Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Scholing voor mentoren en directies in opleidingsscholen

De cursus is ontworpen door mentoren en schoolopleiders van opleidingsscholen. Ben jij directeur, stagebegeleider, mentor of opleidingscoördinator? Deze cursus verdiept begeleidingsvaardigen en je krijgt inzicht in de beoordelingsstructuur binnen ‘Opleiden in de School’.
Indien gewenst geven we de cursus op jouw school.
 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

  • We oefenen en trainen begeleidingsvaardigheden. Je ontwikkelt je in het voeren van begeleidingsgesprekken met studenten, op een zodanige manier dat inhoudelijke, op leervragen gerichte en efficiënte  gesprekken ontstaan.
  • Je maakt kennis met begeleiden vanuit het competentiemodel van SBL, in relatie met de wet BIO en IPB van de scholen.
  • Je werkt aan de opbouw van het opleidingscurriculum en toetsing in de praktijk.
  • Je krijgt inzicht in de begeleidings- en beoordelingsstructuur binnen het ‘Opleiden in de School’.
  • We behandelen het reflectiemodel van Korthagen, in relatie met het voeren van gespreken met studenten.
  • We verkennen de balans tussen reflectie van studenten begeleiden en het inzetten van eigen deskundigheid. Hoe kan de student optimaal gebruik maken van de mentor als ‘bron’?
  • Je ontwikkelt een visie op ‘samen opleiden’ en de diverse rollen bij de opleidingsverantwoordelijkheid

De cursus vindt in afstemming met het management en de schoolopleider van de school plaats. Mogelijk is er voorafgaan aan de cursus een startbijeenkomst met het hele team. Doel hiervan is de visie en functie van Opleiden in de School te verhelderen in relatie met de rol van de mentoren. Wij geven deze cursus indien gewenst ook in company.

Begeleidingsvaardigheden mentoren I is opgebouwd uit drie bijeenkomsten van 3,5 uur of vier bijeenkomsten van 3 uur. Uitgangspunt is de visie op werkplekleren als basis voor het ‘Opleiden in de School’. Tijdens de bijeenkomsten delen we theorie en oefenen we vaardigheden. Elke bijeenkomst formuleer je leervragen op basis van ervaring en aanbod. In de tussenliggende periode kun je met deze leervragen aan het werk met studenten maar ook kan er geoefend worden in gesprekken met ouders of collega’s of in gesprekken met leerlingen van de eigen groep.
 

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Deze opleiding is bedoeld voor directeuren, stagebegeleiders, mentoren en opleidingscoördinatoren.

De kosten bedragen € 275,-- voor mentoren I  en € 235,-- voor mentoren II.

Inhoudelijke info bij:

Edmée Suasso, cursusleider
T: 088 019 5237
E: m.e.suasso@saxion.nl

Overige info en aanmelden bij:

Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 6880
E: nascholing.apo@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Enschede
ID KCS37