Skip to content Skip to navigation menu
Bewegingsonderwijs (Vakbekwaamheid)

Word vakleerkracht bewegingsonderwijs op de basisschool

Dat bewegingsonderwijs van goede kwaliteit heel belangrijk is voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen, dat weet jij natuurlijk. Een sleutelrol vervullen in het bewegingsonderwijs op jouw eigen school zie jij daarom wel zitten. Haal je bevoegdheid en zorg voor goed bewegingsonderwijs voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8.

Sector Educatie  
Locatie Enschede

Na het volgen van de cursus Bewegingsonderwijs kun jij

  • Bewegingsonderwijs geven aan groepen 3 t/m 8
  • Je ontwikkelen tot vakspecialist
  • Een bijdrage leveren aan bewegingsonderwijs 
  • Vormgeven aan het beweegbeleid binnen de schoolorganisatie

Meer dan alleen gymles op de basisschool

In drie blokken ontwikkel je jezelf tot vakspecialist op het gebied van bewegingsonderwijs. 

Na je opleiding geef jij lessen bewegingsonderwijs van hoge kwaliteit aan de groepen 3 t/m 8. En ontwikkel en verbeter je zelf het bewegingsonderwijs en beweegbeleid van jouw onderwijsinstelling.

Dit heb je nodig om docent bewegingsonderwijs te worden

Om te kunnen starten aan de opleiding bewegingsonderwijs heb je nodig:

  • Een Pabo-diploma 
  • Een goede fysieke gezondheid
  • Een werk- of stageplek 
  • De mogelijkheid tot het verzorgen van lessen aan verschillende doelgroepen 
  • Toestemming van je schoolleider. Hij of zij zal een overeenkomst tekenen voor de stageopdrachten

We werken zo veilig mogelijk en houden ons aan de richtlijnen die staan in het protocol van de Pabo en van NOC*NSF. Deze post-hbo-opleiding is CPION-geaccrediteerd.

Deze post-hbo opleiding bestaat uit drie blokken:

Blok 1:
Je maakt kennis met het aanbieden, organiseren en uitvoeren van verschillende eenvoudige bewegingssituaties. Je leert deze bewegingsactiviteiten in te delen in leerlijnen en thema’s. Je leert de logische methodische volgordes die op vaktheoretische inzichten zijn gebaseerd. Dit zorgt ervoor dat uiteindelijk alle kinderen op een veilige manier aan een activiteit kunnen (blijven) deelnemen.

Blok 2:
In dit tweede blok leer je kinderen te begeleiden door het geven van leerhulp zodat ze beter leren deelnemen aan bewegingssituaties. Hiervoor is het o.a. van belang dat kinderen leren om zelfregulerend te werken. Als kinderen zelf bewegingssituaties op gang kunnen houden, biedt dit ruimte om leerlingen te observeren en leerhulp te bieden. Je leert tevens verschillende hulpverleningstechnieken toe te passen om de veiligheid te behouden. In de theorie zal ‘motorisch leren’ en belangrijke plek innemen.

Blok 3:
Wat is de legitimering van het vak bewegingsonderwijs? Welke keuzes kunnen we maken? In dit blok is er veel ruimte voor differentiatie en maatwerk. Er wordt nagedacht hoe de betere bewegers bediend kunnen worden. Ook is er aandacht voor leerlingen die sociaal-emotioneel of motorisch achterstanden laten zien.

De opleiding bestaat uit drie blokken met een studiebelasting van 200 uren per blok. Door de invulling is dit goed te combineren met een fulltime baan. Je volgt 16 (vaste) avonden van 17.00 - 20.30 uur.

In zowel blok 1 als blok 2 geef je 20 stagelessen, in blok 3 geef je 30 stagelessen. Als je start met deze opleiding krijg je een tijdelijke bevoegdheid van maximaal twee jaar. De stagelessen mogen worden gegeven op de school waar je werkt. Wanneer je geen vast (inval)werk hebt, moet je zelf naar een school zoeken waar de lessen bewegingsonderwijs kunnen worden verzorgd.

Afronding/ Beoordeling

Blok 1: toetsing middels een portfolio, een theorietentamen en een toetsing eigen vaardigheid.

Blok 2: toetsing middels een portfolio, een digitale toets en een toetsing eigen vaardigheid.

Blok 3: toetsing middels een portfolio, presentaties, een praktijktoets in de eigen werksituatie en een eindgesprek.

Certificering

De opleiding is CPION-geaccrediteerd en opgenomen in het Register Post Initieel Stelsel Primair Onderwijs. Het diploma geeft je de brede bevoegdheid om het vak bewegingsonderwijs aan alle groepen op de basisschool te geven. Naast het diploma word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Toelating

Deze opleiding is bedoeld voor groepsleerkrachten die na 1 augustus 2001 begonnen zijn aan de pabo en de bevoegdheid bewegingsonderwijs willen halen. Om te kunnen starten aan de opleiding bewegingsonderwijs dien je fysiek gezond te zijn.  Voor de stage-opdrachten is het van belang dat je een werk- of stageplek hebt waar je de mogelijkheid hebt of krijgt om lessen te verzorgen aan verschillende doelgroepen. Na aanmelding zal je schoolleider hier een overeenkomst voor tekenen.

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor algemene informatie of vragen over aanmelding kun je contact opnemen met:
Elma Vonk, projectcoördinatie Transfer
M: 06 13088083
T:  088 0195239
E: e.m.vonk@saxion.nl

Voor inhoudelijk informatie kun je contact opnemen met:
Bas Smits, docent Transfer
M: 06 57924020
E: b.smits@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Start:
Bij voldoende aanmeldingen starten we op leslocatie Hengelo/Enschede in september 2022 met blok 1, 2 en 3.  Lesdagen maandag tot en met donderdag.Lestijden voor alle locaties: 17.00 uur - 20.30 uur.

Leslocatie:
Hengelo: De gymzaal aan de M.A. de Ruyterstraat 3, 7556 CW Hengelo (voorheen Edith Stein)
Enschede, Saxion, M.H. Tromplaan 28, 7513 AB , Enschede
Hierbij gaan we uit van minimaal 23 en maximaal 25 deelnemers per groep.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Kosten

De kosten voor de blokken die in schooljaar 2022-2023 gegeven worden, 
zijn € 1.265,-- per blok. Dit bedrag is inclusief Saxion lesmateriaal en exclusief studieboeken. Tijdens de colleges wordt aangegeven welke boeken aangeschaft moeten worden.

Als het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt Saxion zich het recht om de scholing te cancelen, te verplaatsen naar een later moment of in overleg met de deelnemers in een andere vorm aan te bieden.

Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Enschede
ID KCS08