Skip to content Skip to navigation menu
GGZ-agoog (nascholingsprogramma)

Het nascholingsprogramma van Saxion is een goede keuze voor hulpverleners die werkzaam zijn in de GGZ en die zich willen laten registreren als GGZ-agoog bij het registerplein (www.Registerplein.nl).

Duur 1  Jaren
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Cursus  

Als GGZ-agoog werk je aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening, een verslaving of een combinatie van beiden. De GGZ-agoog werkt als behandelaar of begeleider  in de specialistische GGZ, de basis GGZ  of in de ambulante hulpverlening. Ook kun je als GGZ-agoog aan de slag binnen een wijkteam of als praktijkondersteuner huisarts. De GGZ-agoog heeft als gespecialiseerde sociaal werker een eigen dbc-code (diagnose-behandelcombinatie code). 

Het nascholingsprogramma van Saxion is een goede keuze voor hulpverleners die werkzaam zijn in de GGZ, of die over recente relevante werkervaring beschikken. Zij kunnen zich na het volgen van het nascholingsprogramma laten registreren als GGZ-agoog bij het Registerplein (www.registerplein.nl). 

Door middel van een validatietraject kan de studieduur mogelijk worden verkort.  De registratie is een kwaliteitskeurmerk; als professional laat je met deze registratie zien dat je vakbekwaam bent en op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het GGZ-vakgebied. 

Ook als je op dit moment niet werkzaam bent in de GGZ, maar kunt beschikken over een relevante (betaalde of onbetaalde) GGZ praktijkplaats, kun je het nascholingsprogramma volgen

Voor het volgen van het nascholingsprogramma is het een vereiste dat je werkzaam bent in een GGZ context en begeleid wordt door een GGZ-agoog (of hieraan gelijkwaardige HBO opgeleide hulpverlener met GGZ expertise).

Je leert hoe je cliënten met een verslaving of psychiatrische problematiek het beste kunt behandelen en begeleiden. Je leert hen te ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Zelfmanagement, empowerment, eigen regie en de visie op positieve gezondheid vormen hierbij belangrijke  uitgangspunten. Daarbij wordt de eigen omgeving van de cliënt ook steeds meer betrokken bij de hulpverlening. 

Vanuit verschillende visies reflecteer je op casuïstiek uit je eigen praktijkomgeving en breng je eigen ervaringen in. Je maakt beroepsproducten voor de GGZ praktijkorganisatie waar je werkzaam bent.

Je leert methodieken te hanteren op het gebied van systeembenadering, herstel en rehabilitatie, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken.

De volgende GGZ expertisegebieden en thema’s komen aan bod:

 • Basiskennis van de GGZ-agoog
 • Beroepsattitude en communicatie vaardigheden van de GGZ-agoog
 • Outreachend werken
 • Herstelondersteuning
 • Rehabilitatiegericht werken
 • Netwerkontwikkeling
 • Motiveren en ondersteunen bij gedragsverandering
 • Werken in een gedwongen kader
 • Groepsgerichte Behandeling
 • Beleid, legitimering en positionering

Studieadviesgesprek

Als je overweegt om het nascholingsprogramma te gaan doen, kun je je aanmelden voor een studie adviesgesprek. Hierin maken we samen met jou een eerste globale inschatting van de duur van het traject en de kosten. We maken deze inschatting op basis van je diploma, de werkervaring waar je al over beschikt en eerdere scholing op het gebied van de GGZ. Dit gesprek is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Validatietraject

Als je besluit om door te gaan start je met het validatietraject. In het validatietraject toetsen we je werkervaring en eerder behaalde studieresultaten op hbo niveau en kijken we of je beschikt over de competenties die vallen binnen het profiel van de GGZ-agoog, zoals: 
 • ondersteunen bij rehabilitatie en herstelproces
 • ondersteunen bij netwerkontwikkeling en gedragsverandering
 • outreachend werken 
 • werken in gedwongen kader
 • creëren van een therapeutische leefklimaat
 • groepsgerichte behandeling. Klik hier voor het volledige competentieprofiel.

Je verzamelt in een portfolio de bewijzen, waarmee je aantoont  over  welke  competenties je beschikt op basis van je werkervaring en eerdere scholingen. Het portfolio wordt beoordeeld door 2 assessoren, waarna nog een gesprek plaatsvindt. Het validatietraject neemt, van aanmelding tot afronding, gemiddeld 6-8 weken in beslag. 

Maatwerk nascholingsprogramma

Op basis van het resultaat van het validatietraject wordt bepaald wat de duur en omvang van jouw nascholingsprogramma wordt. Als blijkt dat je al over alle competenties beschikt die horen bij het profiel van de GGZ-agoog, ontvang je het certificaat van de GGZ-agoog.

Als uit het validatietraject blijkt dat je nog niet beschikt over alle vereiste competenties en gedragskenmerken, dan kun je het nascholingsprogramma volgen, gebaseerd op de modulen die aansluiten op de ontbrekende competenties en kennisgebieden. 

Het nascholingsprogramma bestaat dus uit een maatwerktraject; niet iedereen doet dezelfde set van modulen. 

De modulen worden verspreid over het studiejaar 2019-2020 aangeboden. Je volgt de modulen in een groep met andere GGZ-agoog studenten en met reguliere Bachelor studenten Social Work of Toegepaste Psychologie (deeltijd en voltijd).

Op basis van de uitkomst van het validatietraject volg je één of meerdere van onderstaande modulen:

 • Psychopathologie in de praktijk
 • Oplossingsgericht werken
 • Outreachend werken en signaleren, erop af!
 • Empowerment en cliëntversterkend werken
 • Verslavingszorg in de GGZ en leefstijl
 • Kijk of kwetsbaarheid
 • Motiverende gespreksvoering
 • Groepswerk en werk in gedwongen kader
 • Trends en actuele ontwikkelingen in de GGZ
 • Omgaan met intimiteit
 • Innoveren met beleid
 • Armoede en schulden
 • Praktijkgericht onderzoek in de GGZ

Je verzamelt bewijzen dat je over deze kennis en competenties beschikt op basis van je studieresultaten, eventuele werkervaring en eerdere scholingen. In het geval van een validatietraject wordt een  portfolio opgebouwd dat wordt beoordeeld door 2 assessoren, waarna nog een gesprek plaatsvindt. Vervolgens ontvang je een valideringsrapportage.

Het nascholingsprogramma GGZ-agoog van Saxion is door HOBEON en COOAB erkend. Met het behaalde certificaat kun je je registreren bij het Registerplein als GGZ-agoog.

Het nascholingsprogramma van Saxion is geschikt voor hulpverleners die werkzaam zijn in de GGZ en die zich willen laten registreren als GGZ-agoog bij het Registerplein.

 • Je hebt een hbo bachelor diploma 
  Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH); Inrichtingswerk (IW); Jeugd; Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
  Social Work, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie (TP), Creatieve Therapie (CT), Godsdienst-Pastoraal werk, Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), Creatief Educatief Werk of Cultureel Werk (CMV), of je bent momenteel student SW of TP (vt /dt) bij Saxion.

Het oriëntatiegesprek is gratis.

Als je je daarna aanmeldt voor het validatietraject, zullen we samen met jou een inschatting maken van de modules die je nog zou moeten volgen.

Het valideringstraject kost € 525 exclusief btw. Elke module die, aanvullend op het validatietraject, gevolgd wordt, kost € 525 (vrij van btw).

De modulen worden verspreid over het studiejaar aangeboden. De meeste modulen volg je in Enschede op de maandag tussen 15.45 - 21.45 uur, afhankelijk van de modulen die op dat moment aangeboden worden volg je dan 1, 2 of 3 modulen per periode van 10 weken. Een enkele module kan gevolgd worden in Deventer op de dinsdag tussen 15.45 - 21.45 uur.

Meld je aan via de knop ‘aanmelden’ voor een oriënterend gesprek, om de mogelijkheden voor jou te bespreken.

Meer informatie:

Saxion Parttime School
T: 088 - 019 1919
E: parttimeschool@saxion.nl

 

Meld je aan voor het studieadvies gesprek via:
 
Aanmelden valideringstraject aanmeldformulier.
 
Wij werken conform de privacywetgeving. Zie privacyverklaring van Saxion.

startdatum 2 september 2019
Studievorm Post HBO
Cursus
Profiel Hbo
Academic Period 1
dagTijdstip Maandag, 15.45 - 21.45
Locaties Enschede
ID XCGGZA