Skip to content Skip to navigation menu
Bewegingsonderwijs (Vakbekwaamheid)

Basisonderwijs | Wil jij je bevoegdheid halen om bewegingsonderwijs aan groep 1 tot en met 8 te geven? Of wil je jouw baankans in het onderwijs vergroten? Schrijf je dan in voor onze leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs. Deze post-hbo-opleiding is CPION-geaccrediteerd. 

In 2019 en 2020 kun je weer subsidie aanvragen!

 
Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

Na 1 augustus 2001 begonnen aan de pabo? Dan heb je alleen bevoegdheid om de groepen 1 en 2 bewegingsonderwijs te geven. Na het behalen van onze post-hbo-opleiding leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs kun je ingezet worden voor gymlessen aan alle groepen. Daarnaast ben je in staat het voortouw te nemen om bewegingsonderwijs op jouw basisschool naar een hoger plan te brengen. Als specialist kun je de andere leerkrachten ondersteunen. Bijvoorbeeld bij de planning en evaluatie van de bewegingslessen. Ben je werkzoekend? Met dit diploma op zak heb je zeker voordeel.

In 2019 en 2020 kun je weer subsidie krijgen voor de leergang bewegingsonderwijs.  Klik hier voor de subsidieregeling 

Deze post-hbo-opleiding bestaat uit drie blokken van een half schooljaar. De studiebelasting bedraagt 200 uur per blok.

Blok 1:
Het eerste blok ga je kennismaken met eenvoudige bewegingsactiviteiten die geschikt zijn voor groep 3-8. Je leert deze activiteiten te organiseren en aan te bieden en voert de activiteiten zelf met medestudenten uit. De activiteiten in deze module dekken meerdere leerlijnen en bewegingsthema’s. Tevens worden er verschillende werkvormen besproken en uitgevoerd. Vanaf bijeenkomst 10 gaan we in op differentiatie binnen een bewegingsactiviteit. De toetsing van dit blok bestaat uit een persoonlijk portfolio, een theorietentamen en een praktijktentamen.

Blok 2:
Dit blok is een vervolg op blok 1. Je verdiept je in het aan de slag gaan met kinderen en ze wat willen leren. Het leren vindt plaats door doelen m.b.t. bewegingsgedrag te leren onderscheiden. Je leert observeren, doelen opstellen en passende leerhulp bieden. Dit is in eerste instantie vooral gericht op zwakkere bewegers. De noodzaak van gericht kunnen observeren om adequaat leerhulp te kunnen verlenen is dan belangrijk. In dit blok komen verder ongevallen en veiligheid aan bod. Naast EHBO-lessen wordt er een excursie gepland naar een producent van sportmaterialen. De toetsing van dit blok bestaat uit een persoonlijk portfolio, presentaties en een theorietentamen.

Blok 3:
We gaan werken aan visie: wat is de legitimering van het vak bewegingsonderwijs? Welke keuzes kunnen we maken? En hoe zien we deze keuzes terug in de dagelijkse beroepspraktijk? Dit blok is er veel ruimte voor differentiatie en maatwerk. Er wordt nagedacht hoe de betere bewegers (vooral in de bovenbouw) bediend kunnen worden. Tevens is er veel aandacht voor leerlingen die sociaal-emotioneel of motorisch achterstanden laten zien. De toetsing van dit blok zal plaatsvinden door middel van een persoonlijk portfolio, presentaties, praktijktentamens en een eindgesprek.
 

8816043294750.jpg - logo bewegingsonderwijs.jpg [logo bewegingsonderwijs.jpg]/Product Catalog 2019/2020 / Staged

De opleiding is CPION-geaccrediteerd en opgenomen in het Register Post Initieel Stelsel Primair Onderwijs. Het diploma geeft je de brede bevoegdheid om het vak bewegingsonderwijs aan alle groepen op de basisschool te geven. Daarnaast wordt het geregistreerd door de Stichting Post HBO Nederland.

Deze opleiding is bedoeld voor groepsleerkrachten die na 1 augustus 2001 begonnen zijn aan de pabo en de bevoegdheid bewegingsonderwijs willen halen.

 

De kosten bedragen € 1.195,- per blok. Dit bedrag is inclusief Saxion lesmateriaal en exclusief studieboeken. Tijdens de colleges wordt aangegeven welke boeken aangeschaft moeten worden.

Klik hier voor de subsidieregeling

Start

Bij voldoende opgave zal blok 1,2 en 3 worden gestart in september 2019 en februari 2020
 
Leslocatie
Hengelo: De gymzaal aan de M.A. de Ruyterstraat 3, 7556 CW Hengelo (voorheen Edith Stein)
Enschede, Saxion, M.H. Tromplaan 28, 7513 AB , Enschede
 
Groepsgrootte
Wij hanteren een minimum van 23 deelnemers en een maximum van 25 deelnemers per groep. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor algemene informatie of vragen over aanmelding terecht bij:

Elma Vonk
T:  088 019 5239
E: e.m.vonk@saxion.nl

Voor inhoudelijk informatie kunt u terecht bij:

Femke Rikkink, docent bewegingsonderwijs & coördinator leergang bewegingsonderwijs
T:  088 019 5221
E: f.m.rikkink@saxion.nl

 

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Enschede
ID KCS08