Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs, Schoolleiders en Identiteit (studiedag)
De studiedag biedt een gedegen basis om (op termijn) samen met identiteitscoördinatoren identiteitsontwikkeling duurzaam te verankeren.
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Katholieke en interconfessionele (basis)scholen zijn op het gebied van identiteit aan veranderingen onderhevig. Waarin onderscheiden zij zich (nog) van openbare basisscholen? Leerkrachten ervaren tegenwoordig veelal minder binding met de katholieke traditie en zijn vaak handelingsvergelegen om deze traditie betekenisvol ter sprake te brengen en er naar te handelen. Ouders/verzorgers hebben andere identiteitswensen dan enkele decennia geleden. Hoe spelen scholen hierop in? Zijn katholieke scholen nog in staat op een geloofwaardige en inspirerende wijze invulling te geven aan katholieke identiteit? Deze studiedag biedt een programma waarmee schoolleiders (katholieke) identiteit op een eigentijdse, geloofwaardige en inspirerende wijze bespreekbaar kunnen maken en kunnen verankeren binnen hun school.

De studiedag identiteit biedt een programma waarmee schoolleiders

  • (katholieke en interconfessionele) identiteit op een eigentijdse, geloofwaardige en inspirerende     wijze bespreekbaar kunnen maken in het team;
  • bouwstenen ontwikkelen voor een verbindende identiteitsvisie. De bouwstenen zijn        levensbeschouwelijk, maatschappelijk, pedagogisch en onderwijskundig van aard. Een hieruit voortvloeiend gemeenschappelijk identiteitskader vormt de bedding van waaruit de verschillende schoolteams kleur kunnen geven aan hun eigen identiteit (scholen werken aan een eigen identiteitsportret);
  • (katholieke) identiteit kunnen verankeren in beleid (SBP, op stichtings- en schoolniveau en SJP);
  • ontdekken dat (systematische) reflectie op beroepsidentiteit voorwaardelijk is voor een succesvol bezig zijn met identiteitsontwikkeling;
  • ontdekken hoe een coördinator identiteit effect kan genereren op een basisschool en hoe deze functie een zinvolle en verdienstelijke bijdrage kan leveren aan de identiteitsontwikkeling van een basisschool.

 

De studiedag is bedoeld voor (adjunct)schoolleiders basisonderwijs die verbonden zijn aan het CONVENT. De studiedag biedt een gedegen basis om (op termijn) samen met identiteitscoördinatoren identiteitsontwikkeling duurzaam te verankeren.

De kosten voor deze studiedag bedragen € 165.00. De prijs is gebaseerd op 10 deelnemers. Bij meer deelnemers zal de prijs lager worden.

Informatie

Algemene informatie en  aanmelding:
Bureau Professionalisering
T:  088 019 6880
E: nascholling.apo@saxion.nl   
         

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:
Everard Stege, projectleider
T: 088 019 5220 of 0546 821078
E:  e.j.a.m.stege@saxion.nl

Aanmelden:
Aanmelding is alleen mogelijk voor schoolleiders en middenmanagers die verbonden zijn aan het CONVENT. Voor geïnteresseerden die niet aan het CONVENT zijn verbonden bestaat de mogelijkheid zich op te geven voor een tweedaagse cursus ‘Schoolleiders en identiteit II’.

 

Studievorm Cursus
Locaties Enschede
ID KCS38