Skip to content Skip to navigation menu
Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren

Basisonderwijs | Wil jij als deskundige je schoolteam meenemen in het 21ste-eeuwse leren? Door deze post-hbo-opleiding coördinator onderzoekend en ontwerpend leren grijp je de kans die het Onderzoekend & Ontwerpend leren en de 21ste-eeuwse vaardigheden bieden. Zo geef  je wetenschap & technologie een duurzame plek in jullie onderwijs. 

 

 

Sector Educatie  
Locatie Deventer

 Aan het eind van deze post-hbo-opleiding ben je in staat om:  

• onderwijs te ontwerpen en te verzorgen vanuit het onderzoekend en ontwerpend leren;
• als coach de leerlingen te stimuleren om onderzoeksvragen te stellen en ze te begeleiden bij het onderzoek doen;
• je eigen kennis en vaardigheden rondom W&T en O&O onderwijs te blijven uitbreiden en verdiepen;
• je schoolteam te inspireren en te ondersteunen bij het toepassen van het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas;
• met de directie en het schoolteam op basis van de visie en schooldoelen een ontwikkelingstraject te ontwikkelen en te begeleiden.

De bijeenkomsten zijn zowel praktisch als theoretisch van aard. Daarbij komen de volgende zaken aan bod:

• theorie en empirisch onderzoek;
• concrete ideeën voor de praktijk;
• didactische principes en de wijze waarop deze vorm krijgen in de dagelijkse praktijk;
• professionele dialoog met collega’s en peer feedback.

Tijdens de opleiding leer je W&T en O&O-onderwijs te ontwerpen en te geven. Je breidt je kennis en vaardigheden uit over het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas en over de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Naast onderwijs in je eigen klas leer je stapsgewijs je schoolteam mee te nemen in deze ontwikkeling. Jij zorgt er als kartrekker en inspirator voor dat het onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school wordt geïmplementeerd.

 

Deze opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten van 3 uur. Deze bijeenkomsten zijn verdeeld over vier blokken.

Blok 1
In het eerste blok breng je je eigen beginsituatie in kaart. Voor zowel jezelf als voor jouw school. Deze context vormt het startpunt van de opleiding. Daarnaast maak je kennis met twee belangrijke didactische aanpakken binnen de opleiding: onderzoekend leren en ontwerpend leren. Je verkent de stappen van deze cycli en de bijbehorende onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Aan het eind van het blok ben je in staat om een onderwijsontwerp te maken volgens de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren.

Blok 2
In blok twee doe je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis op over natuurkundige en technische thema’s. Vervolgens weet je hoe je die kennis kunt overbrengen aan je leerlingen door middel van het onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij zorg je er steeds voor dat je aansluit bij de beginsituatie van je leerlingen. Je leert (mis)concepten bij kinderen te herkennen en onderzoek in de klas vorm te geven en te begeleiden. Dit blok gaat ook over het coachen van collega’s. Aan het eind van het blok ben je in staat om je collega’s te inspireren en te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Blok 3
In het derde blok leer je hoe je W&T en O&O koppelt aan het onderwijsprogramma in je eigen basisschool. Je leert kansen te zien en te benutten om  de 21ste-eeuwse vaardigheden te integreren in het bestaande onderwijs. Je leert hoe je de onderzoekende houding van je leerlingen stimuleert bij taal, rekenen, zaakvakken en de beeldende vakken. Ook leer je doelen en inhouden van verschillende vakken slim te combineren. Tijdens blok 3 staat eveneens het vormgeven van W&T en O&O-onderwijs met je eigen schoolteam centraal.

Blok 4
Tijdens het laatste blok richt je je op de schoolontwikkeling voor de komende jaren. Wat is er nodig om W&T en O&O op een duurzame manier te implementeren in jullie onderwijs? Waar staat de school op dit moment? Wat is de visie en wat zijn de doelen voor de komende jaren? Waar liggen de leerbehoeften van je collega’s? Op basis hiervan zet je een schoolontwikkelingstraject uit, in samenwerking met de directie en het team.

 

Deze post-hbo opleiding heeft een studiebelasting van 240 uur

8816062857246.jpg - Ontwerpend leren 30.jpg [Ontwerpend leren 30.jpg]/Product Catalog 2019/2020 / Staged

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. 

Je ontvangt aan het einde van de opleiding een geregistreerd post-hbo-diploma, mits aan alle opleidingsverplichtingen zijn voldaan. 

 

 Deze post-hbo-opleiding is ontwikkeld voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Om mee te kunnen doen aan de post-hbo-opleiding schrijf je een motivatiebrief. In deze motivatiebrief komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

1. Jouw persoonlijke motivatie om aan de opleiding deel te nemen (gericht op je eigen ontwikkeling in W&T- en O&O- onderwijs, maar ook als voortrekker hiervan in de school). 

2. Eerdere cursussen en opleidingen op het gebied van W&T en O&O  leren. Je ervaring met en kennis van W&T en onderzoekend en ontwerpend leren.

3. De motivatie vanuit de school (directie) om te investeren in een coördinator onderzoekend en ontwerpend leren in het kader van schoolontwikkeling en hoe de rest van het team gemotiveerd wordt om mee te gaan in  deze ontwikkeling.

Je schrijft de motivatiebrief samen met je directie. Door deze brief te ondertekenen geven jullie beiden formeel jullie ‘commitment’ aan voor deze opleiding. Met het uitspreken van commitment, wordt er bij de post-hbo-opleiding vanuit gegaan dat de directie én de teamleden in de school bereid zijn om, in samenwerking met de deelnemer van de opleiding, tijd en energie te investeren in school brede W&T en O&O-ontwikkeling. Deelname aan de opleiding betekent dus dat ook teamleden tijd willen én mogen investeren in opdrachten vanuit de opleiding, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van W&T en O&O-lessen. 

 

De kosten zijn € 2.845,- per persoon, inclusief lesmateriaal en exclusief literatuur. Hierbij gaan we uit van minimaal 9 deelnemers.

Als het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt Saxion zich het recht om de scholing te cancelen, te verplaatsen naar een later moment of in overleg met de deelnemers in een andere vorm aan te bieden. 

Start oktober 2021. Planning volgt.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Anika Embrechts, docent-onderzoeker Transfer
E: a.embrechts@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Betsie Gerrits, projectcoördinatie Transfer 
T:  06 82149545 
E: e.a.gerrits@saxion.nl

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Post HBO
Cursus
ID XCCOO