Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Dalton NDV certificaat coördinator

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) biedt de mogelijkheid opleidingen te verzorgen die leiden tot een door de NDV erkend certificaat voor daltoncoördinatoren.
Opbrengsten: voor jou een frisse visie op dalton en de vaardigheden je team te begeleiden, te inspireren; voor je school een nieuw daltonboek volgens de nieuwste inzichten

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

De NDV streeft ernaar dat de daltoncoördinator echt een functie vervult op het niveau van coördinator, dus een LB-functie. 

De opleiding wordt conform de eisen van de NDV verdeeld over twee blokken in twee opeenvolgende schooljaren.

BLOK 1
In het eerste blok ligt de focus vooral op het ontwikkelen van de benodigde competenties en de meer inhoudelijke kant van dalton; beschrijven en analyseren van de daltonontwikkellijnen, de daltonwerkwijzen en methodieken, verkennen van nieuwe concepten, de effectiviteit van dalton.

Het blok wordt afgesloten met een presentatie van een persoonlijk mini-portfolio.
In het tweede blok ligt de nadruk op schoolontwikkeling, het coachen van team en collega’s, het
begeleiden van veranderingsprocessen, vernieuwen en borgen van dalton.
 
BLOK 2
Blok 2 wordt afgesloten op basis van een mini-portfolio, waarin o.a. enkele bewijsstukken rond
daltonontwikkeling, schoolanalyse en collegiale visitatie zijn opgenomen.
 
De cursus:
Beide blokken bestaan naast literatuurstudie en zelfstandig werken aan taken/portfolio uit een startdag, 4 dagdelen van 3,5 uur*, drie intervisiemomenten en een slotdag.
 
  * DaltonDeventer voegt steeds twee dagdelen samen tot 1 studiedag, zodat elk blok feitelijk bestaat uit 4 studiedagen

De daltoncoördinatorenopleiding vindt plaats bij Saxion in Deventer van 10.00-16.00 uur:

4 oktober 2017
6 december 2017
7 maart 2018
23 mei 2018

Bij voldoende aanmeldingen zal de cursus ook regionaal aangeboden worden.

Vrijstellingen:
Veel zittende daltoncoördinatoren hebben al de nodige scholingstrajecten gevolgd of maken al jaren actief deel uit van een daltonnetwerk. De NDV heeft bepaald, dat voor deze coördinatoren 'door het overleggen van bewijzen van deelname aan cursussen, tweedaagsen of andere vormen van scholing op het gebied van daltoncoördinatie een vrijstelling kan plaatsvinden voor maximaal de helft van de studiebelasting’. In praktijk betekent dit dat deze coördinatoren kunnen starten in het tweede blok.

 Je ontvangt een NDV certificaat.

Toelatingseis is dat de cursist beschikt over een regulier daltoncertificaat en werkzaam is in het daltononderwijs met de taak dalton te coördineren.

De kosten bedragen € 900,- per persoon, per blok.

Algemene info en aanmelden:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
 
Inhoudelijke info:
 
Hans Wolthuis
T: 06 190 73 422
E: h.j.a.m.wolthuis@saxion.nl
 
Al onze informatie kunt je ook vinden op saxion.nl/daltondeventer

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID KCS12