Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Dalton NDV certificaat leidinggevende

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) biedt de mogelijkheid opleidingen te verzorgen die leiden tot een door de NDV erkend certificaat voor daltondirecteur, daltonleidinggevende. De nadruk van de cursus ligt op het daltoniseren van de eigen managementstijl en het verder ontwikkelen en uitdragen van de daltonvisie.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling van de NDV, dat deze cursus een grote overlap vertoont met reguliere managementcursussen. Het gaat om Dalton en het gaat om management, maar dan wel over DALTON-management. De nadruk van de cursus ligt op het daltoniseren van de eigen managementstijl en het verder ontwikkelen en uitdragen van de daltonvisie. 

Over welke kennis en vaardigheden moet de daltondirecteur beschikken om vanuit een doorleefde daltongrondhouding eindverantwoordelijk te zijn in een daltonteam? Hoe stimuleert, enthousiasmeert, ondersteunt en controleert (?) een daltondirecteur zijn team in het verder uitontwikkelen van doorgaande daltonlijnen, in het verbeteren van leeropbrengsten juist door te werken vanuit een daltonvisie, in het verder ontwikkelen van de eigen mogelijkheden om steeds meer dalton-docent te zijn. 
Hoe kan een directeur vanuit zijn/haar positie en verantwoordelijkheid eraan bijdragen dat op zijn school dalton echt ’a way of life’ wordt? Hoe kan de samenwerking met daltoncoördinator(en) of daltoncommissie vorm krijgen? Hoe is de taakverdeling met de daltoncoördinatoren t.a.v. ontwikkelen, c.q. borgen?
 

De cursus bestaat naast literatuurstudie en zelfstandig werken aan opdrachten en portfolio uit een starttweedaagse op donderdag en vrijdag, 4 studiedagen, en vier zelf in te plannen intervisiemomenten.

Elke dag heeft een eigen thema:

 • Dag 1 Focus op dalton
 • Dag 2 Daltonleiderschap
 • Dag 3 Onderwijskundig leiderschap
 • Dag 4 Daltonteam
 • Dag 5 Dalton als merk
 • Dag 6 Afronding

De cursus wordt afgesloten met een eindpresentatie en een intervisiegesprek op basis van een miniportfolio (van 6 à 8 bladzijden) met daarin de eigen visie op dalton-leidinggeven en een reflectie op de eigen mogelijkheden en werkwijzen, het intervisiethema, enkele experimenten en een zelf-beoordeling.

 

De cursus wordt verzorgd in Deventer en, afhankelijk van de inschrijvingen, op verschillende locaties in verschillende regio's in het land.
 
Data Deventer
 • Tweedaagse  5 en 6 oktober 2017 (10.00– 15.00 uur) 
 • Vrijdag 24 nov 2017 (9.30-15.00 uur)
 • Vrijdag 26 jan 2018 (9.30-15.00 uur)
 • Vrijdag 23 mrt 2018 (9.30-15.00 uur)
 • Vrijdag 8 juni 2018 (slotdag; 9.30-15.30 uur)

Groepsgrootte
Minimaal 14 deelnemers.

 Je ontvangt een officieel NDV- certificaat voor Dalton leidinggevenden. 

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn in het daltononderwijs. De cursist heeft een reguliere schoolleiderscursus gevolgd.

De kosten bedragen € 1.050,00 per persoon.

Algemene info en aanmelden:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO 
T: 088 019 3184 
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

Al onze informatie kun je ook vinden op saxion.nl/daltondeventer

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID KCS14