Skip to content Skip to navigation menu
Beroepen en opleidingen (in company - voor loopbaanprofessionals)
In deze korte cursus wordt kennisgemaakt met een aantal belangrijke invalshoeken om inzicht en overzicht te krijgen over de wereld van beroepen en opleidingen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag hoe vanuit een individuele vraag van een cliënt een goede verbinding kan worden gemaakt met concrete mogelijkheden in de wereld van opleiding en beroep.
Duur 12  Uren
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

€ 450,00

Bij het begeleiden van mensen bij loopbaanvragen stuit u regelmatig op vraagstukken waarbij kennis van en inzicht in de wereld van beroepen en opleidingen noodzakelijk is. Soms gaat het over concrete kennis van opleidingsroutes of inhoud en vereisten van specifieke beroepen. Soms gaat het om het hebben van een goed overzicht over de opbouw van de beroepen en opleidingenwereld. In deze cursus ontwikkelt u inzicht in de wereld van beroepen en onderwijs/opleidingen. Naast aandacht voor een aantal bruikbare beroepenkundige theorieën en modellen (arbeidsverdeling, functieanalyse, zicht op arbeid, typologieën, beroepenkundige variabelen, beroepenclassificatie) wordt ook gewerkt met het concreet analyseren van beroepsinhouden en het op basis daarvan formuleren van beroepseisen en arbeidsomstandigheden.

In de cursus ligt de nadruk op het ontwikkelen van inzicht in en overzicht over de wereld van beroepen enerzijds en die van het onderwijs anderzijds. Naast een uitleg over een aantal bruikbare beroepenkundige theorieën en modellen (Arbeidsverdeling, Functieanalyse, Zicht op Arbeid, Typologieën, beroepenkundige variabelen, beroepenclassificatie) oefenen we in het concreet analyseren van beroepsinhouden en het op basis daarvan formuleren van beroepseisen en arbeidsomstandigheden.

Het traject wordt op maat met jou bepaald. Voor de invulling kun je aan de volgende onderwerpen denken:

Beroepen

 • Soorten arbeidsverdeling;
 • Verschil tussen beroepenklassen;
 • Beroepenfamilies en beroepengroepen;
 • Systematiek van ‘Zicht op Arbeid’;
 • Begrippen als beroep, functie, taak, handeling, verrichting;
 • Relatie tussen functie-inhoud en functie-eisen volgens de systematiek van de Methodiek Functieanalyse;
 • Belangrijkste variabelen van de methodiek Functie-analyse en deze toepassen op een voorbeeldfunctie;
 • Dynamiek in de beroepenwereld en de verwantschappen tussen beroepen en functies.

Opleidingen

 • Opzet en inrichting van het onderwijsstelsel in Nederland;
 • Onderwijsstelsel in een historisch perspectief;
 • Dominante dilemma’s in onderwijsland in relatie tot de vragen van cliënten;
 • Recente ontwikkelingen in onderwijs en educatie.

Download de brochure voor meer informatie.

De toetsing vindt plaats door middel van een procesverslag. Dit verslag bestaat onder andere uit een beschrijving van het ontwikkelingsproces van het professioneel handelen van de deelnemer tijdens de cursus. Na afloop ontvang je een certificaat.

De cursus sluit onder andere aan bij het beroepsprofiel voor loopbaanprofessionals van de beroepsvereniging (NOLOC) en is in te zetten voor hercertificering.

Deze cursus is bedoeld voor alle loopbaanprofessionals waarvoor overzicht en inzicht in de wereld van onderwijs en beroepen gewenst of vereist is. Je bent werkzaam als professional in het onderwijs, als decaan, als zelfstandig gevestigde loopbaancoach of op het gebied van outplacement. In jouw werk houdt jij je bezig met de begeleiding van cliënten die aan het begin van hun werkzame leven staan (dan kan het bijvoorbeeld gaan om studie- en beroepskeuze) of begeleiding van mensen die (vrijwillig) de arbeidsmarkt willen verkennen. Maar wij denken ook aan outplacementbegeleiders of medewerkers op het gebied van mobiliteit. Re-integratiebegeleiders komen ook in aanmerking voor het volgen van deze cursus.

De cursus sluit aan bij de eindtermen van NOLOC en is in te zetten voor hercertificering. Deze cursus wordt uitsluitend op basis van in company aangeboden.

De cursus is toegankelijk voor iedereen die voor zichzelf duidelijk kan maken dat de inhoud een aanvulling zal zijn op het dagelijkse werk. Een voorwaarde is wel dat de cursist de materie in de praktijk kan toepassen en ervaringen met medecursisten kan uitwisselen.

Je investeert in deze cursus € 450,-. De kosten voor cursusmateriaal en catering (koffie/thee tijdens de bijeenkomsten) zijn inbegrepen. Wij berekenen geen btw.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:

Monique Kleefstra
Projectcoördinator
Telefoon: 088 - 019 3930
Mobiel: 06 - 130 464 63
E-mail: m.kleefstra@saxion.nl
Werkdagen: maandag en donderdag

Deze cursus wordt uitsluitend op basis van in company aangeboden. Wij bespreken graag de mogelijkheden omtrent inhoud, start, groepsgrootte, certificering, etc.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:

Monique Kleefstra
Projectcoördinator
Telefoon: 088 - 019 3930
Mobiel: 06 - 130 464 63
E-mail: m.kleefstra@saxion.nl
Werkdagen: maandag en donderdag

startdatum Deze cursus zal bij voldoende belangstelling meerdere keren per jaar van start gaan.
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
HRM & Verandermangement
Management & Organisatie
Vaardigheden
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
Vakgebied Communicatie
Psychology
Informatiemanagement
HR
Contacturen 12hours
Locaties Deventer
ID KCS50