Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Bewegen en Leren
Basis- en verdiepingscursus

Bewegen tijdens het leren vergroot niet alleen het plezier in leren. Uit onderzoek blijkt dat je makkelijker leert en beter en langer onthoudt als je beweegt tijdens het leren. Beweging betrekken bij het leren zorgt voor een meer uitdagende leeromgeving en dit draagt weer bij aan een hogere betrokkenheid én een optimaal leerresultaat.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Kinderen zitten gemiddeld 6 uur per dag stil in de klas. Er is de laatste jaren ‘beweegtijd’ ingeleverd voor ‘leertijd’. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat lichaamsbeweging de leerprestaties op korte en lange termijn aanzienlijk verbetert. Je werkt taakgerichter en onthoudt de stof langer als je beweegt tijdens het leren. Zo gaat er tijdens het bewegen extra bloed en zuurstof naar je hersenen, worden er extra verbindingen tussen hersencellen gelegd en positieve hormonen aangemaakt. Leerlingen raken hun energie kwijt, waardoor ze weer geconcentreerd aan de slag kunnen. Naast al deze processen is het natuurlijk een welkome onderbreking tijdens een lesdag. Genoeg redenen dus om in beweging te komen!

 

Na het volgen van Bewegen en Leren ‘ basis’  heb je meer inzicht in en kennis van het toepassen van bewegen op school. Het betrekken van beweging in de klas zorgt voor een gevarieerde didactische aanpak. Er vindt meer afwisseling plaats en daarmee kom je tegemoet aan verschillende leerstijlen van kinderen. Wanneer bewegen tijdens het leerproces in de klas wordt ingezet, is het niveau van kinderen irrelevant.
Elk kind, los van zijn of haar beweeg(on)mogelijkheden, kan deelnemen aan de activiteiten. Door het gebruiken van beweging in de klas wordt ook tegemoet gekomen aan kinderen met leermoeilijkheden. Kinderen met bijvoorbeeld dyslexie zijn vaak gebaat bij een aanpak die bewegen en leren verbindt.

Tijdens de nascholing ‘basis’  komen al deze elementen aan bod, waardoor jij zonder moeite beweging in de lessen integreert en de andere leerkrachten op jouw school hierin kunt ondersteunen.

Na het volgen van Bewegen en Leren ‘ verdieping’ heb je meer inzicht in en kennis van het toepassen van bewegingsintegratie specifiek voor het vak rekenen, taal en de buitenomgeving. Daarnaast heb je meer kennis verkregen over breinvriendelijk onderwijs.
 

 


Opzet van de nascholing Bewegen en Leren ‘basis’
Tijdens iedere bijeenkomst worden nieuwe theoretische inzichten gekoppeld aan de praktijk. Ook werken we vanuit de eigen ervaringen van cursisten. Na iedere bijeenkomst krijg je de mogelijkheid om het geleerde in de eigen praktijk uit te voeren en de effecten daarvan te onderzoeken. De terugkoppeling hiervan vindt in de bijeenkomsten plaats.

In de cursus wordt geleerd hoe bewegen gekoppeld kan worden aan leren.  De volgende thema’s komen aan bod:
1. Bewegend leren / bewegingsintegratie
2. Bewegingstussendoortjes
3. Tegengaan van sedentair gedrag = langdurig zitten
 

Opzet van de nascholing Bewegen en Leren ‘verdieping’
In de verdiepingsbijeenkomsten wordt verder geborduurd op de inhouden van de nascholing Bewegen en Leren ‘ basis’.  Bewegen en Leren wordt vakgericht ingevuld vanuit rekenen, taal en de buitenomgeving. In iedere bijeenkomst wordt vakspecifieke theorie gekoppeld aan de praktijk. Na iedere bijeenkomst krijg je de mogelijkheid om het geleerde in de eigen praktijk uit te voeren en de effecten daarvan te onderzoeken. De terugkoppeling hiervan vindt in de bijeenkomsten plaats.

De volgende thema’s komen aan bod:
1. Bewegend rekenen
2. Bewegend taal
3. Bewegen en de buitenomgeving
4. Breinvriendelijk onderwijs


 

Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs. Deze cursus richt zich voornamelijk op de groepen 3 tot en met 8. Voor specifiek het jonge kind, verwijzen wij u naar het Expertisecentrum Het Jonge Kind van Saxion.

 

De kosten bedragen € 595,--.p.p. Hierbij gaan we uit van een groep van minimaal 12 deelnemers.

De kosten voor de verdiepingscursus bedragen

Locatie
De vier bijeenkomsten zijn op dinsdag van 16.00-19.00 uur op de volgende data:
Saxion locatie Enschede : 8 oktober 2019, 29 oktober 2019, 12 november 2019, 10 december 2019
Saxion locatie Enschede: 10 maart 2020, 7 april 2020, 12 mei 2020, 16 juni 2020


Saxion locatie Deventer: 11 februari 2020, 17 maart 2020, 14 april 2020, 19 mei 2020

Een broodmaaltijd is inbegrepen.

Ook kunnen we op je eigen school een incompanytraject verzorgen.

Verdiepingscursus
Na het afronden van de basiscursus is er een mogelijkheid tot het volgen van de verdiepingscursus. Deze bestaat ook uit vier bijeenkomsten. 
Saxion locatie Enschede
De verdiepingscursus zal voornamelijk vakspecifiek worden ingericht. Rekenen, taal en de inzet van de buitenomgeving komen aan bod.
 
 

Voor informatie:

Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 6880

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Enschede
ID KCS07_sps_ens