Skip to content Skip to navigation menu
Betekenisvol Toezicht

Geef een boost aan maatschappelijk verantwoord toezichthouden

Maatschappelijk verantwoord toezichthouden, dat is het nieuwe normaal. Wil jij hier als huidig of toekomstig Raad van Commissarissen (RvC), Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Advieslid (RvA) een boost aan geven, volg dan het executive programme ‘Betekenisvol Toezicht’.

 

Duur 7  Maanden
Sector Economie  
Studie Type Cursus  

Hoe betekenisvol ben jij?

Organisaties hadden al te kampen met snelle en grote veranderingen in de omgeving. De coronacrisis heeft dit versneld en heeft een enorme impact op het leven van mensen, de maatschappij, organisaties en de gehele economie. We zien een aanzet tot fundamentele veranderingen langs verschillende assen als leiderschap, duurzaamheid, risicomanagement en digitalisering. Organisaties worstelen hoe ze met deze zaken om moeten gaan. Dat vraagt meer dan ooit scherpte en toewijding van de toezichthouders.

Betrokkenheid:

Er is veel vraag naar betrokkenheid bij onderwerpen die voorheen meer in het domein van de uitvoerende bestuurders lagen. Denk hierbij aan strategie en hoe die kan bijdragen aan lange termijn waardecreatie en het werken aan impactbusinessmodellen. Modellen die vragen om het realiseren van meervoudige waarde. Modellen die als uitgangspunt het ‘gat in de maatschappij’ hebben, in plaats van het ’gat in de markt’. Maar zijn commissarissen en toezichthouders voldoende geëquipeerd om de uitdagingen van de huidige tijd het hoofd te kunnen bieden? Daar kun je voorzichtig vraagtekens bij stellen, temeer omdat de ontwikkelingen tegenwoordig zo snel kunnen gaan, dat het soms moeilijk is te weten wat je niet weet.

Dit programma is ontwikkeld met:

Het executive programme Betekenisvol Toezicht bestaat uit 7 modules van een dag.

Module 1: Identiteit van de toezichthouder in de context van de oude en de nieuwe economie
Je start met het uitwerken van je eigen identiteitsbewijs. Vanuit het besef van identiteit wordt de rol van de toezichthouder expliciet gemaakt. Tijdens deze dag worden ook de "groundrules" onderzocht, waaronder waarderend onderzoeken, positief duiden, en kijken vanuit de verschillende perspectieven van toezichthouder en bestuurder. Daarnaast wordt de betekeniseconomie toegelicht en in de context geplaatst van de rol van de toezichthouder waarbij de beschouwing plaatsvindt vanuit "de oude economie" naar de "betekeniseconomie".

Module 2: Purposegedreven toezicht

Wat is purpose? En hoe kijk je vanuit purpose naar de rol van de toezichthouder en de bestuurder? We werken tijdens deze dag de rol van de "Chief Purpose Officer" uit als hulpmiddel om op de rol van de bestuurder te reflecteren. Tijdens deze dag kijken we tevens naar de meer "aardse kant" vanuit onderwerpen als aanname en ontslag van de bestuurder, financiën, risicomanagement en aansprakelijkheid. Daarbij is de dynamiek binnen Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen en toezicht een belangrijk uitgangspunt.

Module 3: Waardegericht kijken
Naast het kunnen lezen van de jaarrekening en andere financiële stukken, zien we vanuit betekenisvol toezichthouden het belang van waarde-denken. Tijdens deze dag staat waardedenken centraal. Daar waar we in de tweede bijeenkomst een CPO te gast hebben gehad, gaan we vandaag in gesprek met een Chief Value Officer. Uiteraard komen hierbij actualiteiten en trends aan de orde, zoals bijvoorbeeld digitalisering, blockchain, artificial intelligence en big data.

Module 4: Werken vanuit een gedeelde identiteit
Een sterk imago vertrekt bij een gedeelde identiteit. Tijdens deze module zoeken we de verdieping op het thema identiteit en laten we de beweging zien van het klassieke HRM denken naar het identiteitsdenken, oftewel de rol van de Chief Identity Officer als aanjager van talent en nieuwe ontwikkelingen. Tevens gaan we aan de slag met het onderwerp "omgaan met de pers".

Module 5: Duurzaam Organiseren

De opgedane inzichten uit de eerste modules komen samen tijdens deze module, waarin we als toezichthouder een stresstest uitvoeren op het businessmodel van de organisatie waarop je toezicht houdt. Met behulp van de inzichten uit de certificeringsmethode B Corp maken we de vertaalslag naar de praktijk. Grondbeginselen van duurzame businessmodellen en duurzaam organiseren worden tijdens deze module uitgebreid behandeld, bezien vanuit het perspectief van de Corporate Social Responsibility Officer.

Module 6: Toezicht houden op transities
De beweging maken van de oude naar de nieuwe economie vraagt kennis en kunde op het terrein van transitiekunde. Veranderkundig kijken is niet genoeg! Met behulp van het transitiecanvas brengen we de transitie in beeld die –vanuit jouw perspectief als toezichthouder wordt gevraagd. Daarnaast komt tijdens deze dag strategierealisatie als thema aan de orde. Dit alles bezien vanuit de rol als Chief Transition Officer (CTO).

Module 7: Duurzaam leiderschap en teamontwikkeling
We sluiten de reeks af met de onderwerpen duurzaam leiderschap en teamontwikkeling. Met de principes vanuit "deep democracy" en waarderend onderzoeken brengen we het geleerde letterlijk en figuurlijk in de praktijk door, aan de hand van casuïstiek uit het toezichthouden, te oefenen. Verschillende vormen van leiderschap komen aan de orde. Daarnaast staat persoonlijk leiderschap centraal, hier wordt je leiderschapsvermogen versterkt. De dag wordt afgesloten met het definiëren van een persoonlijk ontwikkel- en actieplan – aansluitend op je identiteitsbewijs – waarmee je jouw rol als toezichthouder richting kunt geven en bovenal een aanjagende rol kunt vervullen in de teamontwikkeling van jouw RvT, RvC en RvA.

  • Collegiale consultatie: er zijn 3 avonden collegiale consultatie. Deze starten direct na afloop van de trainingsdagen.
  • Afsluiting: ongeveer 3 maanden na de reeks organiseren we een terugkomdiner.

 

Het executive programme Betekenisvol Toezicht bestaat uit 7 modules van een dag (09.00 – 17.00 uur, inclusief lunch). In totaal bestaan deze modules uit ongeveer 60 uur contacttijd, verdeeld over 7 maanden. Daarnaast moet je rekening houden met ongeveer 15 uur voorbereidings- en/of uitwerktijd.

Startmoment

Het onderwijsprogramma start in mei of november dit jaar*. Het is een mix tussen enerzijds online onderwijs en fysiek ‘on site’ onderwijs op verschillende locaties in Twente.

* Bij een minimum van 8 deelnemers
 
 
 
 

Afronding/ beoordeling

Er zijn geen toetsen, wel is er huiswerk en zijn er opdrachten per module, we sluiten het programma af met een eindpresentatie.

Certificering

Het executive programma wordt afgesloten met een certificaat (postgraduate) Betekenisvol Toezichthouder.

Toelating

De vereisten zijn een afgerond HBO+ of academisch werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar werkervaring op senior niveau als bestuurder, directeur of topprofessional.

Aanmelden

Aanmelden kan door je CV en motivatie te sturen naar Ingrid Sinnema of via dit formulier.

Voorafgaand aan de leergang vindt met alle (potentiële) deelnemers een intake plaats. We streven naar een groep met een diverse samenstelling.

Download de factsheet (PDF)

Lesdagen en locaties

Het executive programma Betekenisvol Toezicht bestaat uit 7 modules van een dag (09.00 – 17.00 uur, inclusief lunch). In totaal bestaan deze modules uit ongeveer 60 uur contacttijd, verdeeld over 7 maanden. Daarnaast moet je rekening houden met ongeveer 15 uur voorbereidings- en/of uitwerktijd.

Kosten

De investering voor deze leergang bedraagt € 6.750 (exclusief btw) per deelnemer. Dit is inclusief studiemateriaal, lunch, koffie/thee en andere locatie kosten. Betalen in termijnen behoort tot de mogelijkheden.

startdatum September
Profiel Hbo
University
Vakgebied Bestuurskunde
dagTijdstip Maandag 09.00 - 17.00 uur
Studiebelasting 75hours
ID XCBT