Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Levensbeschouwing

Ben jij geïnteresseerd in levensbeschouwelijke communicatie en geestelijke stromingen? Met deze cursus kun je een diploma openbaar onderwijs, Akte Godsdienst/Levensbeschouwing katholiek onderwijskatholiek of aantekening protestants christelijk onderwijs behalen.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Uitgangspunt van de cursus is dat het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden op het terrein van de levensbeschouwing net zo belangrijk is als het aanleren van algemene basisvaardigheden als rekenen en taal.

Intensief persoonlijk proces
Tijdens de cursus leer je met collega’s, ouders en kinderen op levensbeschouwelijk vlak te communiceren. Dit kan alleen als je zelf weet waar je staat. Een intensief persoonlijk proces is dan ook onlosmakelijk met deze module verbonden. De levensvragen zijn vrijwel allesomvattend en hebben te maken met onderwerpen als geboorte, dood, pesten, angst, blijdschap, onzekerheid, discriminatie en samenwerken. Binnen de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatievormen: vertellen, schrijven van gedichten en verhalen, muziek, dans, stilte en mandala’s.

Excursies
In deze cursus hebben we drie excursies opgenomen. We brengen in Deventer een bezoek aan uiteenlopende christelijke gebedshuizen en een moskee. En voor degenen die een Rooms Katholieke Akte willen behalen, gaan we samen met de studenten van Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen) naar de abdij Koningsoord, bij Arnhem, van vrijdagmiddag tot zondagnamiddag. Verder is er een weekendexcursie naar Antwerpen.
 

De bijeenkomsten zijn bij Saxion in Deventer.

Inhoud
De cursus is opgebouwd rondom de zes levensvragen, te weten:
•     Wie is de mens?
•     Wat is goed en kwaad?
•     Hoe leven mensen samen?
•     Wat is lijden en dood?
•     Wat is ruimte?
•     Wat is tijd?

En is ingedeeld in zes thema’s:
•     Bijbel, koran, sprookjes, verhalen.
•     Levensbeschouwelijke communicatie.
•     Uiteenlopende werkvormen.
•     Geestelijke stromingen.
•     Het omschrijven en uitwerken van de identiteit van een school.
•     Katholiek, protestants christelijk en openbaar onderwijs in Nederland.
 

De cursus wordt afgesloten met een eindgesprek en een portfolio.
De deelnemer krijgt een aantekening katholiek, protestants of openbaar onderwijs. Een combinatie van het behalen van deze aantekeningen is ook mogelijk.

De cursus is gevalideerd door het lerarenregister.
 

 Deze cursus is bedoeld voor leraren in het basisonderwijs.

De kosten bedragen € 475,-. Dit is inclusief studiemateriaal en exclusief kosten voor de excursies.

Inhoudelijke informatie:

Jos van Remundt
E: j.h.m.t.vanremundt@saxion.nl
 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID KCS24