Skip to content Skip to navigation menu
Basisonderwijs en kinderopvang, leiding geven aan een IKC

Leer inspirerend leidinggeven aan integrale kindcentra (IKC)

Je wilt dat jouw integraal kindcentrum (IKC) de beste keuze is voor je leerlingen. Scherp jouw leidinggevende vaardigheden aan en leer op een inspirerende manier leiding geven aan een IKC.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Na het volgen van deze cursus kun jij straks:

  • Een visie- en beleidsdocument toepassen voor jouw integraal kindcentrum (IKC)
  • Een duidelijke visie en gericht beleid voor ontwikkelen van het IKC
  • Leidinggeven met aangescherpte vaardigheden

Ontwikkel visie en beleid voor integraal onderwijs en leren

Richting geven aan jouw visie en beleid, daar ben je in deze cursus mee bezig. We stimuleren je om voorbij de horizon te kijken. Onze trainers helpen je met kennis en kritische vragen. Zo scherp jij je visie aan en maak je beleid toegespitst het integraal onderwijs op jouw integraal kindcentrum (IKC).

In vijf scholingsdagen wordt er gewerkt aan een richtinggevend visie- en beleidsdocument dat de basis gaat vormen voor de gezamenlijke verdere ontwikkeling van het IKC.

De ochtend is bestemd voor het inhoudelijke gedeelte: het delen van kennis en theorie. ’s Middags werken we aan het toepassen van de opgedane kennis voor het eigen IKC. Het beleidsplan tot stand komt bevat de volgende onderdelen:

  • Missie/visie en kindbelofte
  • Concept en visie op leren
  • Ouderbetrokkenheid
  • Leiderschap in het IKC
  • Communicatie intern en extern

Niet van toepassing

Afronding/ Beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Na afloop ontvang je een certificaat.

Toelating

Doelgroep: College van Leidinggevenden van een IKC

Voorwaarde:

Het voltallig College van Leidinggevenden moet deelnemen aan de opleiding. Je kunt feedback geven aan andere deelnemers onder het motto 'samen leren om tot opbrengst te komen'. We verwachten dat je na elke cursusdag de resultaten met je team bespreekt en afstemt.

Aanmelden

Voor algemene informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:
Monique ter Bogt, projectcoördinatieTransfer 
T:  06 82203043
E. m.m.e.terbogt@saxion.nl

Lesdagen en locaties

De opleiding wordt als maatwerktraject aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Kosten

Niet van toepassing bij maatwerktraject

Beroepenveld Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID XCLGI