Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Jonge Kind Specialist (Post-hbo CPION gecertificeerd)

De opleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. De eigen werkplek wordt als belangrijkste plaats voor het leren gezien. 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

De opleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. De eigen werkplek wordt als belangrijkste plaats voor het leren gezien. Na afloop van de opleiding jonge kind specialist is de leraar in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind van 3-7 jaar te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Dit wordt gedaan vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. De leraar kent de leerlijnen en weet de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school.

De doelstellingen van de post HBO opleiding jonge kind specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge Kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012). De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

Een eenjarige opleiding, waarin de volgende inhouden aan bod komen:

 •     Visies op onderwijs aan het jonge kind
 •     Veranderingsprocessen en je eigen rol als jonge kind specialist in het team (onderzoekend en       ontwerpend leren)
 •     Observatie- en signaleringssystemen – en technieken: (handelingsgericht) observeren, volgen     van de ontwikkeling van kleuters
 •     De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
 •     Passend onderwijs voor kleuters
 •     Een beredeneerd taalaanbod voor kleuters
 •     Een beredeneerd rekenaanbod voor kleuters
 •     Spelontwikkeling en spelbegeleiding
 •     Ouderbetrokkenheid
 •     Beeldende en expressieve vakken met kleuters (beeldende vorming, muziek)
 •     Wetenschap en techniek (onderzoekend en ontwerpend leren)
 •     21st Century Skills
 •     Sociale veiligheid

 

 

 

Lesdata:

Deventer op woensdag van 09.30-12.45 uur en van 13.15-16.30 uur
11 oktober 2017, 15 november 2017, 17 januari 2018, 7 februari 2018, 14 maart 2018, 11 april 2018, 23 mei 2018, 20 juni 2018, 12 september 2018, 07 november 2018, 12 december 2018 (reservedatum)

Enschede op woensdag van 09.30-12.45 uur en van 13.15 -16.30 uur
7 februari 2018,14 maart 2018, 11 april 2018, 23 mei 2018, 20 juni 2018, 12 september 2018, 07 november2018, 12 december 2018, 23 januari 2019, 20 maart 2019, 17 april 2019 (reservedatum)

 
Incompany
De cursus kan ook incompany worden gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.
De deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding een geregistreerd post-hbo diploma. Mits de eindopdracht (het schrijven van een meesterstuk) met een voldoende is afgerond. Naast het diploma wordt u ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Gevalideerd door het lerarenregister

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten werkzaam in een kleutergroep.
Startende leerkrachten tot zeer ervaren leerkrachten omdat de eigen praktijk centraal staat.

De kosten bedragen € 2.495,00 inclusief materiaalkosten, lunch, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister.  Exclusief de literatuur t.b.v. het meesterstuk.

 

 

Info en aanmelding

Monique ter Bogt, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 5280
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl 

Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Deventer
Enschede
ID KCS20