Skip to content Skip to navigation menu
Dalton NDV certificaat leerkracht of onderwijsassistent

Ontwikkel jouw visie op daltononderwijs

Dat daltononderwijs in de praktijk heel gevarieerd is, heb jij misschien al ervaren. Om jouw persoonlijk handelen te kunnen onderbouwen is het van belang om kennis te hebben van dalton en jouw eigen visie op daltononderwijs (verder) te ontwikkelen. In deze opleiding leer je jouw visie te vormen en te onderbouwen vanuit praktijkervaringen. Zo sta jij als daltonleerkracht of  -onderwijsassistent stevig in je schoenen. 

 

 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Na het volgen van de cursus daltonleerkracht of onderwijsassistent kun je straks:
 

 • De gevarieerde praktijk van daltononderwijs doorgronden 
 • Op basis van jouw eigen visie op daltononderwijs input leveren voor de visie van de school 
 • De organisatie in de klas/op school en je eigen handelen onderbouwen vanuit dalton 
 • De praktijk en jouw handelen verbeteren met behulp van daltonexperimenten 

 

Onderbouwd daltononderwijs toepassen in de praktijk

In deze cursus ga je aan de slag op basis van theorie en voorbeelden uit de praktijk. Zo krijg je een beeld hoe gevarieerd dalton in de praktijk is en doe je door middel van experimenten in de eigen praktijk verschillende ervaringen op. Zo leer jouw handelen te onderbouwen vanuit literatuur en ontwikkel je stap voor stap jouw eigen visie op dalton. Als je de cursus met succes hebt afgerond, krijg je een officieel certificaat van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV).

De cursus bestaat uit drie onderdelen: 

1. Inhoudelijke impulsen op basis van de kernwaarden en/of nieuwe ontwikkelingen binnen daltononderwijs. 

2. Het zelf experimenteren in de praktijk en daarop reflecteren. 

3. Een bijdrage leveren aan de daltonontwikkeling binnen de eigen school of het kindcentrum.  

Tijdens de cursus wordt een portfolio bijgehouden waarin de eigen daltonontwikkeling zichtbaar wordt.  

 

 

 

De studiebelasting is ongeveer 168 uur. Bij voldoende deelname start de cursus in de volgende regio's:

 • Amersfoort: dinsdag 27-09-2022 van 16.00-19.30 uur
 • Deventer: donderdag 6-10-2022 van 16.00-19.30 uur  
 • Enschede: woensdag 05-10-2022 van 14.00-17.30 uur
 • Groningen: dinsdag 11-10-2022 van 16.00-19.30 uur
 • Flevoland: dinsdag 4-10-2022
 • Cursusgroep helemaal online: donderdag 29-09-2022 van 16.00-19.30 uur

De startbijeenkomsten duren ongeveer 3,5 uur, voor de onlinegroep zal dit iets korter zijn. In september wordt de jaarplanning gemaakt. Houd er rekening mee dat de 3 tot 4 fysieke bijeenkomsten op dezelfde dag van de week zijn als de startdag en ook de online-intervisiebijeenkomsten. Daarnaast is er een online keuzeaanbod bestaande uit online-opdrachten, die in de eigen tijd kunnen worden gedaan, en webinars die na schooltijd op verschillende dagen in de week zullen worden aangeboden. Op basis van eigen ontwikkeling, interesse en beschikbaarheid kan hier dus een keuze uit worden gemaakt.

Afronding / beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Je ontvangt het officiële NDV certificaat voor daltonleerkracht of daltononderwijsassistent, wanneer: 

 • Het portfolio volledig is en je persoonlijke daltonontwikkeling hierin duidelijk naar voren komt 
 • Het onderzoek (DOP) voldoende bijdraagt aan de daltonontwikkeling van de school of het kindcentrum 

.

Toelating

Doelgroep: Leerkrachten en onderwijsassistenten basisonderwijs

Aanmelden

Om je aan te melden, klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Hilde-Marie van Slochteren, daltonopleider
M: 06 30315369
E: h.vanslochteren@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Bernadette Rijpma, projectcoördinatie Transfer
T: 06 57189853
E: b.c.m.rijpma@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Deze cursus wordt binnen verschillende regio’s in Nederland aangeboden. De startdata en regio’s zijn beschreven onder het kopje ‘Programma’. 

Kosten

De kosten zijn € 890,- per persoon all-in.
Hierbij gaan we uit van minimaal 14 deelnemers.

De cursist moet zelf beschikken over het boek Dalton L E F van René Berends, Hilde-Marie van Slochteren, Vera Otten-Binnerts (SKU: 9789492618443)

Als het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt Saxion zich het recht om de scholing te cancelen, te verplaatsen naar een later moment of in overleg met de deelnemers in een andere vorm aan te bieden.

Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
ID KCS13