Skip to content Skip to navigation menu
Dalton NDV Pedagogisch Medewerker

Samen met de NDV heeft DaltonDeventer de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van certificaten voor dalton pedagogisch medewerkers. In het verlengde hiervan zijn ook de eisen ontwikkeld, op basis waarvan instituten voor buitenschoolse opvang een officiële daltonlicentie kan worden toegekend na visitatie.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Doel van de cursus is dat de cursist een eigen visie op dalton ontwikkelt, deze visie kan vertalen naar het handelen in de (eigen) (Dalton-)praktijk, en deze visie ook vanuit de literatuur kan onderbouwen.

 

 

Literatuur, praktijk en experiment

De bijeenkomsten zijn direct gericht op het verder daltoniseren van de eigen praktijk. 
Elke bijeenkomst komt via literatuur, video, etc .een nieuw thema aan de orde. De cursisten ‘experimenteren’ vervolgens met dit nieuwe thema in de eigen praktijk. Tijdens een volgende bijeenkomst wordt verslag gedaan van de ervaringen aan elkaar.
 
Onderwerpen, die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen:
visie op kinderopvang vanuit daltonprincipes
daltoncompetenties van de dalton-pedagogisch medewerker
Zelfstandigheidsontwikkeling en leren omgaan met verantwoordelijkheid, mogelijkheden voor zelfregulatie  
spelontwikkeling: van individueel spel via parallel spelen naar samen spelen en samen werken, werken met maatjes
kiezen, plannen en evalueren met en door kinderen,
omgaan met verschillen
taakgerichtheid, spanningsboog, aandacht kunnen focussen; ‘klaar voor groep 1’ 
daltonkinderen en daltonouders
Opbrengstgericht werken in de kinderopvang aan kennis en vaardigheden als- Nederlands, rekenen / denken, motoriek , sociaal-emotionele ontwikkeling 
doorgaande lijn met partner-daltonschool
 
Naast het bestuderen van bovenstaande thema’s en daarmee ervaring opdoen werken de cursisten in dopgroepen (Dalton ontwikkel plan) aan de verdere ontwikkeling van een aspect van de eigen kinderopvang. Het resultaat wordt door de dopgroepen in de eindbijeenkomst gepresenteerd.
 
De cursus wordt afgesloten met een miniportfolio. In deze portfolio beschrijft de cursist, wat haar ‘dalton’ maakt in haar werk als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Zij onderbouwt dit met verslagen van een aantal experimenten / praktijkervaringen. En ze sluit haar portfolio af met een zelfbeoordeling volgens een standaard-format.
 

Op basis van deze zelfbeoordeling, waarin de deelnemer op basis van  (bewijs-)stukken zelf aangeeft in hoeverre hij / zij aan de eisen voldoet, kan de deelnemer het traject afsluiten met het officiële certificaat van de NDV voor ‘dalton pedagogisch medewerker’

Pedagogisch medewerkers, die vanuit een daltonvisie kinderopvang of buitenschoolse opvang gestalte willen geven. Sterk aanbevolen voor medewerkers van kinderopvang, die bijvoorbeeld in brede school verband samenwerken met een daltonschool.

 Kosten per deelnemer: € 800,- 

Individuele inschrijvingen
Bij voldoende inschrijvingen kunnen cursussen voor Individuele deelnemers georganiseerd worden.
Bij Saxion Deventer (bij station) op 8 dinsdagavonden. Planning volgt. 
 
De cursus wordt bij voldoende inschrijvingen ook elders in het land gegeven. 

 
Teamtrajecten
Incompany trajecten vinden plaats op de eigen locatie.
Afhankelijk van uw wensen wordt een prijs vastgesteld.

Inhoudelijke informatie:

Hans Wolthuis
T: 088 019 3085
 
Algemene info:
Anita Schenkeveld, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
T: 088 019 3184
 
Meer informatie vind je op saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID XCDPM