Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Bewegingsonderwijs (Vakbekwaamheid)

De ‘leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs’ verstrekt de bevoegdheid om bewegingsonderwijs te geven voor groep 1 t/m 8. Het kan een groot voordeel zijn voor mensen die op zoek zijn naar een baan in het basisonderwijs.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Wie na 1 augustus 2001 begonnen is aan de pabo, beschikt alleen over de bevoegdheid voor bewegingsonderwijs aan de groepen 1 en 2. De ‘leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs’ verstrekt de bevoegdheid voor groepen 3 tot en met 8. Het behalen van de volledige bevoegdheid kan een groot voordeel zijn voor mensen die op zoek zijn naar een baan, zowel in het reguliere- als het speciale basisonderwijs. Deelnemers krijgen aan het begin van de leergang een voorlopige bevoegdheid die ze in staat stelt stage te lopen. De eigen school dient hierbij als stageplek.

Deze post-hbo opleiding is onderverdeeld in drie blokken van een half schooljaar. Elk blok heeft een andere inhoud.

Blok 1:

Bewegende kinderen hebben, als ze iets ouder worden, op een andere manier behoefte om actief te zijn. Het tegemoetkomen aan die door kinderen gestelde uitdaging staat centraal. We gaan aan der slag met eenvoudige bewegingsactiviteiten en ervaren een verschil in presentatie en organisatie per leeftijdsgroep. De toetsing van dit blok zal plaatsvinden door middel van een persoonlijk portfolio, een theorietentamen en een praktijktentamen.

Blok 2:

Dit vervolgblok is verdiepend met betrekking tot het daadwerkelijk aan de slag gaan met kinderen. Een leraar wil ze iets leren en moet daarom doelen van bewegingsgedrag leren onderscheiden. Dit wordt vormgegeven door observatie en regulatie. In dit blok komen verder leerhulp, trainingsleer, ongevallen en veiligheid aan bod. Naast EHBO-lessen wordt er een excursie gepland naar een producent van sportmaterialen. De toetsing van dit blok zal plaatsvinden door middel van een persoonlijk portfolio, presentaties en een theorietentamen.

Blok 3:

In de publicatie Leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs via Pabo (van Berkel e.a., 2003) wordt een aantal redenen beschreven waarom blok 3 er anders uit ziet dan de andere twee blokken. Samenvattend kan gezegd worden dat:

In dit blok door studenten meer zelfstandig gewerkt wordt aan de verdieping van kennis en vaardigheden op meso-niveau: de leraar functionerend als teamlid.

Om de theorie toch zo praktisch mogelijk te houden wordt gekozen voor een opzet waarbij in de lessen en opdrachten veel aandacht besteed wordt aan vaardigheden. Met andere woorden: de vakinhoudelijke diepgang wordt vooral aangebracht in de toepassing van de theorie.

De toetsing van dit blok zal plaatsvinden door middel van een persoonlijk portfolio, presentaties, praktijktentamens en een eindgesprek.

 

 

Start
Bij voldoende opgave zal blok 1,2 en 3 worden gestart in september 2017 of februari 2018.

Leslocatie
Hengelo: De gymzaal aan de M.A. de Ruyterstraat 3, 7556 CW Hengelo (voorheen Edith Stein)
Enschede, Saxion, M.H. Tromplaan 28, 7513 AB , Enschede

Groepsgrootte
Wij hanteren een minimum van 23 deelnemers en een maximum van 25 deelnemers per groep. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Het diploma voor de leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs geeft de bevoegdheid om het vak bewegingsonderwijs te geven op de basisschool.

Deze opleiding is bedoeld voor groepsleerkrachten die na 1 augustus 2001 begonnen zijn aan de pabo en de bevoegdheid bewegingsonderwijs willen halen.

 

De kosten bedragen € 1.195,- per blok. Dit bedrag is inclusief Saxion lesmateriaal en exclusief studieboeken. Tijdens de colleges wordt aangegeven welke boeken aangeschaft moeten worden.

Subsidie
U kunt een subsidie voor deze opleiding aanvragen. Dit sluit aan bij de doelstelling van het Sectorakkoord om uiterlijk in 2017 iedere gymles door een bevoegde leraar te laten geven. De subsidie staat los van de lerarenbeurs master/bachelor. Aanvragen kan via duo.nl/lerarenbeurs

Voor algemene informatie of vragen over aanmelding terecht bij:

Elma Vonk
T:  088 019 5239
E: e.m.vonk@saxion.nl

Voor inhoudelijk informatie kunt u terecht bij:

Simone Soomers, docent bewegingsonderwijs & coördinator leergang bewegingsonderwijs
T:  088 019 5296
E: s.soomers@saxion.nl

 

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Enschede
ID KCS08