Skip to content Skip to navigation menu
Coördinator identiteit

Verbinden van visie en identiteit van de school met de samenleving

Weten waar je voor staat. Dat is belangrijk, ook als basisschool. Maar levensbeschouwing en identiteit opnemen in de onderwijspraktijk is ingewikkeld. Want hoe ga je om met de verschillende wensen van ouders? Hoe pak je een fusie of samenwerking aan van scholen met verschillende professionele identiteiten? En hoe vertaal je de identiteit van een school naar de dagelijkse onderwijspraktijk? In de cursus Coördinator Identiteit leer je hoe je dit aanpakt.

Sector Educatie  
Locatie Enschede

Na het volgen van de cursus Coördinator Identiteit kun jij:

  • Op een betrokken manier inspelen op identiteitsvraagstukken op school
  • Een visie op mens, samenleving en geloven ontwikkelen
  • Deze visie toepassen in de praktijk van de basisschool

Vraagstukken over professionele identiteit

In de cursus ga je aan de slag met situaties die momenteel spelen in het onderwijs. Denk aan het zoeken naar houvast en identiteit op een school met leerlingen van verschillende culturele achtergronden. En het bespreken van de christelijke traditie in de klas (bijzonder onderwijs). Jij gaat straks het gesprek aan over deze onderwerpen – en inspireert daarbij leraren en leerlingen. Jij bent de verbindende factor.

De nadruk ligt op het verwerven van competenties, gekoppeld aan kennis en vaardigheden, vanuit een ontmoetingskarakter. Deze sluiten aan bij de wensen van de aan het CONVENT verbonden scholen en de kennisbasis geestelijke stromingen en godsdienst/levensbeschouwing. Deze bronnen zijn ingebed in een cultureel-maatschappelijke context met een roep om burgerschap & sociale cohesie, duurzaamheid en veiligheid. De drie hoofdthema’s uit de opleiding zijn persoonlijke, professionele en contextuele (/sociale) identiteit en diversiteit verbinding Jodendom – Christendom - Islam als maatschappelijke opdracht (context = burgerschapsvorming & sociale cohesie, duurzaamheid en veiligheid);innovatie, leiderschap, communicatie en ouderbetrokkenheid.

Daar waar mogelijk wordt dit gerealiseerd in samenspraak met betrokkenen/gastsprekers uit diverse tradities, organisaties en netwerken.Een excursie naar ondermeer het Joodse Kwartier in Amsterdam, gastsprekers en gebruik van actueel beeldmateriaal bieden een afwisselend geheel.Opdrachten en thuiswerk sluiten aan op inhouden en aandachtsgebieden uit de bijeenkomsten. Ze staan direct ten dienste van het werk als identiteitscoördinator en kunnen worden toegespitst op de eigen schoolsituatie. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van een identiteits-verbetertraject.  

Testimonials

‘De opleiding wordt geleid en gevolgd door respectvolle, enthousiaste en bezielende docenten en studenten waardoor ik me er thuis en gewaardeerd voel’
‘Boeiende werkcolleges en goed gekozen literatuur maken deze opleiding de moeite waard. Als leerkracht, als toekomstig coördinator identiteit en als mens word je in staat gesteld een visie te ontwikkelen op mens, samenleving en geloven. Je doet kennis op en ontwikkelt vaardigheden waar een moderne basisschool haar voordeel mee kan doen.  Een prachtige uitdaging, die wezenlijke opbrengsten nastreeft!’
‘Iedere keer weer met plezier naar de opleiding gaan!’
‘Een opleiding die blijft hangen en waar je mee aan de slag kunt’
‘Het was wederom een zeer inspirerende bijeenkomst, dank jullie’

Niet van toepassing

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Je ontvangt een post-hbo-certificaat van Saxion mits je aan de eisen voldoet.

Toelating

De opleiding tot coördinator identiteit is bedoeld voor leraren (speciaal) basisonderwijs die identiteit een warm hart toedragen. Zij vinden het boeiend om inspirerende en deskundige hulp te geven bij identiteitsvragen van collega’s en stimuleren deze collega’s graag bij het initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van identiteit en/of levensbeschouwing. Deze opleiding biedt het vakinhoudelijke en didactische repertoire dat hier bij past. Inmiddels is gebleken dat de opleiding ook voor (adjunct)directeuren meerwaarde genereert.

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor inhoudelijke informatie kunt je contact opnemen met:
Carolina Blanken, docent levensbeschouwing Transfer
T: 06 20258985
E: c.p.m.b.blanken@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Monique ter Bogt, projectcoördinatie Transfer
T: 06 82203043
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Deze tweejarige opleiding is uniek in Nederland en bestaat uit 15 bijeenkomsten:

5 bijeenkomsten in 2021-2022 en 10 bijeenkomsten in 2022-2023

De lessen zijn op donderdagmiddag bij Saxion Enschede van 15.00-18.00 uur op de volgende data:
10-02-2022
10-03-2022
07-04-2022
19-05-2022
23-06-2022
overige data volgen.

De opleiding wordt in juni 2023 afgesloten. Hierbij gaan we uit van minimaal 8 deelnemers en maximaal 20.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 2.440,- p.p.

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Post HBO
Cursus
Locaties Enschede
ID KCS10