Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Cultuurbegeleider

Subsidie mogelijk!!!

In het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider ontwikkeld. Onze visie is dat goed cultuuronderwijs zorgt voor de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn van kinderen.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Samen met de andere deelnemers onderzoek je welke factoren een rol spelen bij het realiseren van veranderingen op het gebied van cultuureducatie. Hierbij ontwikkel je eigen opvattingen over leerlijnen en opbrengsten op cultuurgebied. Via professionalisering ben je in staat om - samen met directie, collega’s en cultuurpartners - een nieuwe visie op kwalitatief goed cultuuronderwijs tot leven te brengen, passend bij de uitgangspunten van de school en de ontwikkeling van de leerlingen. Tot slot leer je hoe je op planmatige wijze kan werken aan de implementatie van cultuuronderwijs en het coachen van collega’s.

In de afsluitende meesterproef laat je zien dat je praktijkgericht onderzoek kunt verrichten, gericht op verbetering of innovatie van het cultuureducatie binnen de school of instelling. Na het afronden van de opleiding kun je als cultuurbegeleider aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.

De inhoud van de opleiding bestaat uit vijf pijlers: moderne inhouden cultuureducatie, onderwijsontwikkeling, creatief ontwerpen, coördineren van processen en innoveren in netwerken. Deze pijlers worden voortdurend gekoppeld worden aan de onderzoeks- en begeleidende vaardigheden om cultuureducatie tot ontwikkeling te brengen in de eigen schoolpraktijk.

De opleiding start met actuele ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van cultuuronderwijs.

 

 

Start februari 2018.

Incompany
De opleiding kan ook incompany worden gegeven. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Na het succesvol afronden van de registeropleiding ontvang je een officieel erkend diploma en word je opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO)."

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten die zich willen professionaliseren in de implementatie en ontwikkeling van cultuuronderwijs op school. Ook medewerkers van culturele instellingen die in het bezit zijn van een ICC-certificaat en zich verder willen professionaliseren, kunnen de opleiding volgen.

Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair onderwijs

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling heeft als doel om de bijscholing van leerkrachten op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt....

Meer informatie: 

De kosten bedragen € 2.450,- per persoon.

Inhoudelijke informatie:

Ronald von Piekartz of Pieter Blanken
T: 088 019 5267 of 088 019 5255
E: r.r.vonpiekartz@saxion.nl of g.p.blanken@saxion.nl

Algemene informatie en aanmelden:

Bureau Professionalisering Enschede
T: 088 019 6880 
E: nascholing.apo@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Enschede
ID KCS11