Skip to content Skip to navigation menu
Dalton NDV certificaat leerkracht

Meerdere locaties!

Basisonderwijs | Je maakt in deze cursus kennis met de gevarieerde praktijk van daltononderwijs. Je ontwikkelt een eigen visie op Dalton en kan deze visie vanuit de literatuur onderbouwen. Als je de cursus daltonleerkracht met succes hebt afgerond, krijg je een officieel certificaat van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV).
 

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Maak kennis met de gevarieerde praktijk van daltononderwijs en ontwikkel je eigen visie op Dalton.
 

De bijeenkomsten bestaan uit drie onderdelen:

1. Een inhoudelijke impuls op basis van de kernwaarden en/of de nieuwe ontwikkelingen binnen daltononderwijs.
2. Het zelf experimenteren in de praktijk en daarop reflecteren.
3. Met collega's samen een bijdrage leveren aan daltonontwikkeling binnen de eigen school of kindcentrum.

Tijdens de cursus wordt een miniportfolio bijgehouden waarin de eigen daltonontwikkeling zichtbaar wordt.

De studiebelasting is ongeveer 168 uur.

Je ontvangt het officiële NDV certificaat voor daltonleerkrachten of dalton pedagogisch medewerker, wanneer je:
 

  • bij zeven van de acht bijeenkomsten aanwezig bent geweest;
  • het portfolio met een voldoende hebt afgesloten;
  • tijdens de presentatie in de laatste bijeenkomst hebt kunnen aantonen dat je in voldoende mate aan hebben kunnen bijdragen aan de daltonontwikkeling van de school of het kindcentrum.

 

 

Leerkrachten en onderwijsassistenten basisonderwijs

 

 

De kosten zijn € 850,- per persoon all-in. Hierbij gaan we uit van minimaal 14 deelnemers.

Als het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt Saxion zich het recht om de scholing te cancelen, te verplaatsen naar een later moment of in overleg met de deelnemers in een andere vorm aan te bieden. 

De cursist moet zelf beschikken over het boek Focus op Dalton van René Berends en Hans Wolthuis (SKU: 9789492618412).

De cursus zal deels fysiek en deels online of in zijn geheel online plaatsvinden. Door de periode van afstandsonderwijs zijn wij gaan nadenken over mogelijkheden om de opleiding (gedeeltelijk) online aan te bieden. We hopen op deze manier beter aan te kunnen sluiten bij de verschillende interesses, werksituaties, ontwikkelpunten en ervaringen van de cursisten.

De eerste twee bijeenkomsten zullen met de eigen groep en docent worden gevolgd. Dit kan zijn online of fysiek. Daarna volgt er een gevarieerd online keuzeaanbod. Iedere cursist kiest zelf op basis van zijn ontwikkeling, wensen en interesses een aantal onderwerpen om zich verder in te ontwikkelen. Er is een aanbod in online beschikbare opdrachten en verdiepingsmogelijkheden en een aanbod in live webinars met een daltonopleider van Saxion. Daarnaast zijn er contactmomenten met de eigen daltonopleider ten aanzien van de eigen ontwikkeling en uitwisseling van ervaringen met de cursisten uit de eigen groep. Daar waar mogelijk zal de afsluitende bijeenkomst fysiek plaatsvinden. Data en verdere informatie wordt ontvangen na aanmelding. Data en cursustijden worden op de eerste bijeenkomst met de cursisten besproken.

De cursus wordt in de volgende regio's aangeboden: 

Regio Deventer: start donderdag 29-10-20 van 18.00-21.30 uur

Regio Twente: start woensdag 7-10-20 van 14.30-18.00 uur  VOL

Regio Arnhem: start  donderdag 5-11-20 van 16.00-19.30 uur VOL

Regio Amsterdam:  start 23-11-20

Regio Groningen: start donderdag 19-11-20 van 15.30-19.00 uur

Regio Flevo: start donderdag 24-9-20 van 16.00-19.30 uur  online

Regio Utrecht: start donderdag 24-9-20 van 15.30-19.00 uur online

Regio Hilversum/Amersfoort: start donderdag 29-10-20 van 15.30-19.00 uur online

Regio Leidschendam/Den Haag: start woensdag 16-9-20 van 13.00-16.30 uur.  

 

 

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Hilde-Marie van Slochteren, docent Transfer
T: 088 019 5230
M: 06 30315369
E: h.vanslochteren@saxion.nl

 

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Anita Schenkeveld, projectcoördinatie Transfer 
T: 088 019 3184
E: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl

 

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
ID KCS13