Skip to content Skip to navigation menu
Fysiotherapie - Hartfalen -mastercourse-
Deze mastercourse is speciaal gericht op Fysiotherapeuten die meer willen weten over het behandelen van patiënten met hartfalen.
Duur 3  Dagen
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 695,00

Deskundheidsbevordering
Het aantal patiënten met de diagnose hartfalen neemt toe. Aangezien de risico's op complicaties bij deze patiëntengroep groter zijn dan bij de reguliere patiënten met hartproblematiek, is de behoefte aan deskundigheidsbevordering/professionalisering op dit thema voor eerste- en derdelijns fysiotherapeuten daarom groot.

In deze mastercourse leren fysiotherapeuten patiënten met hartfalen te onderzoeken en behandelen. Daarnaast weten ze wanneer ze met andere disciplines moeten overleggen. Kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van het onderzoeken en behandelen van patiënten met hartfalen worden hiervoor aangeleerd.

Download de factsheet voor meer informatie.

De mastercourse Hartfalen bestaat uit drie lesdagen met ieder zes lesuren en kan in-company gevolgd worden. De cursusleiding is in handen van een gepromoveerd fysiotherapeut. Een cardioloog, hartfalenverpleegkundige en (tweedelijns) fysiotherapeut verzorgen verschillende programma onderdelen.

Dag 1: inleiding en onderzoeken patiënt
Er wordt op dag 1 gestart met een inleiding en het onderzoeken van een patiënt met hartfalen. Zowel de fysiotherapeut als de medisch specialist komen aan bod. Uitvoerig wordt ingegaan op de KNGF richtlijn en op de intercollegiale richtlijn Hartfalen. Het fysiotherapeutisch onderzoek wordt uitgebreid besproken, zowel de anamnese, lichamelijk onderzoek en de methodologische kwaliteit van de meetinstrumenten komen aan bod. Er is aandacht voor de verschillen tussen de verschillende settingen. Een casus van een complexe patiënt wordt besproken waarbij specifiek aandacht is voor het klinisch redeneren.

Dag 2: Bio-psychosociale model & beweegprogramma
De tweede dag is gericht op het bio-psychosociale model bij patiënten met hartfalen en het opstellen van een beweegprogramma. Er wordt besproken hoe fysiek functioneren en gedragsmatige aspecten met elkaar samenhangen. De hartfalenverpleegkundige vertelt over haar rol, leefstijlregels en zelfmanagement. Fysieke training wordt besproken aan de hand van een wetenschappelijk overzichtsartikel, een huiswerkopdracht en een praktijkles waarbij een casus wordt uitgewerkt.

Dag 3: Gedragsmatige interventies
Op de derde dag is er aandacht voor gedragsmatige interventies om therapietrouw te bevorderen, zoals motiverende gespreksvoering. Er wordt aan de hand van een casus een complexe patiënt besproken met multi-pathologie. De samenwerking met andere disciplines wordt besproken en er is aandacht voor het evalueren en afronden van de behandeling.

Deze mastercourse is voor reeds gediplomeerde fysiotherapeuten.

De kosten voor deze mastercourse bedragen € 695,-.

Meer weten over deze mastercourse? Neem dan contact op met Dr. Suzan Mooren - van der Meer, via s.vandermeer@saxion.nl of 06 1237 5847.

Wanneer?
De mastercourse wordt georganiseerd door Saxion Enschede van 13.00 tot 20.00 uur op de volgende data:

  • 12 april, 17 mei en 7 juni 2018

Accreditatie
27 punten voor algemeen fysiotherapeut en geriatrie fysiotherapeut.

Aanmelden
Om je aan te melden voor de mastercourse kun je het aanmeldformulier invullen en opsturen. Vervolgens wordt de aanmelding in behandeling genomen en ontvang je binnen één werkweek een bevestiging en nadere informatie.

Start datum 12-04-2018
startdatum 12 april 2018
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip 13.00 - 20.00 uur
Locaties Deventer
ID KCS68