Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Cultuurbegeleider

Nu gesubsidieerd!!!
Goed cultuuronderwijs vergroot het cultureel zelfbewustzijn van kinderen. Onze post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider helpt je met het opstellen en implementeren van kwalitatief goed cultuuronderwijs op jouw basisschool.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Vind jij goed cultuuronderwijs ook belangrijk? Wil jij het cultureel zelfbewustzijn van jouw leerlingen vergroten? Meld je dan nu aan voor onze post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider.

Samen met de andere deelnemers onderzoek je welke factoren een rol spelen bij het realiseren van veranderingen op het gebied van cultuureducatie. Deze opleiding zorgt ervoor dat je - samen met directie, collega’s en cultuurpartners - een nieuwe visie op kwalitatief goed cultuuronderwijs tot leven brengt, passend bij de uitgangspunten van de basisschool en de ontwikkeling van de leerlingen. Tot slot leer je hoe je op planmatige wijze kan werken aan de implementatie van goed cultuuronderwijs en hoe je je collega’s hierin kan coachen.

In de afsluitende meesterproef laat je zien dat je praktijkgericht onderzoek kunt verrichten, gericht op verbetering of innovatie van de cultuureducatie binnen de school of instelling. Na het afronden van de opleiding kun je als cultuurbegeleider aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

 

Kijk voor informatie over de subsidie op: https://duo.nl/particulier/leraar/subsidie-cultuurbegeleider.jsp

 

De opleiding bestaat uit 5 thema’s:

  • Moderne inhouden cultuureducatie
  • Onderwijsontwikkeling
  • Creatief ontwerpen
  • Coördineren van processen
  • Innoveren in netwerken

Deze pijlers worden continu gekoppeld aan onderzoeks- en begeleidende vaardigheden om cultuureducatie tot ontwikkeling te brengen in jouw onderwijspraktijk. 


 

Na het succesvol afronden van de registeropleiding ontvang je een officieel erkend diploma en word je opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO)."

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten die zich willen professionaliseren in de implementatie en ontwikkeling van cultuuronderwijs op school. Je kunt deze opleiding met subsidie volgen als je de icc-cursus succesvol hebt afgerond of taken als cultuurcoördinator uitvoert.Ook medewerkers van culturele instellingen die in het bezit zijn van een ICC-certificaat en zich verder willen professionaliseren, kunnen de opleiding volgen.

Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair onderwijs

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling heeft als doel om de bijscholing van leerkrachten op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt....

Aanvraag subsidie  

De kosten van onze opleiding bedragen € 2.510,- per persoon.

De opleiding bestaat uit 17 bijeenkomsten en heeft een studiebelasting van 420 uur (inclusief ICC uren).

Planning volgt.

Tijdens het laatste half jaar geven wij begeleiding en coaching en werk je aan je eindpresentatie en meesterproef.

Ook kan de opleiding incompany worden gegeven..

Inhoudelijke informatie:

Ronald von Piekartz of Pieter Blanken
T: 088 019 5267 of 088 019 5255
E: r.r.vonpiekartz@saxion.nl of g.p.blanken@saxion.nl

Algemene informatie en aanmelden:

Bureau Professionalisering Enschede
T: 088 019 6880 
E: nascholing.apo@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Enschede
ID KCS11