Skip to content Skip to navigation menu
Familie-ervaringsdeskundigheid

Zet jouw familie-ervaring in en maak het verschil voor anderen!

Je bent of was directe naaste van iemand met ontwrichtende lichamelijke klachten, psychische en/of verslavingsproblematiek en hebt ervaren hoe ontwrichtend dat ook voor jouzelf en andere directbetrokkenen kan zijn. Je hebt de rouw ervaren en de onmacht en je bent uiteindelijk in staat gebleken weer balans te vinden in je leven. Je kunt dankzij deze eigen doorleefde ervaringen een belangrijk aandeel hebben in het ondersteunen van anderen in vergelijkbare moeilijke omstandigheden. Je maakt de zorg-, dienst- en hulpverlening sensitief voor de specifieke en individuele wensen en behoeften van familie en naasten en daarmee de nut en noodzaak van de ondersteuning van hen.

Duur 10  Maanden
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

€ 2.950,00

 • Als professioneel familie-ervaringsdeskundige aan het werk.
 • Je eigen ervaringen methodisch en inventief inzetten.
 • Een volwaardige gesprekspartner zijn in interdisciplinaire samenwerking. 

Het beroep familie-ervaringsdeskundige

Het beroep familie-ervaringsdeskundige is een beroep in opkomst die aansluit bij een maatschappelijke ontwikkeling. Steeds meer wordt de waarde van doorleefde ervaringen erkend als onmisbare kennisbron. Een professionele familie-ervaringsdeskundige heeft een doorleefde ervaring (gehad) als directe naaste van iemand met ontwrichtende lichamelijke klachten, psychische en/of verslavingsproblematiek. Daarnaast heeft hij/zij dit verrijkt met soortgelijke ervaringen van anderen en beheerst de noodzakelijke competenties om deze professioneel in te zetten. Je schakelt tussen de leefwereld van de client en zijn familie en naasten en het systeem van (medische) zorg- en dienstverlening.

In de leergang word je opgeleid tot kritisch reflecterende professional. Je leert met afstand en vanuit verschillenden perspectieven en niveaus te kijken naar eigen en andermans ervaringen. Je leert bewust en adequaat geleerde (gespreks)vaardigheden in te zetten. Je leert kritisch naar je eigen handelen te kijken. Je leert je grenzen kennen als persoon en als professioneel FED. 

Saxion heeft deze leergang ontwikkeld in intensieve samenwerking met Stichting Informele Zorg TwenteMediant (Bureau Herstel), Tactus Verslavingszorg (Intact Herstel en Zelfhulp) en Familieperspectief.

De leergang bestaat uit 18 lesdagen verdeeld over de periode 24 september 2020 tot en met 17 juni 2021. Je hebt eens in de twee weken op donderdag les van 14.00 - 20.30 uur. Iedere lesdag kent een vaste opbouw in blokken van hoorcollege of gastles (eventueel online), werkcollege, gespreksvaardigheidstraining en supervisie. Bij alle onderwerpen wordt een relatie gelegd met het beroep FED en is er ruimte voor eigen inbreng van een voor jou relevant onderwerp.

Hoorcollege of gastles
Tijdens een hoorcollege of gastles (eventueel online) is er aandacht voor een specifiek onderwerp waarmee je tijdens jouw werk mee te maken krijgt. Zo zal er o.a. aandacht zijn voor:

 • systeemtheorie;
 • herstel ondersteunende zorg;
 • klachtafhandeling;
 • ondernemerschap;
 • somatiek;
 • triadisch werken.

Werkcollege
Tijdens een werkcollege werk je aan een van de vier opdrachten van de leergang. De vier opdrachten vormen de basis voor de twee presentaties die een onderdeel zijn van de toetsing. De vier opdrachten doen een beroep op je (toekomstige) positie als FED en zijn competenties. 

Gespreksvaardigheidstraining
Tijdens dit blok wordt aandacht besteed aan verschillende gespreksvaardigheidstechnieken en wordt er geoefend in het toepassen hiervan.

Supervisie
Tijdens supervisie gaat het om de koppeling van persoon en het beroep, over de kwaliteit van het persoonlijk functioneren in de beroepsuitoefening. In een groepje van maximaal vier supervisanten met supervisor bespreek je werkinbreng volgens de supervisie methodiek; reflecteren, concretiseren, problematiseren, generaliseren, ontwikkelen van leervragen en evalueren.

De leergang is toegankelijk voor:

 • minimaal mbo-niveau opgeleiden met hbo-werk- en -denkniveau met ervaringskennis als familielid of naaste vanuit de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Aanvullende toelatingseisen:

 • je hebt bij voorkeur ervaring als vrijwilliger ter ondersteuning van naasten in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg  of de voor jou van toepassing zijnde zorgsector; 
 • voldoende kennis van computers is een pré;
 • je bezit de volgende competenties: doorzettingsvermogen, kunnen samenwerken, aanpassingsvermogen, kunnen reflecteren op de eigen rol en kunnen omgaan met de persoonlijke belasting door eigen grenzen te herkennen;
 • je stelt je actief op om een stageplek te vinden als familie-ervaringsdeskundige voor ten minste 160 uur verdeeld over 20 weken.

De kosten voor het studiejaar 2020-2021 bedragen €2.950. Saxion bemiddelt niet met het UWV.

Ben je zzp’er?
Dan kun je een scholingsvoucher van maximaal €1.000 aanvragen. Saxion bemiddelt hier niet in. Meer informatie vind je op: http://www.overijssel.nl/@208766/scholingsvouchers/

Het theorie-onderwijs wordt aangeboden bij Saxion in Deventer. De lessen vinden om de week op donderdag plaats van 14.00 tot 20.30 uur. Het praktijkleren vindt plaats binnen de eigen instelling of bij het stageadres (stage-adres dient door jezelf georganiseerd te worden).

‘Het stigma valt weg en het wordt iets om trots op te zijn.'

'Voor de ontwikkeling van de Leergang Familie-Ervaringsdeskundigheid zijn we geïnspireerd door het succes van ervaringsdeskundigen in de GGZ. Daar zetten mensen die zelf in de GGZ of verslavingszorg hebben gezeten hun kennis in om cliënten te ondersteunen. Deze ervaringsdeskundige is inmiddels een bekend fenomeen en wordt ook steeds vaker ingezet, omdat we overtuigd zijn van de toegevoegde waarde. Die ervaringsdeskundigen kunnen cliënten ondersteunen, maar familieleden hebben hun eigen ervaringen. De familie-ervaringsdeskundige kan vanuit zijn/haar ervaringen andere familieleden en naasten ondersteunen in hun rol bij het (herstel)proces van hun familielid/naaste. Vanuit de overheid is enige tijd geleden verplicht gesteld dat (zorg-)instellingen actief zijn op het gebied van familiebeleid. Deelnemende instanties en instellingen worden ook steeds vaker benaderd voor informatie omtrent inzet en mogelijkheden. De behoefte is er dus al.’

Alina Fazal & Audrey van Ham-Pennings, beiden werkzaam bij SIZ Twente

Heb je vragen of wil je weten of deze leergang iets voor je is, neem dan vrijblijvend contact op met:


Anja Kruitbosch
kennisnetwerk.amm@saxion.nl

Wil je je aanmelden (om te kijken of je toelaatbaar bent) voor deze opleiding? Stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar: kennisnetwerk.amm@saxion.nl Er zal contact met je worden opgenomen om een intakegesprek in te plannen. Dit gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend.

startdatum 24 september 2020
Vakgebied Vaardigheden
Onderwijs & Opleiden
Medisch en paramedisch
Studievorm Cursus
Profiel MBO+
Vakgebied Communicatie
dagTijdstip Om de week op donderdag van 14.00 - 20.30 uur
Studiebelasting 12hours
Locaties Deventer
ID XCFE