Skip to content Skip to navigation menu
Dalton NDV Interne Begeleider

Daltonscholen zijn steeds meer gefocust op het realiseren van ‘De hele dag Dalton’ voor ALLE leerlingen. Onderwijs op maat met daarbij meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling voor zoveel mogelijk leerlingen; leerarrangementen; een aanbod van keuzeworkshops naast algemene instructielessen; in meer of mindere mate gepersonaliseerd leren. Voor de taakinvulling van de Dalton Intern Begeleider heeft dat meteen consequenties. In deze cursus willen we met de Intern Begeleiders deze nieuwe mogelijkheden verkennen en vastleggen.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

DaltonDeventer heeft ervoor gekozen de cursus interne begeleiders  aan individuele cursisten in een betrekkelijk korte periode van ongeveer een jaar te plannen. Dit betekent dat van de cursist in deze periode een stevige inspanning gevraagd wordt en de focus van de deelnemers in die periode sterk op dalton zal liggen.

 

Er is ook een netwerkdag op 17 september 2019 en 24 maart 2020.

Doel van de cursus is dat de cursist kennismaakt met de mogelijkheden die de Intern Begeleider heeft om vanuit zijn/haar perspectief bij te dragen aan Daltononderwijs op maat voor ALLE leerlingen. Doel is ook dat de Intern Begeleider een eigen visie op ib-binnen-dalton ontwikkelt en deze visie ook vanuit de literatuur kan onderbouwen. De bijeenkomsten verlopen in principe steeds via drie sporen: literatuurstudie, experimenten in de eigen school en het werken aan een plan, om Interne Begeleiding dalton-specifiek vorm te geven binnen de eigen school.

DaltonDeventer heeft ervoor gekozen de cursus aan individuele cursisten in een betrekkelijk korte periode van ongeveer een jaar te plannen. Dit betekent dat van de cursist in deze periode een stevige inspanning gevraagd wordt en de focus van de deelnemers in die periode sterk op dalton zal liggen. 
 
De cursus bestaat uit 8 dagdelen van ongeveer 3,5 uur. In overleg met de cursusgroep zijn aanpassingen van tijdpad en locatie mogelijk.
 
De acht dagdelen worden min of meer thematisch ingekleurd.
 
• Daltonvisie (o.a. ‘fearless human being’, ‘proefondervindelijk leren’ en ‘eigenaarschap’) en de uitwerking van deze visie op leren, ontwikkelen en vormen. Visie op de rol van de intern begeleider en wat betekent dit voor de praktijk van het daltononderwijs.
• Uitwerking visie naar de praktijk, naar een lijn in de school (o.a. op basis van curriculair spinnenweb en kernwaarden dalton)
• Wat betekent dit voor het leren en de kennis en vaardigheden van de leerling? Wat moeten de leerlingen kennen en kunnen om de ideeën van eigenaarschap en proefondervindelijk leren te realiseren?
• Welke kennis en vaardigheden heeft de leraar daarvoor nodig en hoe kan hij/zij deze kennis/vaardigheden verwerven/ontwikkelen? (o.a. de rol van instructie, alle tijd is ‘daltontijd’)
• Hoe kan de Intern begeleider hieraan bijdragen? Afstemming taak intern begeleider – daltoncoördinator.
• De cursus wordt afgerond met een concreet plan met bijbehorende implementatielijn voor de invulling van daltonspecifieke interne begeleiding op de eigen school.
• Mogelijk leidt de samenwerking in deze cursus tussen intern begeleiders en docenten tijdens deze cursus tot een nieuwe uitgave rondom mogelijke invullingen van ‘daltonspecifieke interne begeleiding’ in de nieuwe inspiratiereeks van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs.

Duur en studiebelasting opleiding dalton intern begeleider PO

De opleiding wordt verdeeld over een schooljaar en heeft een studiebelasting van totaal 168 uur (6 ECTS)
• 8 cursusdagdelen van ongeveer 3,5 uur, waarvan de eerste en laatste een hele dag zal beslaan (10-16u) 30 uur
• Literatuur dalton, heroriënteren inrichting ondersteuning op de school 45 uur
• Bezoeken andere daltonschool 6 uur
• Samen met de dalton coördinator en leidinggevende een visie formuleren op schoolontwikkeling gericht op het creëren van een daltonomgeving, gericht op het werken met taken en instructies op maat voor alle leerlingen 30 uur
• Experimenten en ervaringen met coachen van leraren in een dergelijke daltonomgeving, waarbij de focus ligt op de leraar die eigenaar is van de ondersteuning voor zijn groep leerlingen 20 uur
• 4 Intervisiebijeenkomsten van 3 uur 12 uur
• Zelfstandig werken aan studie/ portfolio /daltonzorgplan als integraal onderdeel van het daltonboek 20 uur
• Eindpresentatie portfolio 5 uur
 
Totale studiebelasting 168 uur

Interne begeleiders, die het daltoncertificaat willen behalen.

Per deelnemer: € 850,- all-in

De cursist moet zelf beschikken over ‘Focus op Dalton’ (Te bestellen bij www.saxiondalton.com)

De cursus is op maandag van 10.00-14.00 uur bij Saxion in Deventer. In overleg op locatie op de volgende data:

7-10-2019
11-11-2019
2-12-2019
10-2-2020
16-3-2020
20-4-2020
25-5-2020
22-6-2020

 

Inhoudelijke informatie:|
Hans Wolthuis
T: 088 019 3085
E: h.j.a.m.wolthuis@saxion.nl

Algemene info:
Anita Schenkeveld, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 3184
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID XCDIB