten bedragen:

 
Op locatie:
Teamvergadering € 395,-
Halve studiedag € 695,-
Hele studiedag € 1.295,-
 
Masterclasses bij Saxion (minimaal 10 deelnemers):
Eén masterclass € 67,50,- per deelnemer
Drie masterclasses € 195,- per deelnemer (bij afname in 1 jaar)

Voor info en aanmelding 

 
Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 6880
E: nascholing.apo@saxion.nl

Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
Enschede
ID BBMTBIT