Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Scholing voor mentoren en directies in opleidingsscholen

De cursus is ontworpen in samenwerking met mentoren en schoolopleiders die werkzaamheid zijn in opleidingsscholen. Indien gewenst vindt de scholing plaats op eigen locatie.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

  • Begeleidingsvaardigheden oefenen en trainen. Deelnemers worden uitgenodigd zich te ontwikkelen in het voeren van begeleidingsgesprekken met studenten, op een zodanige manier dat inhoudelijk, op leervragen gerichte en efficiënte  gesprekken ontstaan.
  • Kennismaken met begeleiden vanuit het competentiemodel van SBL. Relatie met de wet BIO enIPB van de scholen.
  • Opbouw van het opleidingscurriculum en toetsing in de praktijk.
  • Inzicht in de begeleidings- en beoordelingsstructuur binnen het ‘opleiden in de school’.
  • Reflectiemodel van Korthagen in relatie met het voeren van gespreken met studenten.
  • Verkenning van balans tussen reflectie van studenten begeleiden en inzetten van eigen deskundigheid. Hoe kan de student optimaal gebruik maken van de mentor als ‘bron’.
  • Visie op ‘samen opleiden’ en de diverse rollen bij de opleidingsverantwoordelijkheid.
  

De cursus vindt in afstemming met het management en de schoolopleider van de school plaats. Mogelijk vindt vooraf aan de cursus een startbijeenkomst met het hele team plaats. Doel hiervan is de visie en functie van Opleiden in de School te verhelderen in relatie met de rol van de mentoren. Indien gewenst vindt de scholing plaats op eigen locatie.

Begeleidingsvaardigheden mentoren I is opgebouwd uit drie bijeenkomsten van 3,5 uur of vier bijeenkomsten van 3 uur. Uitgangspunt van de cursus is de visie op werkplekleren als basis voor het ‘Opleiden in de School’. In de bijeenkomsten wordt theorie gedeeld en worden vooral vaardigheden geoefend. Elke bijeenkomst formuleren de deelnemers leervragen op basis van ervaring en aanbod. In de tussenliggende periode kan de mentor met deze leervragen aan het werk met studenten maar ook kan geoefend worden in gesprek met ouders of collega’s of in gesprekken met leerlingen van de eigen groep. Elke bijeenkomst wordt ingegaan op de ervaringen en vragen van de deelnemers naar aanleiding van de eigen leervragen.

Je ontvangt een post-hbo bewijs van deelname.

Deze opleiding is bedoeld voor directeuren, stagebegeleiders, mentoren en opleidingscoördinatoren.

De kosten bedragen € 275,-- voor mentoren I  en € 235,-- voor mentoren II.

Inhoudelijke info bij:

Edmée Suasso, cursusleider
T: 088 019 5237
E: m.e.suasso@saxion.nl

Overige info en aanmelden bij:

Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 6880
E: nascholing.apo@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Enschede
ID KCS37