Skip to content Skip to navigation menu
Fysiotherapie bij lagerugpijn LRP
Na het volgen van de cursus ben je in staat patiënten met lage rugpijn (LRP) te klasseren, passende interventies te bepalen en de samenwerking met de wervelkolomchirurg te verbeteren.
Duur 3  Dagen
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  

€ 645,00

De cursus Fysiotherapie bij lage rugpijn (LRP) wordt vooral ingegaan op de 'stratified care'. Op welke wijze zijn patiënten met LRP te klasseren om de meest optimale interventie te bepalen. 'Signs and symptoms' van categorieën patiënten met LRP worden gepresenteerd. Consequenties voor het fysiotherapeutisch handelen worden behandeld. Tevens worden chirurgische mogelijkheden gepresenteerd door twee wervelkolomchirurgen (orthopedisch chirurg en neurochirurg).

Het programma van de cursus is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1

 • Blok 1: Interactief college: Inleidingen in LRP, huiswerkopdracht dag 1, over specifieke & a-specifieke LRP, klinisch redeneren met de HOAC II, klasseren van LRP-patiënten, het toepassen van CPR’s (Clinical Prediction Rules).
 • Blok 2: Praktijkles 1: Observatie statiek, actief onderzoek en klinische tests nodig voor klasseren zoals prone instability test, PA vering en Sorensen test. Twee HVT manipulaties volgens CPR.
 • Blok 3: Interactief college: DTF, gekleurde vlaggen, richtlijnen, klinisch relevante effecten (MIC:Minimal Important Change).

Dagdeel 2

 • Blok 4: Interactief college: Discusdegeneratie, centralisatie fenomeen, huiswerkopdracht dag 2, BDS: Bewegings Disfunctie Syndroom: onderhoud van LRP door slechte kwaliteit bewegen.
 • Blok 5: Praktijkles 2: Centralisatie onderzoek, behandelaspecten van discogene LRP, oefenen volgens DP (Directional Preference).
 • Blok 6: Interactief college: Inleiding graded activity & gradual exposure; disuse met / zonder disfunctionele cognities, de plaats van graded activity in de FT aanpak.

Dagdeel 3

 • Blok 7: Interactief college: BPS model, huiswerkopdracht dag 3, relevantie psychosociale factoren, gebruik vragenlijsten.
 • Blok 8: Praktijkles 3: Papieren & video voorbeeldcasuïstiek waarin voorafgaande inhoud aan bod komt.
 • Blok 9: Interactief college: Triage voor klasseren van rugpijn patiënten gericht op strategieën voor verwijzing en interventie. Welke modellen kunnen worden gebruikt om LRP patiënten met en zonder beenpijn te klasseren en hoe wordt dat proces vorm gegeven in de rugpoli ZGT.
 • Blok 10: Interactief college: huiswerkopdracht dag 4 over een beweegprogramma met enerzijds graded activity en anderzijds functionele stabiliteitstraining.
 • Blok 11: College: Neurochirurgie. Indelingen in de neurochirurgie, welke aandoeningen. Wat zijn nieuwe mogelijkheden; welke ‘signs and symptoms’ komen in aanmerking, welk type patiënten kunnen worden behandeld, wat verwacht de neurochirurg van de FT.
 • Blok 12: College: Orthopedie. Indelingen in de orthopedie, welke aandoeningen.
  Wat zijn nieuwe mogelijkheden; welke ‘signs and symptoms’ komen in aanmerking, welk type patiënten kunnen worden behandeld, wat verwacht de orthopeed van de FT.
 • Blok 13: Interactief college: overzicht, modellen, toekomst. Gezamenlijke discussie over functioneren RugNetwerk Twente.

De cursus wordt gegeven door:

 • Gerard Koel, MSc, fysiotherapeut, manueel therapeut, Fysiotherapie praktijk Wooldersteen Hengelo, docent AGZ Saxion Hogeschool Enschede.
 • Wouter Snellers, fysiotherapeut en manueel therapeut werkzaam in ZGT Hengelo en Fysiotherapie praktijk Polman.
 • Drs. Mark Havinga / drs. Dean Pakvis, orthopedisch chirurgen OCON, ZGT Hengelo
 • Dr. Bert Höss / dr. Matthias Köchling, neurochirurgen, MST Enschede.

 

Je ontvangt een bewijs van deelname bij succesvol afronden van de cursus.

Accreditering
Het KNGF heeft 20 accreditatiepunten toegekend aan het volgen van deze cursus. De punten gelden voor de volgende registers: algemeen practicus en manueel therapeut. Je kan zelf aangeven in welk register de punten worden toegekend.

De cursus is toegankelijk voor deelnemers die beschikken over het diploma Fysiotherapie.

De kosten voor de cursus Fysiotherapie bij lage rugpijn bedragen € 645,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en drie broodmaaltijden met soep of snack.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Backoffice van de academie Gezondheidszorg (AGZ)
Telefoon: 088 - 019 1568
E-mail: backoffice.agz@saxion.nl

Om je aan te melden voor de cursus kun je het aanmeldformulier invullen. Vervolgens wordt de aanmelding in behandeling genomen en krijg je twee weken voorafgaand de cursus het definitieve programma inclusief de huiswerkopdracht voor het eerste dagdeel opgestuurd. Het aantal aanmelders voor deze cursus is maximaal 25.

Startdatum
De cursus bestaat uit drie dagdelen en start in 2021.

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees de algemene leveringsvoorwaarden van deze cursus.

startdatum 9 september 2020
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Cursus
Profiel Hbo
dagTijdstip woensdag, 9.00 - 16.45 uur
Locaties Nieuwegein
ID KCS72