Skip to content Skip to navigation menu
Dalton NDV certificaat coördinator

Visie op daltononderwijs

Je bent enthousiast over dalton. Wie weet is dan de volgende stap om jouw team te begeleiden ten aanzien van de daltonontwikkeling. Deze cursus geeft je de kans je kennis en vaardigheden te verdiepen. Je krijgt alle handvatten om een functie op het niveau van coördinator te vervullen. Zo kan jij dalton op de kaart zetten binnen jouw school of kindcentrum. 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Na het volgen van de cursus Daltoncoördinator kun jij straks:

 • Dalton coördineren 
 • De daltonvisie van jouw school/kindcentrum aanscherpen 
 • Jouw team ten aanzien van dalton begeleiden 
 • Een daltonvisitatie van je eigen school/kindcentrum voorbereiden 
 • Samen met andere daltoncoördinatoren een daltonvisitatie op een school/kindcentrum uitvoeren 

 

Dalton cursus voor leerkracht of pedagogisch medewerker

Beschik jij als leerkracht of pedagogisch medewerker al over een daltoncertificaat? Deze cursus geeft je de kans je kennis en vaardigheden te verdiepen. Je krijgt alle handvatten om een functie op het niveau van coördinator te vervullen. Zo kan jij dalton op de kaart zetten binnen jouw school of kindcentrum.

Ben je werkzaam op een daltonkindcentrum en van plan de cursus samen met de collega te volgen? Bijvoorbeeld als coördinator opvang samen met de coördinator onderwijs? Dan gaan jullie tijdens de cursus samen aan de slag met opdrachten gericht op jullie kindcentrum.

De cursus wordt, conform de eisen van de NDV, verdeeld over twee blokken in twee opeenvolgende schooljaren.

BLOK 1

In het eerste blok ligt de focus vooral op het ontwikkelen van de benodigde competenties en de meer inhoudelijke kant van dalton; het beschrijven en analyseren van daltonontwikkellijnen, de dalton ‘way of life’, het verkennen van nieuwe concepten en de effectiviteit van dalton. Het blok wordt afgesloten met een portfolio en een presentatie. 

 

BLOK 2

In het tweede blok ligt de nadruk op schoolontwikkeling, het coachen van team en collega’s, het begeleiden van veranderingsprocessen, vernieuwen en borgen van dalton.

Dit blok wordt afgesloten met een portfolio waarin o.a. enkele bewijsstukken rond daltonvisitatie, schoolanalyse en dalton schoolontwikkeling zijn opgenomen. Ook verzorgt iedere deelnemer een presentatie met als kern: hoe ziet dalton er over 5 jaar uit op jouw school/kindcentrum? 

Beide blokken bestaan naast literatuurstudie en zelfstandig werken aan taken/portfolio uit 4 studiedagen en 3 intervisiebijeenkomsten. Gedurende blok 1 wordt de inhoud van de  intervisiebijeenkomsten door de cursisten zelf bepaald. Gedurende blok 2 worden de intervisiebijeenkomsten gebruikt om elkaars scholen/kindcentra te visiteren.

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering 

Je ontvangt een NDV-certificaat.

Toelating

Je wordt toegelaten wanneer je beschikt over een regulier daltoncertificaat en wanneer je werkzaam bent in het daltononderwijs of in een dalton kindcentrum waarbij je de taak hebt om dalton te coördineren. 

 

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Hilde-Marie van Slochteren, daltonopleider
T: 088 019 5230
M: 06 30315369
E: h.vanslochteren@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Bernadette Rijpma, projectcoördinatie Transfer
T: 06 57189853
E: b.c.m.rijpma@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Locatie: Saxion Deventer

De bijeenkomsten zijn op woensdag van 9.00-15.00 uur op de volgende data:

Blok 1:

 • 02-11-2022
 • 25-01-2023
 • 05-04-2023
 • 14-06-2023

Bij voldoende aanmeldingen uit 1 regio kan de cursus ook regionaal worden aangeboden.

Data blok 2: 

 • 21-09-2022
 • 11-01-2023
 • 08-03-2023
 • 07-06-2023

Kosten

De kosten zijn € 925,- per blok.
Hierbij gaan we uit van minimaal 12 deelnemers. 

Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID KCS12