Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Rekencoördinator (Post-hbo CPION gecertificeerd)

September 2017 vernieuwd programma!

Til het reken-wiskundeonderwijs binnen jouw school op een hoger niveau met de volgende onderwerpen: 

 •  digitale didactiek en rekenen
 •  onderzoekend leren
 •  leerlijnen en denken in doelen
 •  werken in een professionele leergemeenschap
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

In de opleiding Coördinator Rekenen is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele ontwikkelingen als de referentieniveaus rekenen, Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen, het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, het protocol Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.

In de opleiding is veel aandacht voor taken als:

 • Het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend rekenen-wiskundeonderwijs;
 • Het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
 • Het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in rekenen-wiskunde;
 • Het enthousiasmeren van collega’s voor het vak rekenen/wiskunde;
 • Het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs.

Actualisering post-hbo opleiding tot Rekencoördinator

De post-hbo opleiding tot coördinator rekenen is een product van Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze gecertificeerde opleiding is door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics education (FIsme) ontwikkeld. Naast de bestaande inhouden als didactiek en leerlijnen van reken-wiskundeonderwijs sluit de opleiding naadloos aan op actuele ontwikkelingen als:

 • De referentieniveaus rekenen;
 • Resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten;
 • Rekenen in de een-zorgroute (handelingsgericht werken);
 • Het protocol Ernstige Reken-WiskundeProblemen en Dyscalculie (ERWD);
 • Bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.

Inhoud

Al tijdens de opleiding werkt de deelnemer aan de verbetering van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op de eigen school. Vandaar dat de betrokkenheid van de schoolleiding van belang is. Ook voert de deelnemer activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. De deelnemers ontwikkelen zich als coördinator rekenen op de volgende terreinen:

 • gecijferdheid
 • vakdidactiek
 • collegiale consultatie
 • onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid

 

Deze post-hbo opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten.

Elke deelnemer bouwt een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten en ontwikkeling van het rekenonderwijs op de eigen school. Het portfolio en de feedback van de docent(en) dienen als basis voor de assessments. Hierin toont de deelnemer de eigen ontwikkeling op het terrein van de specifieke competenties aan

Incompany
De leergang kan ook incompany gegeven worden, bijvoorbeeld voor alle scholen binnen een bestuur. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. De deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding een geregistreerd post-hbo diploma. Mits de opdrachten en assessments met een voldoende zijn afgerond. Naast het diploma word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Deze post-hbo is gevalideerd door het lerarenregister.

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten, RT-ers en IB-ers in het basisonderwijs.

De kosten bedragen € 2.195,- per persoon. Dit bedrag is exclusief literatuur.

De opleiding vindt plaats op dinsdagmiddag/avond van 16.00-20.00 uur bij Saxion in Deventer op de volgende data:
23-1-18
13-2-18
13-3-18
10-4-18
22-5-18
19-6-18

11-9-18
2-10-18
30-10-18
13-11-18
11-12-18
15-1-19
5-2-19
5-3-19
26-3-19
16-4-19
28-5-19  presentaties en diplomering

Voor  soep en broodjes wordt gezorgd

Info en aanmelden bij:

Anita Schenkeveld, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO

T: 088 019 3184
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
Enschede
ID KCS36