Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Coördinator identiteit

Waartoe leiden we onze kinderen op? ‘Leiden we kinderen op om succesvol te worden in de wereld van gisteren of worden zij opgeleid om gelukkig te worden in de wereld van morgen?’ (Tex Gunning – Lezing PO-raad, 7 juni 2012). Er lijkt nauwelijks ruimte te zijn om deze voor het onderwijsveld fundamentele identiteitsvraag aan de orde te stellen in een tijd waarin prestatie- en werkdruk alsmaar toenemen en het adagium ‘meten is weten’ niet meer is weg te denken in de kwaliteitspeilingen van scholen

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Doel van de opleiding is leraren uit het basisonderwijs te scholen voor de taak van vakspecialist op het gebied van identiteit. De opleiding richt zich op leraren die vanuit een lesgevende taak een specifiek domein binnen hun school (of cluster van scholen) tot hun verantwoordelijkheid willen rekenen. Een afgeronde opleiding kan toegang geven tot een LB-lerarenfunctie.

De nadruk ligt op het verwerven van competenties, gekoppeld aan kennis (impliceert vaardigheden) vanuit een ontmoetingskarakter. Daar waar mogelijk in samenspraak met betrokkenen/gastsprekers uit diverse tradities, organisaties en netwerken.

Opdrachten en thuiswerk sluiten aan op inhouden en aandachtsgebieden uit de bijeenkomsten. Ze staan direct ten dienste van het werk als identiteitscoördinator en kunnen worden toegespitst op de eigen schoolsituatie. 

Voor feedback en beoordeling wordt gebruik gemaakt van Blackboard, waartoe deelnemers toegang krijgen. De opleiding wordt, in aanwezigheid van een directielid van de eigen school, afgesloten met een presentatie van het in gang gezette identiteitsverbetertraject. Er wordt een certificaat verstrekt nadat aan alle opdrachten tenminste op ‘voldoende’ niveau is voldaan. 

 Testimonials
‘De opleiding wordt geleid en gevolgd door respectvolle, enthousiaste en bezielende docenten en studenten waardoor ik me er thuis en gewaardeerd voel’
‘Boeiende werkcolleges en goed gekozen literatuur maken deze opleiding de moeite waard. Als leerkracht, als toekomstig coördinator identiteit en als mens word je in staat gesteld een visie te ontwikkelen op mens, samenleving en geloven. Je doet kennis op en ontwikkelt vaardigheden waar een moderne basisschool haar voordeel mee kan doen.  Een prachtige uitdaging, die wezenlijke opbrengsten  nastreeft!’ 
‘Iedere keer weer met plezier naar de opleiding gaan!’
‘Een opleiding die blijft hangen en waar je mee aan de slag kunt’
‘Het was wederom een zeer inspirerende bijeenkomst, dank jullie’

 

Bijeenkomsten 

Deze tweejarige opleiding is uniek in Nederland en bestaat uit 15 bijeenkomsten: 10 bijeenkomsten in 2017-2018 en 5 bijeenkomsten in 2018–2019.
Startbijeenkomst: woensdag 20 september 2017 van 14.30 uur tot 17.30 uur. De opleiding wordt in januari 2019 afgesloten.
 
Locatie
Saxion Academie Pedagogiek & Onderwijs Enschede
 
Groepsgrootte
Het minimum aantal deelnemers is 9, het maximum 20. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 
Incompany
De leergang kan ook incompany gegeven worden. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

De opleiding is opgenomen in registerleraar.nl. Sinds 2017 is de opleiding landelijk geaccrediteerd. Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft positief geadviseerd om de opleiding coördinator identiteit op te nemen als Registeropleiding PHBO

Gevalideerd door het lerarenregister.

 

De opleiding tot coördinator identiteit is bedoeld voor leraren (speciaal) basisonderwijs die identiteit een warm hart toedragen. Zij vinden het boeiend om inspirerende en deskundige hulp te geven bij identiteitsvragen van collega’s en stimuleren deze collega’s graag bij het initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van identiteit en/of levensbeschouwing. Deze opleiding biedt het vakinhoudelijke en didactische repertoire dat hier bij past. Inmiddels is gebleken dat de opleiding ook voor (adjunct)directeuren meerwaarde genereert. 

Voor deze opleiding investeer je € 2.095,00 

Voor inhoudelijke informatie kunt je contact opnemen met::

Everard Stege, projectleider
T: 088 – 019 5220 of 06 – 362 559 46
E: e.j.a.m.stege@saxion.nl 
 
Voor algemene informatie en aanmelding kun je terecht bij Saxion Bureau Professionalisering: 
T: 088-019 6880
E: nascholing.apo@saxion.nl
 

Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Enschede
ID KCS10