Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Coördinator identiteit

Waartoe leiden we onze kinderen op? ‘Leiden we kinderen op om succesvol te worden in de wereld van gisteren of worden zij opgeleid om gelukkig te worden in de wereld van morgen?’ (Tex Gunning – Lezing PO-raad, 7 juni 2012). Er lijkt nauwelijks ruimte te zijn om deze voor het onderwijsveld fundamentele identiteitsvraag aan de orde te stellen in een tijd waarin prestatie- en werkdruk alsmaar toenemen en het adagium ‘meten is weten’ niet meer is weg te denken in de kwaliteitspeilingen van scholen

Sector Educatie  
Locatie Enschede

"Een school werkt aan de toekomst met generaties van morgen door met elkaar te werken aan elementaire basisbeginselen. Maar wat als zij zich niet voldoende bewust is van haar basis, van haar grondslag en van haar bijzondere pedagogische, onderwijskundige en maatschappelijke opdracht? Hoe dit evenwichtig af te stemmen en te organiseren hangt grotendeels samen met hoe een schoolteam zijn identiteitsontwikkeling in de volle breedte organiseert en gestalte geeft. Uit gesprekken met schoolbesturen komt naar voren dat scholen steeds vaker kiezen voor een vorm van begeleiding op maat die:

  • stevig verankerd is binnen de stichting met haar diverse scholen;
  • het procesmatig karakter van identiteit(s-ontwikkeling) waarborgt;
  • verzorgd wordt door iemand die kennis heeft van en betrokkenheid heeft met de cultuur en organisatie van de scholen.
Hiermee geven zij te kennen dat een belangrijke inhoudelijke rol weggelegd te zien voor een specialist op dit gebied (een identiteitscoördinator)."

Voorwaardelijke voor deelname is het PABO diploma godsdienst/levensbeschouwing of catechese/catechetiek

 

De kosten bedragen € 1.950,00. 

Deze tweejarige opleiding is uniek in Nederland en bestaat uit 15 bijeenkomsten De opleiding wordt afgesloten met de presentatie van een verbeteractie op de eigen school. De data en locatie worden in overleg met  u vastgesteld.

Een afgeronde opleiding kan toegang geven tot een LB- lerarenfunctie. Met het afronden van deze opleiding wordt dus voldaan aan de HBO-plus eis met betrekking tot een specifiek en relevant domein.

Groepsgrootte
Het minimaal aantal deelnemers is 9 en het maximaal is 20. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Incompany
De leergang kan ook incompany gegeven worden. De data en locatie worden in overleg vastgesteld

 

 

 

De opleiding leidt op tot een door het CONVENT PO erkend ‘Certificaat Identiteitscoördinator’.
Het CONVENT is een samenwerkingsverband van negen schoolbesturen voor Primair Onderwijs in Twente en een deel van de Achterhoek

Gevalideerd door het lerarenregister

Voor info en aanmelding: 

Bureau Professionalisering  Enschede
T: 088 019 6880 
E: nascholing.apo@saxion.nl
 
 
 
Voor inhoudelijke info:
 
Everard Stege, projectleider
T: 088 019 5220 of 088 019 1078
E: e.j.a.m.stege@saxion.nl
 
 

Studievorm Post HBO
Cursus
ID KCS10