Skip to content Skip to navigation menu
Familie-ervaringsdeskundigheid

Heb jij ervaring als mantelzorger, familielid en/of naaste van iemand met een psychische aandoening of verslaving? Tijdens jouw werk als familielid, naaste of mantelzorger heb je waarschijnlijk ervaren hoe fijn het kan zijn als je af en toe kunt sparren met iemand die met dezelfde zaken worstelt. Of misschien ben je tegen verschillende zaken opgelopen, waarvan je wilt voorkomen dat anderen in dezelfde situatie belanden. Inmiddels zien we ervaringsdeskundigen in diverse functies en in steeds meer organisaties en sectoren. De geboekte successen hebben zorginstellingen geïnspireerd om familie-ervaringsdeskundigen in te zetten, die vanuit hun ervaringen familieleden en naastbetrokkenen kunnen ondersteunen in hun rol en het (herstel)proces van hun naaste en/of familielid.

Wil je jouw ervaringen professioneel leren inzetten in het ondersteunen van anderen? Dan is de Leergang Familie-Ervaringsdeskundigheid iets voor jou! Jij hebt meegemaakt hoe een (herstel)proces verloopt en welke gevoelens en behoeften hierin een rol spelen. Wat is er nog mooier om jouw ervaringen in te kunnen zetten om andere mensen te helpen?

Duur 10  Maanden
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 2.950,00

Na het volgen van deze leergang kun je vanuit je rol als familie-ervaringsdeskundige/mantelzorg-ervaringsdeskundige op professionele wijze, vanuit een betaalde functie, invulling geven aan werkzaamheden binnen diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Deze werkzaamheden zijn gericht op en/of dragen bij aan:

 • het ondersteunen van herstel van de familie en naastbetrokkenen van de cliënt;
 • het verbeteren van het welzijn van familie en naastbetrokkenen;
 • het bevorderen van de constructieve samenwerking in de triade van cliënt-familie/naastbetrokken-hulpverlening.

De Leergang Familie-Ervaringsdeskundigheid (afgekort als FED), biedt jou de mogelijkheid om je opgedane ervaringskennis verder te ontwikkelen en te verbreden. Hierna kun je op professionele wijze andere familieleden en naastbetrokkenen, die binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg hetzelfde doormaken, ondersteunen in hun rol en (herstel)proces.

De functie van familie-ervaringsdeskundige is een nieuwe professionele rol binnen de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en het sociaal domein. De rol van familie-ervaringsdeskundige is volop in ontwikkeling. Daarom is er binnen de leergang veel aandacht voor de ontwikkeling van de (eigen) professionele identiteit en inhoudelijke invulling van de rol als familie-ervaringsdeskundige in en buiten organisaties.

Als familie-ervaringsdeskundige kun je je opgedane kennis, ervaring en ontwikkelde vaardigheden constructief inzetten om familieleden en naastbetrokkenen te ondersteunen in hun rol en het (herstel)proces van hun naaste en/of familielid. Je vormt een schakel tussen familieleden en professionals waarbij je tevens meedenkt en adviseert in het opstellen van (zorg-)beleid. Hiermee lever je een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Deze leergang is ontwikkeld vanuit de landelijke behoefte van diverse zorginstellingen en is in intensieve samenwerking vanuit Saxion, SIZ Twente, Mediant (Bureau Herstel) en Tactus Verslavingszorg (intact Herstel en Zelfhulp) ontwikkeld.

In een afwisselend lesprogramma, verzorgd door docenten van Saxion en gastdocenten met praktijkervaring, komen alle thema’s aan bod die te maken hebben met je toekomstige rol als familie-ervaringsdeskundige. Binnen de Leergang Familie- Ervaringsdeskundigheid werk je aan de volgende competenties:

 • Ontwikkeling als professioneel familie-ervaringsdeskundige, waarbij eigen persoon als instrument wordt gehanteerd;
 • Afstemming van de mate van ondersteuning van de vraag van de familie;
 • Stimulatie van familie tot een eigen bijdrage aan diens herstel;
 • Faciliteren en ondersteunen van de ontwikkeling van de familie uit eigen ervaringskennis;
 • Creëren van een klimaat waardoor familie en instelling aan herstel kunnen werken;
 • Bevorderen van samenwerking binnen het multidisciplinaire team.

Hier wordt onder andere in de volgende modulen aan gewerkt:

 • Professionaliteit en zelfonthulling
 • Time-management en zelfreflectie
 • Methodisch/systematisch handelen
 • Collegiale consultatie en feedback en motiverende gespreksvoering
 • Netwerk kennis, signalering, bemiddeling en doorverwijzing
 • Signalering, bemiddeling en doorverwijzing
 • Oplossingsgericht, communicatief en co-creatief samenwerken
 • Assertiviteit, presenteren, argumenteren en onderhandelen
 • Diverse coachings-technieken en adviesvaardigheden

Competentiegericht onderwijs
Het praktijkleren vindt plaats binnen de eigen instelling of bij het stageadres. De stageperiode van de Leergang Familie-Ervaringsdeskundigheid is over de duur van de leergang verdeeld, zodat je je theoretische kennis direct in de praktijk kunt toepassen. In het totaal bedraagt de stage 160 uur, waarbij je om de week 8 uur stage loopt.

Tactus en Mediant GGZ hebben verschillende stageplekken voor deelnemers ter beschikking. Zij hebben hierbij aangegeven dat de betreffende deelnemers wellicht na hun stage een functie krijgen binnen de instelling. Wanneer je niet als vrijwilliger door een van deze instellingen bent voorgedragen, kan Saxion je eventueel helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

De stageperiode van de Leergang Familie-Ervaringsdeskundigheid is over de duur van de leergang verdeeld, zodat je je theoretische kennis direct in de praktijk kunt toepassen. In het totaal bedraagt de stage 160 uur, waar je om de week 8 uur stage loopt.

Studieduur en studiebelasting
De duur van de leergang bedraagt één studiejaar (10 maanden). In dit studiejaar worden 20 lesdagen aangeboden. Deze zijn om de week op donderdag van 14.00 – 20.30 uur gepland. Hou naast de ingeplande lessen rekening met 12 -15 uur studiebelasting.

 

De leergang is toegankelijk voor:

 • minimaal mbo-niveau opgeleiden met aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau met ervaringskennis als familielid of naaste vanuit de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Aanvullende toelatingseisen:

 • je hebt ervaring als vrijwilliger ter ondersteuning van naasten in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg;
 • je hebt de training Familie-Ervaringsdeskundigheid deel 1 en deel 2 gevolgd (of een soortgelijke training);
 • het onderwijs wordt digitaal aangeboden, voldoende kennis van computers is een pré;
 • je bezit de volgende competenties: doorzettingsvermogen, kunnen samenwerken, aanpassingsvermogen, kunnen reflecteren op de eigen rol en kunnen omgaan met de persoonlijke belasting door eigen grenzen te herkennen;
 • je beschikt over een stage-overeenkomst als familie-ervaringsdeskundige voor ten minste 160 uur verdeeld over 20 weken.

De kosten voor het studiejaar 2019-2020 bedragen €2.950. Saxion bemiddelt niet met het UWV. 

Ben je zzp’er?
Dan kun je een scholingsvoucher van maximaal €1.000 aanvragen. Saxion bemiddelt hier niet in. Meer informatie vind je op: http://www.overijssel.nl/@208766/scholingsvouchers/

Het theorie-onderwijs wordt aangeboden bij Saxion in Enschede. De lessen vinden om de week op donderdag plaats van 14.00 tot 20.30 uur. Het praktijkleren vindt plaats binnen de eigen instelling of bij het stageadres (stage-adres dient door jezelf georganiseerd te worden).

‘Het stigma valt weg en het wordt iets om trots op te zijn.'

'Voor de ontwikkeling van de Leergang Familie-Ervaringsdeskundigheid zijn we geïnspireerd door het succes van ervaringsdeskundigen in de GGZ. Daar zetten mensen die zelf in de GGZ of verslavingszorg hebben gezeten hun kennis in om cliënten te ondersteunen. Deze ervaringsdeskundige is inmiddels een bekend fenomeen en wordt ook steeds vaker ingezet, omdat we overtuigd zijn van de toegevoegde waarde. Die ervaringsdeskundigen kunnen cliënten ondersteunen, maar familieleden hebben hun eigen ervaringen. De familie-ervaringsdeskundige kan vanuit zijn/haar ervaringen andere familieleden en naasten ondersteunen in hun rol bij het (herstel)proces van hun familielid/naaste. Vanuit de overheid is enige tijd geleden verplicht gesteld dat (zorg-)instellingen actief zijn op het gebied van familiebeleid. Deelnemende instanties en instellingen worden ook steeds vaker benaderd voor informatie omtrent inzet en mogelijkheden. De behoefte is er dus al.’

Alina Fazal & Audrey van Ham-Pennings, beiden werkzaam bij SIZ Twente

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Anja Kruitbosch
kennisnetwerk.amm@saxion.nl
088 - 019 1859.

Kom naar de Open Avond Deeltijd!
Wil je meer weten over deze scholing? Tijdens de Open Avond Deeltijd krijg je antwoord op al je vragen.


 

 

Een intakegesprek is een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure. Om je aan te melden voor de leergang kun je het aanmeldformulier invullen en verzenden. Vervolgens wordt de aanmelding in behandeling genomen en ontvang je binnen één werkweek een bevestiging en nadere informatie.

De opleiding gaat van start bij de voldoende deelname.

startdatum Donderdag 8 oktober 2020
Vakgebied Vaardigheden
Onderwijs & Opleiden
Medisch en paramedisch
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
Vakgebied Communicatie
dagTijdstip Om de week op donderdag
Studiebelasting 15hours
Locaties Enschede
Deventer
ID XCFE