Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Coördinator identiteit

Identiteit lijkt weer hot. Een toenemend aantal basisscholen vindt het waardevol om te willen zoeken naar waar zij voor staan, wat hun dromen en drijfveren zijn, wat ze willen uitstralen (welke kleur ze willen bekennen) en hoe ze dit vertalen naar de onderwijspraktijk. Hard nodig in een tijd waarin prestatie- en werkdruk alsmaar toenemen en het adagium ‘meten is weten’ bijna niet meer is weg te denken in de kwaliteitspeilingen van scholen.
 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Het primair onderwijs staat op het gebied van levensbeschouwing en identiteit op een keerpunt.  Scholen van diverse signatuur gaan samenwerken of fuseren. Bijzondere scholen (b)lijken zich steeds minder te onderscheiden van openbare scholen. Leerkrachten in het bijzonder onderwijs ervaren tegenwoordig veelal minder binding met de christelijke traditie. Vaak zijn zij handelingsverlegen om elementen (van)uit deze traditie betekenisvol ter sprake te brengen, laat staan er naar te handelen. Openbare scholen zoeken naar houvast bij het verbinden van een actief pluriform identiteitsconcept met toenemende diversiteit en polarisatie in de samenleving. Ouders/verzorgers hebben andere identiteitswensen dan enkele decennia geleden. Hoe kunnen scholen hier op een geloofwaardige en geëngageerde wijze op inspelen? Zo maar enkele waarnemingen en vragen die onze aandacht verdienen en deel uit maken van de opleiding.

De nadruk ligt op het verwerven van competenties, gekoppeld aan kennis en vaardigheden, vanuit een ontmoetingskarakter. Deze sluiten aan bij de wensen van de aan het CONVENT verbonden scholen en de kennisbasis geestelijke stromingen en godsdienst/levensbeschouwing. Deze bronnen zijn ingebed in een cultureel-maatschappelijke context met een roep om burgerschap & sociale cohesie, duurzaamheid en veiligheid. De drie hoofdthema’s uit de opleiding zijn:

• persoonlijke, professionele en contextuele (/sociale) identiteit en diversiteit
• verbinding Jodendom – Christendom - Islam als maatschappelijke opdracht (context = burgerschapsvorming & sociale cohesie, duurzaamheid en veiligheid);
• innovatie, leiderschap, communicatie en ouderbetrokkenheid.

Daar waar mogelijk wordt dit gerealiseerd in samenspraak met betrokkenen/gastsprekers uit diverse tradities, organisaties en netwerken.
Een excursie naar ondermeer het Joodse Kwartier in Amsterdam, gastsprekers en gebruik van actueel beeldmateriaal bieden een afwisselend geheel.
Opdrachten en thuiswerk sluiten aan op inhouden en aandachtsgebieden uit de bijeenkomsten. Ze staan direct ten dienste van het werk als identiteitscoördinator en kunnen worden toegespitst op de eigen schoolsituatie. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van een identiteits-verbetertraject.  

 Testimonials
‘De opleiding wordt geleid en gevolgd door respectvolle, enthousiaste en bezielende docenten en studenten waardoor ik me er thuis en gewaardeerd voel’
‘Boeiende werkcolleges en goed gekozen literatuur maken deze opleiding de moeite waard. Als leerkracht, als toekomstig coördinator identiteit en als mens word je in staat gesteld een visie te ontwikkelen op mens, samenleving en geloven. Je doet kennis op en ontwikkelt vaardigheden waar een moderne basisschool haar voordeel mee kan doen.  Een prachtige uitdaging, die wezenlijke opbrengsten  nastreeft!’ 
‘Iedere keer weer met plezier naar de opleiding gaan!’
‘Een opleiding die blijft hangen en waar je mee aan de slag kunt’
‘Het was wederom een zeer inspirerende bijeenkomst, dank jullie’

 

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. De deelnemersontvangen aan het einde van de opleiding een landelijk geregistreerd post-hbo diploma. Naast het diploma wordt u ingeschreven in het Abituriëntenregister.
 

 

 

De opleiding tot coördinator identiteit is bedoeld voor leraren (speciaal) basisonderwijs die identiteit een warm hart toedragen. Zij vinden het boeiend om inspirerende en deskundige hulp te geven bij identiteitsvragen van collega’s en stimuleren deze collega’s graag bij het initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van identiteit en/of levensbeschouwing. Deze opleiding biedt het vakinhoudelijke en didactische repertoire dat hier bij past. Inmiddels is gebleken dat de opleiding ook voor (adjunct)directeuren meerwaarde genereert. 

Voor deze opleiding investeer je € 2.375,00 

Deze tweejarige opleiding is uniek in Nederland en bestaat uit 15 bijeenkomsten: 10 bijeenkomsten in 2019-2020 en 5 bijeenkomsten in 2020-2021 
Start 9 oktober 2019. De lessen zijn op woensdagmiddag van 15.00-18.00 uur 
De opleiding wordt in januari 2021 afgesloten. 
 
Locatie:
Saxion Academie Pedagogiek & Onderwijs Enschede
 
Groepsgrootte
Het minimum aantal deelnemers is 9, het maximum 20. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 
Incompany
De leergang kan ook incompany gegeven worden. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Voor inhoudelijke informatie kunt je contact opnemen met::

Everard Stege, projectleider
T: 088 – 019 5220 of 06 – 362 559 46
E: e.j.a.m.stege@saxion.nl 
 
Voor algemene informatie Saxion Bureau Professionalisering: 
T: 088-019 6880
E: nascholing.apo@saxion.nl
 

Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Enschede
ID KCS10