Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Bewegen en Leren
Bewegen tijdens het leren vergroot niet alleen het plezier in leren. Uit onderzoek blijkt dat je
makkelijker leert en beter en langer onthoudt als je beweegt tijdens het leren. Beweging betrekken bij het
leren zorgt voor een meer uitdagende leeromgeving en dit draagt weer bij aan een hogere betrokkenheid
én een optimaal leerresultaat.
Sector Educatie  
Locatie Enschede

Tijdens iedere bijeenkomst is er ruimte voor theorie en praktijk. Nieuwe theoretische inzichten worden gekoppeld aan de praktijk. Tevens wordt er gewerkt vanuit de eigen ervaringen van cursisten. Na iedere bijeenkomst krijgt de cursist de mogelijkheid om het geleerde in de eigen praktijk uit te voeren en de effecten daarvan te onderzoeken. De terugkoppeling hiervan vindt in de bijeenkomsten plaats.

Thema’s:

In de nascholing wordt geleerd hoe bewegen gekoppeld kan worden aan leren. Dit doen we doorverschillende theoretische inzichten te koppelen aan de praktijksituatie. De volgende thema’s komen aan bod:

1. Bewegend leren / bewegingsintegratie

2. Beweegtussendoortjes

3. Tegengaan van sedentair gedrag = langdurig zitten

Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs. 

Deze nascholing richt zich voornamelijk op de groepen 3 tot en met 8. 

De kosten bedragen € 395,--. Hierbij gaan we uit van een groep van minimaal 9 deelnemers.

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats bij Saxion in Enschede 
Ook kunnen we op je eigen school een incompanytraject verzorgen.

Bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten op dinsdag 24 januari, 14 februari, 7 maart en 28 maart van 16.30uur tot 19.30 uur.

Gevalideerd door het lerarenregister 

Voor info en aanmelding:

Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 6880

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
ID KCS07