Skip to content Skip to navigation menu
Bevoegdheid groepsleerkracht onderbouw vmbo basis kader

Heb je een pabodiploma en geef je les in het v(s)o aan onderbouw basis/kader? Dan kun je nu in zes maanden een bevoegdheid halen tot groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader, voor de vakken rekenen/wiskunde, Nederlands en een gekozen profiel (Engels, M&M of M&N). 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Studieprogramma
Het programma bestaat uit vier onderdelen:
- Vakinhoud en vakdidactiek Rekenen/wiskunde
- Vakinhoud en vakdidactiek Nederlands 
- Generiek (een algemeen onderwijskundig/pedagogisch/didactisch deel, gericht op de doelgroep onderbouw vmbo)
- Vakinhoud en vakdidactiek van het gekozen profieldeel (Engels, Mens & Maatschappij of Mens & Natuur)

Maatwerk
- Bij de intake bepalen we of we je vrijstelling kunnen geven voor enkele onderdelen van het scholingstraject.
- Je kunt voor meer dan 1 profieldeel kiezen en op die manier een bredere bevoegdheid behalen.

Studiebelasting en studieduur
30 ECTS verspreid over 6 maanden, met één dag per week studie op het opleidingsinstituut. 

 

 

In 6 maanden behaalt de docent de vernieuwde Bevoegdheid Groepsleerkracht Onderbouw basis/kader, voor de vakken rekenen/wiskunde, Nederlands en een gekozen profiel (Engels, M&M of M&N).

 

 

Dit scholingstraject is bedoeld voor docenten die
- een pabodiploma (of pa) hebben en
- lesgeven in het vmbo (of vso) aan onderbouw basis/kader.
Voor toelating moet aan beide eisen worden voldaan.


Werk/stage

Tijdens het scholingstraject geef je minimaal één van de volgende vakken het hele schooljaar aan onderbouw b/k: Nederlands, rekenen/wiskunde, het gekozen profielvak. De andere twee vakken geef je bij voorkeur ook het hele jaar. Lukt dat niet, dan moet je in ieder geval minimaal tien lessen in dit vak kunnen verzorgen. Bespreek dit tijdig op je school i.v.m. de roostering.

Let op:

De mogelijkheid om tijdens dit traject alleen een stageplek in het vo te hebben, wordt niet meer toegestaan. Er moet sprake zijn van een dienstverband op een vo-school.

 

Het opleidingstraject kost €5.850,00 euro. Voor deze kosten kun je op basis van de factuur zelf subsidie aanvragen. In 2018 vergoedt de overheid 100% van de factuur. In 2019 80%. 
 
 
 
 

De lessen zijn bij Saxion in Deventer op maandag van 14.00-21.00 uur inclusief toetsing, herkansing en eindgesprekken op de volgende data:

 
24-09-2018
01-10-2018
08-10-2018
15-10-2018
29-10-2018
05-11-2018
12-11-2018
19-11-2018
26-11-2018
03-12-2018
10-12-2018
17-12-2018
07-01-2019
14-01-2019
21-01-2019
28-01-2019
04-02-2019
11-02-2019
25-02-2019
04-03-2019
11-03-2019
18-03-2019
25-03-2019
15-04-2019
06-05-2019
13-05-2019
20-05-2019
24-06-2019

Contact

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:
Carlien Jung (studieleider)
telefoon: 088-0193754
e-mail: c.m.jung@saxion.nl 
 
Voor algemene informatie of vragen over aanmelding:
Bureau Professionalisering Deventer, Yvonne Dijkhuizen
telefoon: 088-0193715
e-mail: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl
 

Aanmelden kan door middel van het inschrijfformulier. Na aanmelding krijg je bericht over de intakeopdracht. Vanaf april zullen de intakegesprekken gehouden worden. 
 

Aantal deelnemers
Minimaal 12
 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
Deventer
ID XCBGO1DT