Skip to content Skip to navigation menu
Dalton NDV certificaat coördinator

Basisonderwijs | De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) biedt de mogelijkheid opleidingen te verzorgen die leiden tot een erkend NDV certificaat daltoncoördinator. Opbrengsten voor jou: (daltonleerkracht of dalton pedagogisch medewerker) een frisse visie op Dalton en de vaardigheden je team te begeleiden, te inspireren. De opbrengsten voor je school of kindcentrum: een daltonboek volgens de nieuwste inzichten

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Beschik jij over een daltoncertificaat  leerkracht of pedagogisch medewerker en heb jij (de ambitie om) binnen jouw school of kindcentrum de taak Dalton te coördineren? Dan biedt deze opleiding je alle handvatten om je kennis en vaardigheden te verdiepen. Je ontwikkelt een frisse blik op Dalton, doet vaardigheden op om je team te begeleiden op en ontwikkelt een daltonboek volgens de nieuwste inzichten dat je meteen kunt implementeren binnen de praktijk.

De NDV streeft ernaar dat jij na deze opleiding echt een functie op het niveau van coördinator vervult.

Ben je werkzaam op een daltonkindcentrum (i.o.) en van plan om samen met een collega te cursus te volgen (denk aan coördinator opvang en coördinator onderwijs) dan gaan jullie tijdens de cursus samen aan de slag met diverse opdrachten die zullen helpen om Dalton binnen jullie kindcentrum op de kaart te zetten.

De opleiding wordt, conform de eisen van de NDV, verdeeld over twee blokken in twee opeenvolgende schooljaren.

BLOK 1
In het eerste blok ligt de focus vooral op het ontwikkelen van de benodigde competenties en de meer inhoudelijke kant van dalton; het beschrijven en analyseren van de daltonontwikkellijnen, de daltonwerkwijzen en methodieken, het verkennen van nieuwe concepten en de effectiviteit van dalton.
Het blok wordt afgesloten met een presentatie van een persoonlijk miniportfolio.

BLOK 2
In het tweede blok ligt de nadruk op schoolontwikkeling, het coachen van team en collega’s, het begeleiden van veranderingsprocessen, vernieuwen en borgen van dalton.
Blok 2 wordt afgesloten met een miniportfolio, waarin o.a. enkele bewijsstukken rond daltonontwikkeling, schoolanalyse en collegiale visitatie zijn opgenomen.
 

 

Beide blokken bestaan naast literatuurstudie en zelfstandig werken aan taken/portfolio uit 4 studiedagen en 3 intervisiebijeenkomsten. Gedurende blok 1 wordt de inhoud van de  intervisiebijeenkomsten door de cursisten zelf bepaald. Gedurende blok 2 worden de intervisiebijeenkomsten gebruikt om elkaars scholen/kindcentra te visiteren.
 

 Je ontvangt een NDV-certificaat.

Je wordt toegelaten als je beschikt over een regulier daltoncertificaat en werkzaam bent in het daltononderwijs/dalton kindcentrum, met als taak Dalton te coördineren.

 

 

De kosten zijn € 875,00 per blok.

Om helderheid te geven na een onzekere periode hebben we een planning gemaakt voor het schooljaar 2020-2021. We hebben er begrip voor als uit de aanmeldingen blijkt dat deze planning te vroeg in het schooljaar komt als gevolg van de coronacrisis. Mocht dit zo zijn, dan zullen we deze training/opleiding later in het schooljaar aanbieden.

De daltoncoördinatorenopleiding vindt plaats bij Saxion in Deventer op woensdag van 9.00-16.00 uur op de volgende data:.

Data Blok 1
23-09-2020
09-12-2020
10-03-2021
09-06-2021

Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal aangeboden.

Data blok 2: opleiding gestart in 2019-2020
30-09-2020
13-01-2021
03-03-2021
02-06-2021

Data intervisie/visitatie blok 2: opleiding gestart in 2019-2020
04-11-2020
03-02-2021
14-04-2021 

In verband met de maatregelen ten gevolge van het coronavirus kunnen we niet garanderen dat deze nascholing/training op een locatie van Saxion kan plaatsvinden. In overleg zullen we deze dan (deels) online en/of op een andere locatie fysiek aanbieden.
 

Voor inhoudelijke inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Hilde-Marie van Slochteren, docent Transfer
T:  088 019 5230
M; 06 30315369
E: h.vanslochteren@saxion.nl
 

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Anita Schenkeveld, projectcoördinatie Transfer 
T: 088 019 3184
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

 
 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID KCS12