Skip to content Skip to navigation menu
Dalton NDV certificaat leidinggevende of intern begeleider

Neem de leiding in de visie op daltononderwijs

Leer hoe je op basis van de daltonkernwaarden leiding of begeleiding geeft aan jouw team. In deze daltoncursus leer je hoe je jouw team stimuleert en ondersteunt in het verder ontwikkelen van daltononderwijs. Ontwikkel je daltonvaardigheden met deze cursus.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Na het volgen van de cursus Dalton leidinggevende of intern begeleider kun je straks:

  • Dalton toepassen in de dagelijkse praktijk en in jouw eigen handelen 
  • Reflecteren op en bewust invulling geven aan jouw rol als daltonleidingevende of intern begeleider binnen het daltononderwijs 
  • De daltonvisie van het kindcentrum, school of organisatie aanscherpen en actief aanscherpen 

 

Leidinggeven op basis van het daltonconcept 

Na deze cursus draag je vanuit jouw rol en verantwoordelijkheid bij aan dalton als ‘a way of life’. Je geeft actief vorm aan de samenwerking binnen het team. Ook weet je samen met collega’s (de leidinggevende, de daltoncoördinator, de intern begeleider of het PLG dalton) de daltonontwikkeling binnen de school of het kindcentrum te stimuleren en te borgen. De focus van de cursus ligt op de persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van het daltonhandelen en het uitdragen van de daltonvisie.  

 

De cursus bestaat, naast literatuurstudie,  discussie en intervisiemomenten, uit het bewust worden van de persoonlijke manier van handelen en het stimuleren van het handelen vanuit dalton. Welke manier van leidinggeven past hierbij en sluit aan bij de behoeften en ontwikkeling van het team? Hoe stimuleer je de daltonontwikkeling van het kindcentrum of van de school op alle lagen?   

Het van en met elkaar leren staat centraal. Mede om die reden is ervoor gekozen om de leidinggevenden en de intern begeleiders samen op te leiden. Daarnaast worden er intervisiegroepen gevormd en is het de bedoeling dat deze tussen de bijeenkomsten door samenkomen om ervaringen uit te wisselen of een dilemma te bespreken.  

 

Iedere bijeenkomst of dag heeft een eigen thema. 

1. Focus op dalton en visieontwikkeling 

2. Daltonleiderschap; de (bege)leider als rolmodel 

3. Leidinggeven aan duurzame (dalton)ontwikkeling 

4. Ondersteuning van (onderwijs)behoeften; het stimuleren van groei en ontwikkeling 

5. Dalton als merk; het uitdragen van de daltonvisie binnen en buiten de school of het kindcentrum 

6. Individuele presentaties ontwikkeling en opbrengsten en certificering 

 

 

Afronding/ beoordeling

De cursus wordt afgesloten met een persoonlijk portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling zichtbaar is en daarnaast een presentatie op basis van het beleid, het plan, de handleiding of het borgingsdocument voor de schoolontwikkeling dat is ontwikkeld of aangescherpt op basis van deze opleiding.  

Certificering

Je ontvangt een NDV-certificaat voor leidinggevende of intern begeleider.

Toelating

De cursus is bedoeld voor: 

Leidinggevenden die werkzaam zijn in het daltononderwijs of binnen een daltonkindcentrum. Je hebt hiervoor een reguliere leiderschapscursus/managementcursus gevolgd. 

Intern begeleiders die werkzaam zijn in het daltononderwijs of binnen een daltonkindcentrum en al een opleiding tot intern begeleider hebben afgerond. 

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op de aanmeldbutton en vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt een e-mail ter bevestiging.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Hilde-Marie van Slochteren, daltonopleider
T: 088 019 5230
M: 06 30315369
E: h.vanslochteren@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met:
Bernadette Rijpma, projectcoördinatie Transfer
T: 06 57189853
E: b.c.m.rijpma@saxion.nl

Lesdagen en locaties

Woensdag 9 en donderdag 10 november 2022 (tweedaagse met overnachting in een hotel in de buurt van Deventer) 

Woensdag 15 en donderdag 16 februari 2023 (tweedaagse met overnachting in een hotel in de buurt van Deventer)

Afronding op donderdag 25 mei 2023 van 10.00-15.00 uur (incl lunch) bij Saxion in Deventer
 

Kosten

De kosten zijn € 1.415,-- p.p. inclusief hotelovernachtingen.
Hierbij gaan we uit van minimaal 12 deelnemers.

Deze opleiding staat geregistreerd in het schoolleidersregister.

Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID KCS14