Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Dalton NDV certificaat coördinator

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) biedt de mogelijkheid opleidingen te verzorgen die leiden tot een door de NDV erkend certificaat voor daltoncoördinatoren. Opbrengsten: voor jou (Dalton leerkracht of dalton pedagogisch medewerker) een frisse visie op dalton en de vaardigheden je team te begeleiden, te inspireren; voor je school een nieuw daltonboek volgens de nieuwste inzichten

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Beschik jij over een regulier daltoncertificaat en heb jij binnen jouw school de taak dalton te coördineren? Dan biedt deze opleiding je alle handvatten om je kennis en vaardigheden te verdiepen. Je ontwikkelt een frisse blik op dalton, doet vaardigheden om je team te begeleiden op en ontwikkelt een nieuw daltonboek volgens de nieuwste inzichten dat je meteen kunt implementeren binnen jouw onderwijspraktijk.
Toelatingseis is dat de cursist beschikt over een regulier daltoncertificaat en werkzaam is in het daltononderwijs met de taak dalton te coördineren.
De NDV streeft ernaar dat jij na deze opleiding echt een functie op het niveau van coördinator vervult, dus een LB-functie.

Ben jij toevallig een dalton pedagogisch medewerker en werkzaam in een dalton kindcentrum en heb jij de ambitie om binnen jouw kindcentrum ‘dalton te coördineren’? Dan nodigen wij jij jou graag uit om onze dalton coördinator cursus te volgen…het liefst samen met jouw collega daltoncoördinator onderwijs. Tijdens de cursus gaan jullie samen aan de slag met diverse opdrachten die zeker gaan helpen om dalton binnen jullie kindcentrum flink op de kaart te zetten.

De opleiding wordt, conform de eisen van de NDV, verdeeld over twee blokken in twee opeenvolgende schooljaren.

BLOK 1
In het eerste blok ligt de focus vooral op het ontwikkelen van de benodigde competenties en de meer inhoudelijke kant van dalton; het beschrijven en analyseren van de daltonontwikkellijnen, de daltonwerkwijzen en methodieken, het verkennen van nieuwe concepten en de effectiviteit van dalton.
Het blok wordt afgesloten met een presentatie van een persoonlijk miniportfolio.

BLOK 2
In het tweede blok ligt de nadruk op schoolontwikkeling, het coachen van team en collega’s, het begeleiden van veranderingsprocessen, vernieuwen en borgen van dalton.
Blok 2 wordt afgesloten met een miniportfolio, waarin o.a. enkele bewijsstukken rond daltonontwikkeling, schoolanalyse en collegiale visitatie zijn opgenomen.
 

 

Beide blokken bestaan naast literatuurstudie en zelfstandig werken aan taken/portfolio uit 4 studiedagen en 3 intervisiebijeenkomsten. Gedurende blok 1 wordt de inhoud van de  intervisiebijeenkomsten door de cursisten zelf bepaald. Gedurende blok 2 worden de intervisiebijeenkomsten gebruikt om elkaars scholen/kindcentra te visiteren.
 

 Je ontvangt een NDV-certificaat.

Je wordt toegelaten als je beschikt over een regulier daltoncertificaat en werkzaam bent in het daltononderwijs/dalton kindcentrum, met als taak dalton te coördineren.

 

De kosten bedragen € 875,00 per blok.

De daltoncoördinatorenopleiding vindt plaats bij Saxion in Deventer op woensdagen van 10.00-16.00 uur

Data Blok 1:
02-10-2019
15-01-2020
04-03-2020
03-06-2020

Data blok 2:
25-09-2019
11-12-2019
11-03-2020
10-06-2020

Data visitatie blok 2:
30-10-2019
22-01-2020
08-04-2020 

Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal aangeboden.
 

Inhoudelijke informatie:
Hans Wolthuis
T: 088 019 3085
E: h.j.a.m.wolthuis@saxion.nl

Algemene info:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
 
 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID KCS12