Skip to content Skip to navigation menu
Gedrag in de bovenbouw

(voorheen: Bovenbouw, ik hou van jou)

Basisonderwijs | Onverdraagzaamheid, ruzies, vechten, pesten, beledigingen en intimidatie (ook via social media) bedreigen de sfeer en de veiligheid in het basisonderwijs. Ook het gedrag van ouders ten opzichte van groepsleerkrachten en schoolleiding wordt veeleisender.

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  
Locatie Deventer

Steeds meer leerkrachten in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) vinden het moeilijk om een goede relatie met hun groep aan te gaan en/of te behouden. Groepsleerkrachten inzicht geven in de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en onderwijsbegeleiding van bovenbouwleerlingen. Groepsleerkrachten inzicht geven en uitzicht bieden in de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en onderwijsbegeleiding van bovenbouwleerlingen. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de leerkracht, het individuele kind, de groep kinderen, ouder(s), verzorger(s) en de basisschool.

De cursus bestaat uit theoretische informatie, het werken aan opdrachten, discussies en veel direct in de praktijk toepasbare tips.

De thema’s voor de 5 bijeenkomsten:

  • Opdrachtencircuit: het belang van een interactieve leeromgeving;
  • Groepsdynamica in de bovenbouw;
  • Omgaan met moeilijk gedrag: aanpak, doorpak en uitpak;
  • Sfeerverbetering in de groepen van de bovenbouw;
  • Gesprekken met ouders. 

 Het is ook mogelijk om hierna bijeenkomst 6 t/m 10 te volgen. Deze bijeenkomsten worden ook incompany aangeboden.

Je ontvangt een bewijs van deelname. 

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten van groep 6,7 en 8 in het basisonderwijs.

De kosten bedragen € 675,00 per persoon.

De cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 19.00-22.00 uur bij Saxion in Deventer op de volgende data:

29-10-2019
19-11-2019
10-12-2019
08-01-2020
29-01-2020

Reserve datum:05-02-2020

Deze cursus wordt  ook incompany aangeboden. De data en locatie worden dan in overleg met de school vastgesteld.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinator Bureau Professionalisering APO

T: 088 019 3715
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Post HBO
Locaties Deventer
ID KCS09