Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Gedragsspecialist (Post-hbo CPION gecertificeerd)
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Op het gebied van leren én gedrag. De verwachtingen vragen veel van de professionaliteit van de leraar van nu. Je hebt zicht op en kunt rekening houden met je eigen stijl van omgaan met leerlingen en je weet hoe je een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen kunt realiseren op individueel, groeps- en schoolniveau.
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Als gedragsspecialist heb je zicht op en kunt rekening houden met je eigen stijl van omgaan met leerlingen en je weet hoe je een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen kunt realiseren op individueel, groeps- en schoolniveau. Je leert de onderwijsbehoeften van individuele of groepjes leerlingen signaleren en analyseren. En je kunt zelfstandig of in samenwerking met collega’s, ouders en externe deskundigen een plan van aanpak opstellen, uitvoeren en evalueren. Je kunt doelbewust pedagogische middelen en vaardigheden inzetten, afgestemd op de behoeften van individuele kinderen en de groep. En je bent in staat collega’s te ondersteunen in hun pedagogisch handelen.

De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod:

  •     visies op gedrag
  •     onderzoeken van onderwijsbehoeftes
  •     handelingsadviezen
  •     professionele communicatie
 

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding een post-hbo diploma en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Gevalideerd door het lerarenregister

De kosten bedragen € 2.475,00,- per persoon, excl. literatuur, inclusief lunch.

De opleiding wordt gegeven bij Saxion in Deventer dinsdag van 9.00-16.00 uur op de volgende data:

16 oktober 2018
27 november 2018
8 januari 2019
5 februari 2019
12 maart 2019
9 april 2019
14 mei 2019
4 juni 2019

Tussenassessment
Datum en tijd volgens nog te maken planning

Eindassesment
18 juni 2019
 

Meer info en aanmelden: 

Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 3715

Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
ID KCS18