Skip to content Skip to navigation menu
Familie-ervaringsdeskundigheid

Leer hoe jouw eigen familie-ervaring het verschil voor anderen maakt

Heb jij wel eens een naaste met ernstige psychische klachten of verslavingsproblemen verzorgd?
En wil je die ervaring inzetten om een professionele familie-ervaringsdeskundige te worden? 

In deze cursus leer je verschillende manieren om naar je eigen en andermans ervaringen te kijken.
Ook werk je aan gesprekstechnieken om clienten, hun familie en de medische zorgverleners te verbinden.
Zo heb jij een belangrijk aandeel in de ondersteuning van mensen die iets meemaken, wat jij ook hebt meegemaakt.

 

Duur 10  Maanden
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

€ 2.950,00

 • Je kunt als professioneel familie-ervaringsdeskundige aan het werk.
 • Je zet je eigen ervaringen methodisch en inventief in.
 • Je bent gesprekspartner voor client, familie en (medische) zorgverleners.

Het vakgebied familie-ervaringsdeskundigheid

Deze cursus bereidt je voor op een beroep in opkomst. Familie-ervaringsdeskundigheid sluit namelijk aan bij een maatschappelijke ontwikkeling:
de erkenning van doorleefde ervaringen als onmisbare kennisbron. 

Een professionele familie-ervaringsdeskundige put uit eigen ervaring.
Hij was de naaste van iemand met ontwrichtende lichamelijke, psychische en/of verslavingsgerelateerde klachten. Tijdens zijn trainingen heeft hij ook andere clienten van dichtbij meegemaakt. En heeft hij de kennis vaardigheden opgedaan om als professional ook anderen te helpen. Als familie-ervaringsdeskundige ben jij de schakel tussen drie werelden: die van de cliënt, die van zijn familie en naasten en die van het systeem van (medische) zorg- en dienstverlening.

In de leergang word je opgeleid tot kritisch reflecterende professional. Je leert met afstand en vanuit verschillenden perspectieven en niveaus te kijken naar eigen en andermans ervaringen. Je leert bewust en adequaat geleerde (gespreks)vaardigheden in te zetten. Je leert kritisch naar je eigen handelen te kijken. Je leert je grenzen kennen als persoon en als professioneel FED. 

Saxion heeft deze leergang ontwikkeld in intensieve samenwerking met Stichting Informele Zorg TwenteMediant (Bureau Herstel), Tactus Verslavingszorg (Intact Herstel en Zelfhulp) en Familieperspectief.

De leergang bestaat uit 18 lesdagen verdeeld over een periode van 10 maanden Je hebt eens in de twee weken op donderdag les van 14.00 - 20.30 uur. Iedere lesdag kent een vaste opbouw in blokken van hoorcollege of gastles (eventueel online), werkcollege, gespreksvaardigheidstraining en supervisie. Bij alle onderwerpen wordt een relatie gelegd met het beroep FED en is er ruimte voor eigen inbreng van een voor jou relevant onderwerp.

Hoorcollege of gastles
Tijdens een hoorcollege of gastles (eventueel online) is er aandacht voor een specifiek onderwerp waarmee je tijdens jouw werk mee te maken krijgt. Zo zal er o.a. aandacht zijn voor:

 • systeemtheorie;
 • herstel ondersteunende zorg;
 • klachtafhandeling;
 • ondernemerschap;
 • somatiek;
 • triadisch werken.

Werkcollege
Tijdens een werkcollege werk je aan een van de vier opdrachten van de leergang. De vier opdrachten vormen de basis voor de twee presentaties die een onderdeel zijn van de toetsing. De vier opdrachten doen een beroep op je (toekomstige) positie als FED en zijn competenties. 

Gespreksvaardigheidstraining
Tijdens dit blok wordt aandacht besteed aan verschillende gespreksvaardigheidstechnieken en wordt er geoefend in het toepassen hiervan.

Supervisie
Tijdens supervisie gaat het om de koppeling van persoon en het beroep, over de kwaliteit van het persoonlijk functioneren in de beroepsuitoefening. In een groepje van maximaal vier supervisanten met supervisor bespreek je werkinbreng volgens de supervisie methodiek; reflecteren, concretiseren, problematiseren, generaliseren, ontwikkelen van leervragen en evalueren.

 Afronding

Na afronding van de leergang ontvang je een certificaat van Saxion, waarop aan de achterkant de inhoud en de doelen worden beschreven.

Toelating

De leergang is toegankelijk voor:

 • minimaal mbo-niveau opgeleiden met hbo-werk- en -denkniveau met ervaringskennis als familielid of naaste vanuit de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Aanvullende toelatingseisen:

 • je hebt bij voorkeur ervaring als vrijwilliger ter ondersteuning van naasten in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg  of de voor jou van toepassing zijnde zorgsector;
 • voldoende kennis van computers is een pré;
 • je bezit de volgende competenties: doorzettingsvermogen, kunnen samenwerken, aanpassingsvermogen, kunnen reflecteren op de eigen rol en kunnen omgaan met de persoonlijke belasting door eigen grenzen te herkennen;
 • je stelt je actief op om een stageplek te vinden als familie-ervaringsdeskundige voor ten minste 160 uur verdeeld over 20 weken.
 

Lesdagen en locaties

De minimale groepsgrootte is 8 en de maximale groepsgrootte is 16 deelnemers.

Het theorie-onderwijs wordt aangeboden bij Saxion in Deventer. De lessen vinden om de week op donderdag plaats van 14.00 tot 20.30 uur. Het praktijkleren vindt plaats binnen de eigen instelling of bij het stageadres (stageadres dient door jezelf georganiseerd te worden).

Data: 29 september 2022, 13 oktober 2022, Herfstvakantie, 27 oktober 2022, 10 november 2022, 24 november 2022, 08 december 2022, 22 december 2022, Kerstvakantie, 12 januari 2023, 26 januari 2023, 09 februari 2023, 23 februari 2023, Voorjaarsvakantie, 09 maart 2023, 23 maart 2023, 06 april 2023, 20 april 2023, Meivakantie, 11 mei 2023, 25 mei 2023, 08 juni 2023

 

Kosten

De kosten voor het studiejaar 2021-2022 bedragen €2.950. Saxion bemiddelt niet tussen jou en het UWV.

Contact

Anja Kruitbosch
Telefoonnummer: 06 - 8263 9448
E-mail: kennisnetwerk.amm@saxion.nl

Periode(n) 3 februari 2022
Vakgebied(en) Vaardigheden
Onderwijs & Opleiden
Medisch & Paramedisch
Studievorm Cursus
Profiel MBO+
Domein Communicatie
dagTijdstip Om de week op donderdag van 14.00 - 20.30 uur
Studiebelasting 12 Uren
Locaties Deventer
ID XCFE