Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Onderbouw ik hou van jou
Het doel van deze cursus is groepsleerkrachten inzicht te geven in de sociaal- emotionele ontwikkeling, gedrag en onderwijsbegeleiding van jonge leerlingen. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de leerkracht, het individuele kind, de groep kinderen, ouder(s)/ verzorger(s) en de school.
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Het doel van deze cursus is groepsleerkrachten inzicht te geven in de sociaal- emotionele ontwikkeling, gedrag en onderwijsbegeleiding van jonge leerlingen. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de leerkracht, het individuele kind, de groep kinderen, ouder(s)/ verzorger(s) en de school.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan de orde:

 • Groepsprocessen in de onderbouw: de oriëntatiefase in de groepsdynamica.
 • Start van de eerste schoolweek.
 • Planmatig werken in de onderbouw: Ontwikkelingslijnen m.b.t. de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de onderbouw. Ontwikkelingslijnen. Ontwikkelingsgerichte benadering.
 • Psycho-sociale problemen van jonge kinderen.
 • Planmatig werken in de onderbouw: instructie- en klassenmanagement modellen voor kinderen in de onderbouw.
 • Wat doe je met ‘uitvallers’?
 • Hoe verloopt de overgang naar groep drie?
 • Problematiek rondom ‘herfstkinderen’.
 • Verbeteren van het didactische- en pedagogisch klimaat door groepsdynamica: groepsbevorderende oefeningen.
 • Contacten/gesprekken met ouders; Genieten of slecht slapen?
 • Hoe om te gaan met de ouder met het ‘mijn kind-syndroom’.
 • Het voeren van een slecht- nieuwsgesprek.
 • Het ‘belang’ van huisbezoeken.

 

In de bijeenkomsten komt onder andere aan de orde waarom met name een sociaal interactieve leeromgeving van belang is voor de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op school in relatie tot ‘zelfstandigheid’, gevoel van ‘eigenwaarde’ en het gevoel van ‘kunnen leren’.

Problemen die kinderen in de bovenbouw ervaren vinden haar oorsprong vaak al in de onderbouw. Er worden ontwikkelingslijnen, instructie- en klassenmanagementmodellen en signaleringlijsten (schoolvragenlijst voor jonge kinderen) aangeboden om aspecten hiervan te kunnen inventariseren en organiseren voor in de klas.

 

De cursus wordt  incompany gegeven. Data en locatie worden dan in overleg vastgesteld.

Je ontvangt een  bewijs van deelname.

Gevalideerd door het lerarenregister

Deze cursus is bedoeld voor (startende of herintredende) leerkrachten en invalleerkrachten in de onderbouw van het (speciaal) basisonderwijs.

Info en aanmelden bij:

Yvonne Dijkhuizen,  projectcoördinator Bureau Professionalisering APO

T: 088 019 3715
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

startdatum 10-1-2017
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Deventer
ID KCS32