Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Bewegen en Leren


Bewegen tijdens het leren vergroot het plezier in leren. Uit onderzoek blijkt bovendien dat kinderen dan makkelijker leren en het geleerde beter en langer onthouden. Beweging betrekken bij het leren zorgt voor een meer uitdagende leeromgeving en dit draagt weer bij aan een hogere betrokkenheid én een optimaal leerresultaat.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Kinderen zitten gemiddeld 6 uur per dag stil in de klas. Er is de laatste jaren ‘beweegtijd’ ingeleverd voor ‘leertijd’. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat lichaamsbeweging de leerprestaties op korte en lange termijn aanzienlijk verbetert. Kinderen werken taakgerichter en onthouden de stof langer als ze bewegen tijdens het leren. Zo gaat er tijdens het bewegen extra bloed en zuurstof naar de hersenen, worden er extra verbindingen tussen hersencellen gelegd en positieve hormonen aangemaakt. Leerlingen raken hun energie kwijt, waardoor ze weer geconcentreerd aan de slag kunnen. Naast al deze processen is het natuurlijk een welkome onderbreking tijdens een lesdag. 

Genoeg redenen dus om met elkaar in beweging te komen! 

Tijdens deze nascholing krijg je alle handvatten aangereikt om beweging in jouw lessen te integreren. 

 

Na het volgen van Bewegen en Leren heb je meer inzicht in en kennis van het toepassen van bewegen op school. Het betrekken van beweging in de klas zorgt voor een gevarieerde didactische aanpak. Er vindt meer afwisseling plaats en daarmee kom je tegemoet aan verschillende leerstijlen van kinderen. Wanneer bewegen tijdens het leerproces in de klas wordt ingezet, is het niveau van kinderen irrelevant. Elk kind, los van zijn of haar beweeg(on)mogelijkheden, kan deelnemen aan de activiteiten. Door het gebruiken van beweging in de klas wordt ook tegemoet gekomen aan kinderen met leermoeilijkheden. Kinderen met bijvoorbeeld dyslexie zijn vaak gebaat bij een aanpak die bewegen en leren verbindt.

Al deze elementen komen aan bod, waardoor jij zonder moeite beweging in de lessen integreert en de andere leerkrachten op jouw school hierin kunt ondersteunen.
 
 
 


Opzet van de nascholing Bewegen en Leren 
Tijdens iedere bijeenkomst worden nieuwe theoretische inzichten gekoppeld aan de praktijk. Ook werken we vanuit de eigen ervaringen van cursisten. Na iedere bijeenkomst krijg je de mogelijkheid om het geleerde in de eigen praktijk uit te voeren en de effecten daarvan te onderzoeken. De terugkoppeling hiervan vindt in de bijeenkomsten plaats.

In de cursus wordt geleerd hoe bewegen gekoppeld kan worden aan leren. 
De volgende thema’s komen aan bod:
1. Bewegend leren / bewegingsintegratie
2. Bewegingstussendoortjes
3. Tegengaan van sedentair gedrag = langdurig zitten
 

 

 

Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs. Deze cursus richt zich voornamelijk op de groepen 3 tot en met 8. Voor specifiek het jonge kind, verwijzen wij u naar het Expertisecentrum Het Jonge Kind van Saxion.

 

De kosten bedragen € 595,--.p.p. Hierbij gaan we uit van een groep van minimaal 12 deelnemers.

 

Locatie
De vier bijeenkomsten zijn op dinsdag van 16.00-19.00 uur op de volgende data:
Saxion locatie Enschede : 24 september 2019, 8 oktober 2019, 12 november 2019, 10 december 2019
Saxion locatie Enschede:  21 april 2020, 19 mei 2020, 2 juni 2020, 16 juni 2020

Saxion locatie Deventer: 28 januari 2020, 3 maart 2020, 24 maart 2020, 14 april 2020

Een broodmaaltijd is inbegrepen.

Ook kunnen we op je eigen school een incompanytraject verzorgen.


 

Voor informatie:

Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 6880

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Enschede
ID KCS07_sps_ens