Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Onderwijs aan vluchtelingkinderen
De verhoogde instroom van vluchtelingen in Nederland zorgt voor instroom van vluchtelingenkinderen in het reguliere basisonderwijs in heel Nederland.
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

We verzorgen verschillende vormen van nascholing

  • Nederlands als tweede taal en gedrag

In deze cursus van drie bijeenkomsten komen verschillende aspecten aan bod: didactiek van het Nederlands als tweede taal, waarbij basisprincipes, materialen en afstemming met de rest van de klas aan bod komen. Er wordt aandacht besteed aan omgang met getraumatiseerde kinderen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Interculturele communicatie is een derde hoofdonderwerp van deze nascholing. Op verzoek behoort ook consultatie in de eigen schoolsituatie tot de mogelijkheden.

  • Specifiek aanbod

 

Hiernaast is in overleg met individuele scholen ook een specifieker aanbod mogelijk op het gebied van Nederlands als tweede taal en/of omgang met getraumatiseerde kinderen, afgestemd op uw eigen schoolsituatie. U kunt hierbij denken aan een incompany-training en consultatie in de groepen waar bepaalde problemen spelen rondom de komst van vluchtelingenkinderen.

Thema’s die aan bod komen:

  • NT2-onderwijs en woordenschatdidactiek
  • Omgaan met vluchtelingenproblematiek in de klas
  • Interculturele communicatie

 

 

 

Planning volgt.

 Leerkrachten basisonderwijs

De kosten bedragen € 315,-- per persoon, bij minimaal 15 deelnemers.

Info en aanmelden bij:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator  Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 3184
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
ID KCS33