Skip to content Skip to navigation menu
Beroepsopleiding Accountant Administratieconsulent (AA)

Interesse in de opleiding tot (theoretisch) AA?

Wil jij dé trusted advisor worden van de ondernemer? Bij ons volg je een compleet vernieuwde opleiding die voorbereidt op een functie als adviseur van het midden- en kleinbedrijf. Je volgt de opleiding in deeltijd, dus naast je werkzaamheden bij een accountantskantoor. We leren je de benodigde kennis en vaardigheden om te kunnen slagen in de snel veranderende wereld van accountancy.

Duur 2  Jaren
Sector Economie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer, Enschede

De opleiding tot Accountant Administratieconsulent (AA) is verdeeld in een theorie- en praktijkdeel. Na het behalen van deze opleiding neem je het ‘Theoretisch getuigschrift’ in ontvangst. Na het behalen van de praktijkopleiding kun je je inschrijven in het accountantsregister en krijg je de wettelijk beschermde titel AA.

Tijdens de opleiding bereiden we je voor op financieel, economische en bedrijfskundige begeleiding van het midden- en kleinbedrijf. We leiden je dus op tot adviseur: de trusted advisor. Ook leer je bepaalde controlewerkzaamheden te verrichten. Omdat je tijdens de beroepsopleiding ook bij een accountantskantoor werkt, kun je theorie en praktijk goed verbinden. Je doet de noodzakelijke werk- en levenservaring op die noodzakelijk is om uit te groeien tot een volwaardig financieel professional die de MKB-ondernemer verwacht en nodig heeft. Je krijgt inzicht in het zo optimaal mogelijk inrichten van organisaties, zodat financiële risico's worden beheerst. Ook doe je kennis en ervaring op met fiscaal-juridische aspecten, ICT, strategische analyses en bedrijfsovernames.

 

CEA bepaalt de eindtermen waaraan de opleiding dient te voldoen. Vanaf 2015 zijn de CEA-eindtermen ingrijpend herzien. Daarbij is er een differentiatie aangebracht in eindtermen voor certificerende en niet-certificerende accountants. Saxion biedt alleen de opleiding tot niet-certificerend accountant aan. 

Omdat de afgestudeerde MKB-accountant geen controleverklaringen meer mag afgeven, is het aandeel controle (audit & assurance) in de opleiding kleiner geworden dan voorheen. We bereiden nu meer voor op de rol van MKB accountant als trusted advisor. In het opleidingsprogramma zijn, naast een eventueel schakelprogramma, diversie onderwijsmodules opgenomen. Dit zijn risicogericht samenstellen, fiscaal- en juridische advisering, strategische analyse, advisering bedrijfsoverdracht en ICT in de accountantspraktijk opgenomen. De eindtermen op het gebied van controle (audit & assurance) zijn voornamelijk te herleiden naar de module audit & assurance 3. Ook besteden we in de module gedrag, ethiek en besluitvorming aandacht aan professioneel gedrag, persoonlijkheidspsychologie, voet-bij-stukhouden, het stellen van grenzen en communiceren over moeilijke kwestie. Je rondt de opleiding af met een mondeling slotexamen.

 

De opleiding bestaat, naast een eventueel schakelprogramma, uit 7 modules en een slotexamen. De duur van de opleiding is afhankelijk van je vooropleiding. De (hoofd)opleiding duurt 2 jaren. Heb je een vooropleiding bachelor Finance & Control (bedrijfseconomie), dan volg je eerst een schakelprogramma met een duur van (gemiddeld) twee jaren. De opleiding biedt haar colleges aan op vrijdag. In de opleiding worden de volgende modules aangeboden:

  • Audit & Assurance 3. In deze module worden overige assurance opdrachten, beoordelingsopdrachten en transactiegerelateerde adviesdiensten behandeld.
  • Risicogericht samenstellen. Je krijgt inzicht in de werkzaamheden die gedaan moeten worden bij het al dan niet risicogericht samenstellen van jaarrekeningen en verslaggevingstechnische aspecten van jaarrekeningen.
  • Fiscaliteit 3. Deze module behandelt verschillende fiscale en civielrechtelijke aspecten. Je krijgt niet alleen kennis, maar zeker ook vaardigheden om deze kennis te kunnen toepassen in het belang van fiscale advisering.
  • IT in de accountantspraktijk. Je krijgt inzicht in de mogelijkheden en de gevolgen van automatisering op de eigen werkzaamheden en op de werkzaamheden die bij cliënten gedaan worden.
  • Strategische analyse. Bij strategiebepaling gaat het om een combinatie van kennis, kunde en vaardigheden op de gebieden van de organisatie zelf en haar omgeving. Deze cursus gaat over strategie en wat er allemaal gedaan moet worden om een strategie te kunnen formuleren en te implementeren.
  • Advisering bedrijfsoverdracht. Je krijgt kennis en inzicht in het proces van bedrijfsoverdracht. Je leert welke activiteiten allemaal uitgevoerd moet worden om een bedrijfsoverdracht goed te laten verlopen. 
  • Gedrag, ethiek en besluitvorming. Je neemt kennis van de beginselen en theorieën met betrekking tot (professioneel) gedrag. Je komt in aanraking met relevante delen van de persoonlijkheidspsychologie en de invloed van de situatie en omgeving op zowel eigen gedrag als besluitvorming.
  • Slotexamen. Met dit slotexamen sluit je het theoretische deel van de opleiding af.

Afronding/ beoordeling

Per individuele module vindt toetsing plaats. Dat kan in de vorm van een landelijk schriftelijk examen, assessment of toetsing via een beroepsproduct of referaat. 

Certificering

Na het behalen van alle modules van de opleiding neem je het ‘theoretisch getuigschrift’ in ontvangst. Na het behalen van de praktijkopleiding kun je je inschrijven in het accountantsregister en krijg je de titel Accountant administratieconsultent (AA)

Toelating

Bij de instroom tot de opleiding worden de door de CEA vastgestelde beleidsrichtlijnen gehanteerd. De student is toelaatbaar tot de opleiding en/of het schakelprogramma wanneer de student een bacheloropleiding in het hoger onderwijs in een financieel-economische richting heeft afgerond of minimaal 180 EC’s heeft behaald van deze bacheloropleiding. Het bachelor getuigschrift van de vooropleiding mag, bij aanvang van de opleiding, niet ouder zijn dan 9 jaren. Voor de bacheloropleiding in het hoger onderwijs geldt dat de opleiding een door de NVAO geaccrediteerde opleiding is.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Lesdagen en locaties

De hoofdlocatie is Saxion Enschede. Bij voldoende belangstelling wordt de opleiding ook aangeboden te Saxion Deventer. 

Kosten

Bekijk de kosten (PDF)

Vakgebied Finance & Control
Studievorm Cursus
Post HBO
Profiel Hbo
Vakgebied Economie
dagTijdstip Lesdag is vrijdag
Studiebelasting 20hours
Locaties Enschede
Deventer
ID XCBOPAA