Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Dalton NDV certificaat leerkracht

 

Deze cursus wordt op verschillende plaatsen in het land gegeven!  ( zie programma hieronder)
Eén van de voorwaarden om daltonschool te kunnen zijn is dat de docenten scholing hebben gehad op het gebied van de daltonpedagogiek. Docenten die de daltonopleiding met succes hebben afgerond worden officieel gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Je maakt in deze cursus kennis met de veelvormige praktijk van daltononderwijs. je ontwikkelt een eigen visie op dalton en kan deze visie ook vanuit de literatuur onderbouwen.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Doel van de cursus is dat de cursist kennismaakt met de veelvormige praktijk van daltononderwijs, een eigen visie op Dalton ontwikkelt en deze visie ook vanuit de literatuur kan onderbouwen.

De bijeenkomsten verlopen in principe steeds via drie sporen. Verbeteringen binnen c.q. reflectie op de eigen klassenpraktijk, een nieuw thema, nieuwe impuls in relatie tot literatuurbespreking en bijdragen aan de ontwikkeling van 'dalton'-gehalte op schoolniveau. Tijdens de laatste bijeenkomst worden de opbrengsten aan de studiegroep gepresenteerd.

De leergang bestaat uit acht bijeenkomsten en vindt plaats in Deventer,  Enschede, Arnhem,  Groningen, Utrecht en Amsterdam.

Data en tijden: 

Enschede:
Donderdagavond 21-9-17, 16-11-17, 14-12-17, 25-1-18, 22-2-18, 15-3-18, 19-4-18, 17-5-18
Wisselende lestijden                                

Deventer:
Donderdagavond 5-10-17, 9-11-17, 23-11-17, 18-1-18, 15-2-18, 22-3-18, 19-4-18, 7-6-18
Lestijd vanaf 18.00 uur

Arnhem
Woe 25-10-17,  ma 20-11-17, woe 10-1-18, woe 21-2-18, ma 19-3-18, ma 9-4-18, woe 30-5-18, 
ma18-6-18 
Lestijd:woensdag 14.30-18.30 op andere dagen van 16.00-20.00                               

Groningen
Woensdagmid, 15-11-17, 6-12-17, 10-1-18, 7-2-18, 21-2-18, 21-3-18, 18-4-18, 6-6-18
Lestijd 1500-1800 uur         

Utrecht,
Donderdagav . 12-10-17, 30-11-17, 11-1-18, 8-2-18, 8-3-18, 12-4-18, 24-5-18, 14-6-18        
Lestijd vanaf 18.00 uur                             

Amsterdam, 
Wisselende av.di 10-10-17,  do 9-11-17, wo 29-11-17, do 11-1-18, di 6-2-18, wo 7-3-18, ma 9-4-18, do 24-5-18                                        
Lestijd vanaf 18.00 uur
Tijden worden in overleg met de groep verder vastgesteld.

Almere
wisselende avonden en wisselende locatie
di 10-10-17, ma 13-11-17, do 18-1-18, wo 14-2-18, woe 14-3-18, ma 16-4-18, ma 28-5-18, ma 11-6-18
lestijd woensdag 14.30-18.30 uur op andere dagen 16.00-20.00 uur

En als uw regio ook graag een cursus georganiseerd zou willen hebben: in verschillende regio’s realiseren we graag een cursus op maat, in overleg met een regiobestuur.

 Je ontvangt het officiële NDV daltoncertificaat voor docenten, wanneer je:

  • bij zeven van de acht bijeenkomsten  aanwezig bent geweest;
  • de kennistoets met een voldoende hebt afgesloten;
  • tijdens de presentatie op de slotavond hebt kunnen aantonen dat je in voldoende mate aan de gestelde daltondoelen hebt voldaan.

 Gevalideerd door het lerarenregister

Voor de onderwijsassistenten is er een apart certifiaat.

DaltonDeventer verzorgt deze cursus voor studenten, individuele docenten en schoolteams en onderwijsassistenten

Voor nieuwe leraren van daltonscholen, waarvan de overige teamleden al in het bezit zijn van een daltoncertificaat. En nog veel meer.

De Nederlandse Dalton Vereniging organiseert die scholing niet zelf, maar heeft enkele opleidingen als ’dalton-opleiding’ erkend. Docenten die de daltonopleiding met succes hebben afgerond, worden officieel gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.

De kosten bedragen € 800,- per persoon, all-in.

De cursist moet zelf beschikken over ‘Focus op Dalton’ (te bestellen bij saxion.nl/daltondeventer).

Algemene info en aanmelden:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 3184
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
Enschede
ID KCS13