Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Montessori Professionalisering

Compacte Montessori Professionaliseringstrajecten (CMP)

Onze CMP’s zijn specifiek gericht op jou als montessorileerkracht.
Je professionaliseert je samen met andere montessorileerkrachten. Je volgt een korte praktijkgerichte scholing, die je afrondt met een taak.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Na het volgen van een CMP heb je kennis van de nieuwste ontwikkelingen en kun je gefundeerd veranderingen doorvoeren in je eigen school.

Hieronder een beschrijving van de montessori professionaliseringstrajecten die wij aanbieden. Alle trajecten bestaan uit vier bijeenkomsten van drie uur, met uitzondering van nummer 11, dat is 1 bijeenkomst van twee uur. Wij bieden de trajecten aan bij ons op Saxion, maar een incompanytraining is ook mogelijk.

1. Klassenmanagement in een montessorigroep
We willen het graag: alle kinderen lekker aan het werk. Wat is daar nu voor nodig? Voor  een cultuur waarin kinderen leren en werken als vanzelfsprekend beschouwen? We gaan in op de waarde van de voorbereide omgeving, het aanleren van routines en de invloed van leerkrachtgedrag op het werken van kinderen. We zoomen in op de rondgang, het observeren, het geven van goede aanbiedingen en het begeleiden van je groep. Daarnaast inspireren jullie elkaar door ‘good practice’ voorbeelden uit de eigen praktijk.

2. Nieuwste montessori-inzichten
We bekijken onze montessoriwaarden en (her)definiëren de montessoristijl. Wat zijn kenmerken van effectief onderwijs en hoe verhoudt zich dat tot het montessorionderwijs? We bespreken het werken met doelen en op welke manier we effectief kunnen afstemmen. We onderzoeken de mogelijkheden om onze didactische aanpak eenduidig te maken en bekijken de mogelijkheden om effectief lesjes te geven. We bespreken de theorie over het hebben van een observerende houding, het stellen van vragen en het geven van feedback. Op welke manier verhoudt de houding van de leerkracht zich tot de lijn van het kind en de lijn van de leerkracht? Waar staan wij als montessorianen voor wanneer wij praten over goed onderwijs? Dat zijn onderwerpen die centraal staan in dit nascholingstraject.

3. Rekenen
Jullie willen als school/scholengroep het rekenen een impuls geven. Wat was de visie van Maria Montessori op het rekenen? Welke montessorimaterialen zijn te gebruiken, welke nieuwe rekenmaterialen zijn ontwikkeld en wat zijn de laatste inzichten op rekengebied? Hoe nemen kinderen verantwoordelijkheid en begeleid je dit proces als montessorileerkracht?

4. Geometrie
Wil je weer aan de slag met geometrie? Laat je dan inspireren in dit traject. We bestuderen de theorie, de aanbiedingen en gaan zelf actief aan de slag met de materialen. Na elke bijeenkomst heb je volop ideeën om de volgende dag aan de slag te gaan. Welke activiteiten doe je met de hele groep en hoe werken de kinderen zelfstandig aan geometrische vraagstukken? Welke link heeft geometrie met het rekenen, de natuur, kunst en architectuur? Aan het eind van het traject ben je weer helemaal voorbereid om geometrie in je groep en school vorm te kunnen geven.

5. Taal
Geef je school/scholengroep een impuls op het gebied van taal! We kijken wat de visie van Maria Montessori was op taal, lezen, schrijven en spellen. Elke bijeenkomst staan twee taaldomeinen centraal: woordenschat, stellen, mondelinge taalvaardigheid, spelling, taalbeschouwing, mediataal en taalbegrip. Of je nu lesgeeft aan de onder-, midden of bovenbouw, de inhouden zijn zeker interessant. Je doet volop ideeën op om praktisch aan de slag te gaan.

6. Kosmisch onderwijs
Wilde je kosmische opvoeding en onderwijs altijd al meer centraal stellen in jouw groep? Dan is dit je kans. Want kosmisch is de basis van onze opvoeding en ons onderwijs. In vier inspirerende bijeenkomsten zorgen we dat jouw groep helemaal ondergedompeld wordt in een kosmisch onderwerp.

7. Digitale didactiek in een montessorigroep
Wil je meer weten van digitale didactiek? Wil je je visie aanscherpen? Wil je weten welke apps handig zijn? En wanneer ze handig zijn? Hoeveel tablets je in je groep zou willen hebben? Kortom: wil je op een montessoriaanse wijze de digitale wereld inzetten? Dan is dit traject echt iets voor jou.

8. Onderbouw (4 tot 6 jaar)
Je bent nieuw in de onderbouw. Of je wilt je kennis gewoon weer eens opfrissen en delen met anderen. Welke ontwikkeling maakt het onderbouwkind door en hoe stem jij daarop af met het inrichten van je voorbereide omgeving en het begeleiden van de kinderen? Welke montessorimaterialen kun je gebruiken, wat zijn de leerlijnen en de doelen in de onderbouw en welke routines zijn van belang? Dat zijn onderwerpen die centraal staan in dit nascholingstraject.

9. Middenbouw (6 tot 9 jaar)
Je bent nieuw in de middenbouw. Of je wilt je kennis gewoon weer eens opfrissen en delen met anderen. Welke ontwikkeling maakt het middenbouwkind door en hoe stem jij daarop af met het inrichten van je voorbereide omgeving en het begeleiden van de kinderen? Welke montessorimaterialen kun je gebruiken, wat zijn de leerlijnen en de doelen in de middenbouw en welke routines zijn van belang? Dat zijn onderwerpen die centraal staan in dit nascholingstraject.

10. Bovenbouw (9 tot 12 jaar)
Je bent nieuw in de bovenbouw. Of je wilt je kennis gewoon weer eens opfrissen en delen met anderen. Welke ontwikkeling maakt het bovenbouwkind door en hoe stem jij daarop af met het inrichten van je voorbereide omgeving en het begeleiden van de kinderen? Welke montessorimaterialen kun je gebruiken, wat zijn de leerlijnen en de doelen in de bovenbouw en welke routines zijn van belang? Dat zijn onderwerpen die centraal staan in dit nascholingstraject.

11. Begeleiden van het werkplekleren
Je begeleidt een collega die bij ons de montessoriopleiding volgt. Tijdens deze bijeenkomst informeren we je over de bekwaamheidseisen van de NMV, de inhoud van de opleiding (zowel basisbekwaam als vakbekwaam), de opdrachten die je collega’s moeten uitvoeren en het examen dat afgenomen wordt. We geven je tips over de manier waarop jij je collega kunt begeleiden. Deze bijeenkomst is gratis voor werkplekcoaches van deelnemers die bij Saxion de opleiding volgen.

12. Directeur, teamleider of bouwcoördinator op een montessorischool
Je bent bevoegd directeur, teamleider of bouwcoördinator op een montessorischool en in het bezit van een montessoridiploma. Je ervaart dat leidinggeven op een montessorischool specifieke vaardigheden van je vraagt. Hoe houd je zicht op de leerlijnen, hoe worden de montessorimaterialen ingezet, hoe zorg je dat kinderen verantwoordelijkheid kunnen nemen en hoe verantwoord jij je ten opzichte van ouders, de inspectie en je bestuur(der)? Hoe begeleid je de collega’s op een montessorimanier en neem je ouders mee in de ontwikkelingen die jullie doormaken? We stippen veel onderwerpen aan, je kiest zelf je verdieping. Het delen en leren van en met elkaar is een essentieel onderdeel van dit nascholingstraject.                                                                                                         


 

 Je ontvangt een Saxioncertificaat

Leerkrachten in het Montessori basisonderwijs

Je investering bedraagt € 545,00 per persoon. Dit bedrag is exclusief literatuur.

Voor inhoudelijke informatie:

Véronique van Mook
T: 088 019 5274
E: v.vanmook@saxion.nl


Voor  organisatorische informatie:
Bureau Professionalisering
T: 088 019 6880 
E: nascholing.apo@saxion.nl 
I: www.saxion.nl/montessori

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Enschede
ID KCS26