Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Muziek (Vakspecialist) (Post-hbo CPION gecertificeerd)

Er is behoefte aan breed inzetbare vakspecialisten muziek die ook als begeleider van collega’s in ander klassen bijzondere taken kunnen verrichten. Speciale subsidies en regels voor de versterking van de cultuureducatie geven basisscholen de laatste jaren steeds meer ruimte.
 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

De opleiding heeft als doel leraren uit het po en so te scholen voor de taak van vakspecialist muziek in de eigen school of bovenschools. Het past uitstekend binnen de activiteiten om de deskundigheid van leraren te bevorderen. Daar worden allerlei competenties van de vakspecialist muziek in praktijk gebracht. Door een van de teamleden de taak van muziekspecialist te laten vervullen, en deze opleiding te laten volgen, wordt het muziekonderwijs op de school zo vanzelf verbeterd en vernieuwd. Een werkkring of stageplaats voor de deelnemers is daarom een vereiste.

Deze cursus wordt in een beperkt aantal cursusplaatsen in Nederland aangeboden door samenwerkingsverbanden tussen conservatoria en pabo's.

Er is tijdens de bijeenkomsten veel gelegenheid voor het geven van presentaties. Hierin staat zingen, spelen en leiding geven aan musiceren centraal. Ook worden basale muziektheorielessen gegeven en er vindt instrumentaal samenspel plaats.

Cursisten raken bekend met de nieuwste muziekmethoden en ontwikkelen een leerlijn voor het vak muziek in de eigen school. Ook leggen ze tijdens de opleiding contacten met kunstzinnige instellingen zoals schouwburgen, muziekscholen en muziekgezelschappen. Ze organiseren schoolconcerten op school, studeren een musical in of geven tijdens bijzondere projecten leiding aan een schoolkoor of instrumentale speelgroep.

De opleiding is competentiegericht. De benodigde competenties zijn de afgelopen jaren in samenwerking met de SLO ontwikkeld en sluiten goed aan bij de huidige methodiek van het muziek aan de Pabo. De cursist maakt een persoonlijk opleidingsplan en bepaalt voor een groot deel zijn eigen leerroute.

De opleiding vindt plaats bij Saxion, Handelkade 75  in Deventer op de maandagavond, van 18.30 tot 21.30 uur.
 

Les 1 09-10-17 Introductie
Les 2 30-10-17 Zingen 1
Les 3 06-11-17 Spelen 1
Les 4 13-11-17 Akkoorden 
Les 5 27-11-17 Zingen 2
Les 6 11-12-17 Vastleggen 1 
Les 7 18-12-17 Akkoorden 2
Les 8 08-01-18 Luisteren 1
Les 9 22-01-18 Spelen 2
Les 10 05-02-18 Bewegen 1
Les 11 12-02-18 Vastleggen 2 
Les 12 05-03-18 Luisteren 2
Les 13 12-03-18 Akkoorden 3
Les 14 26-03-18 Bewegen 2 
Les 15 16-04-18 Vastleggen 3
Les 16 14-05-18 W.v.t.t.k. + inleveren portfolio
Les 17 28-05-18 Eindpresentatie
Les 18 04-06-18 Eindpresentatie

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. De deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding een geregistreerd post-hbo diploma. Mits de opdrachten en assessments met een voldoende zijn afgerond. Naast het diploma word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

De opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs die graag extra scholing op muzikaal gebied willen en affiniteit hebben met kunst en cultuur.

De kosten bedragen € 1.950,00. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

Wellicht kun je in het kader van deskundigheidsbevordering gebruik maken van extra subsidie bij het "Fonds voor cultuurparticipatie" 

Info en aanmelden bij:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO

T: 088 019 3184
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

startdatum 31-10-2016
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
ID KCS29