Skip to content Skip to navigation menu
Gedrag in de bovenbouw

(Bijeenkomst 1 t/m 5 en vervolg/verdieping)

Basisonderwijs | Onverdraagzaamheid, ruzies, vechten, pesten, beledigingen en intimidatie (ook via social media) bedreigen de sfeer en de veiligheid in het basisonderwijs. Ook het gedrag van ouders ten opzichte van groepsleerkrachten en schoolleiding wordt veeleisender.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Bijeenkomst 1 t/m 5

Steeds meer leerkrachten in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) vinden het moeilijk om een goede relatie met hun groep aan te gaan en/of te behouden. Groepsleerkrachten inzicht geven in de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en onderwijsbegeleiding van bovenbouwleerlingen. Groepsleerkrachten inzicht geven en uitzicht bieden in de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en onderwijsbegeleiding van bovenbouwleerlingen. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de leerkracht, het individuele kind, de groep kinderen, ouder(s), verzorger(s) en de basisschool.

 

Vervolg/verdieping

Heb jij de cursus Gedrag in de Bovenbouw gevolgd en wil je je graag verdiepen? Meld je dan nu aan. Tijdens vijf bijeenkomsten behandelen we onder andere waarom een sociaal-interactieve leeromgeving van belang is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. En dat in relatie tot zelfstandigheid, gevoel van eigenwaarde en het gevoel van kunnen leren. Onder het tabje Inhoud vind je alle onderwerpen die aan bod komen. 

De cursus (1 t/m 5) bestaat uit theoretische informatie, het werken aan opdrachten, discussies en veel direct in de praktijk toepasbare tips.

De thema’s voor de 5 bijeenkomsten:

  • Opdrachtencircuit: het belang van een interactieve leeromgeving;
  • Groepsdynamica in de bovenbouw;
  • Omgaan met moeilijk gedrag: aanpak, doorpak en uitpak;
  • Sfeerverbetering in de groepen van de bovenbouw;
  • Gesprekken met ouders. 

Het is ook mogelijk om hierna bijeenkomst 6 t/m 10  (vervolg/verdieping) te volgen. 

Onderwerpen: 

Groepsprocessen en de ballonvaart.
Terugblik op groepsaanpak, individuele aanpak, doorpak en uitpak m.b.t. regelovertredend gedrag.
Clowntjesgedrag observeren en behandelen in de groep.
Pedagogisch klimaat van de school in relatie tot de verhouding sociaal-emotionele  ondersteuning met WSNS, Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken. Wat is de positie van mijn school?
Social media. Wat is het? Wat betekent dit voor ouders, leerkrachten en kinderen?
De roos van Leary: welk leerkrachtengedrag heb ik?
Oriëntatie op waarden en behoeften van keerkrachten en ouders. 
Incidenten met ouders: de geleide herinnering naar aanleiding van een conflict.
Ontwikkelingstaken van kinderen.
Het planbord en de weektaak als anker voor onderwijsverzorging voor alle kinderen?
Inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met een leerling.
Probleemoplossende (motivatie) gesprekken met leerlingen.
Goede contacten met de ouders zijn belangrijk zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de leerling(en): wat is mijn communicatiestijl in contacten met ouders en welke communicatiestijl zie ik bij ouders?
Hoe is mijn stijl van omgaan met conflicten en welke conflicthantering zie ik bij ouders?
Hoe ga ik om met mijn gevoelde weerstand bij incidenten en welke weerstanden observeer ik bij ouders?
Wat is mijn communicatiestijl? En dat van ouders?
Welke ‘acceptatie’ fasen doorlopen ouders bij het ontvangen van slecht nieuws en hoe kan ik de ouders hierbij ondersteunen, zodat het geen vervelend incident/conflict wordt met ouders?
Hoe in gesprekken om te gaan met dooddoeners, die zich op andere doelen van het gesprek richten?
En als het toch een incident/conflict wordt: Hoe ga ik hiermee om? Dit met behulp van voorbeeldcases of ingebrachte casus.
Het houden van slecht-nieuwsgesprekken.
Waarom ‘functioneringsgesprekken’ met bovenbouwleerlingen net zo belangrijk zijn als afspraken maken over boekbesprekingen en spreekbeurten.
Waarom signaleringsinstrumenten je wel/niet kunnen helpen om informatie te verkrijgen over de schoolbeleving van de individuele leerling en de groep leerlingen.
Groepsspelletjes voor de groep.
Wat voor invloed heeft het op de groep als in de loop van het schooljaar de samenstelling van de groep zich wijzigt (door bijvoorbeeld een verhuizing).
Omgaan met extra punitief gedrag.
Oppositioneel gedrag van de (groep) leerlingen als gevolg van ervaringen in voorgaande groepen, of verkleving aan een ontwikkelingsfase.
Motivatie, omgang met elkaar, leefwereld, interesse en zelfstandigheid daarbij een belangrijke rol speelt; Motivatie en wetenschappelijke leerlijnen m.b.t. motivatie.
Gezond gedrag, liefde en seksualiteit bespreekbaar maken.
De slachtofferrol en de dramadriehoek.
Het MOL-spel voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

 

Je ontvangt een bewijs van deelname. 

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten van groep 6,7 en 8 in het basisonderwijs.

De kosten bedragen € 675,00 per persoon.

De cursus ( bijeenkomst 1 t/m 5) wordt gegeven op maandagavond van 19.00-22.00 uur bij Saxion in Deventer op de volgende data:

28-10-2019
18-11-2019
09-12-2019
06-01-2020
20-01-2020
reserve datum:03-02-2020

Bijeenkomst 6 t/m 10 (vervolg en verdieping) wordt gegeven op donderdagavond van 19.00-22.00 uur in Deventer op de volgende data:
05-03-2020
26-03-2020
23-04-2020
07-05-2020
04-06-2020
reservedatum 18-6-2020

 

Deze cursus wordt  ook incompany aangeboden. De data en locatie worden dan in overleg met de school vastgesteld.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO

T: 088 019 3715
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
ID KCS09