Skip to content Skip to navigation menu
Green Belt Lean

De training is bedoeld voor iedereen vanaf een mbo-opleidingsniveau en met oprechte nieuwsgierigheid om Lean te leren toepassen.

Duur 5  Dagen
Sector Economie  
Zorg & Welzijn  
Techniek & ICT  
Studie Type Cursus  
Locatie Enschede

€ 2.495,00

In deze training van 5 dagen word je opgeleid om in je eigen organisatie verbetertrajecten uit te voeren en te begeleiden. Je leert verschillende Lean-technieken gebruiken, begrijpt welke Lean-cultuur nodig is en weet hoe je de Lean-principes kunt toepassen in je organisatie of bij klanten.
 

 • Lean principes – waarde, waardestroom, flow, pull, perfectie
 • Klantwaarde / Kanomodel – denken in termen van toegevoegde waarde
 • Leren zien -anders denken, anders zien en anders doen
 • 5S  –  werkplek organisatie, reductie zoeken, beweging, voorraad en transport
 • Value Stream Mapping – processen op een andere manier zichtbaar maken
 • Verspillingen elimineren – leren de verspillingen te herkennen in je eigen werkomgeving
 • Kaizen / A3 management – PDCA aanpak voor het doorvoeren van verbeteringen
 • Verbeterborden, dagstartborden, KPI-borden – aanpak voor het continu verbeteren in teams
 • Lean technieken – Voice of the customer , Rootcause analysis, Visgraatdiagram, visueel management
 • QIP – Kwaliteit inbouwen in processen
 • Kata – het ontwikkelen van oplossingen d.m.v. experimenten en het ontwikkelen van een lerende organisatie
 • Policy deployment – hoe je lean kan inzetten als een compleet systeem en kan sturen op verbetermanagement
 • Lean Leiderschap – hoe je Lean in de praktijk toepast en hierin collega’s meeneemt
 • Lean Cultuur – hoe je de omslag kan maken naar de Lean cultuur en een lerende organisatie
 • Verandermanagement – hoe je mensen mee krijgt in Lean projecten.


Tijdens de training wordt gebruikt gemaakt van dynamische werkvormen, processimulaties en gamification. We laten je direct al de kracht van de Lean principes en technieken in de training ervaren en maken daarbij direct de vertaalslag naar de eigen praktijk. Tussen de trainingsdagen worden praktijkopdrachten meegegeven, zodat het geleerde direct toegepast kan worden in de eigen werkomgeving.

De trainers zijn gecertificeerd Black Belt Lean Six Sigma IBIS UVA, Black Belt Lean LERC, Certified Lean Leader en hebben uitgebreide Lean praktijk ervaring met Lean, Lean Six Sigma en projectmanagement. Zij zijn tevens auteur van het boek Kennismaken met Lean dat gedurende de training zal worden gebruikt naast ander lesmateriaal.

 

Programma:

Dag 1 
Kennismaking lean aan de hand van een game. Uitleg van en A3 en Kaizen
Praktijkopdracht: nadenken over project binnen eigen bedrijf (starten A3)
 
Dag 2 
Verschillende Lean technieken en de principes waarde en waardestroom. Aan de hand van een casus wordt de techniek waardestroomanalyse geoefend
Praktijkopdracht: waardestroomanalyse uitvoeren tbv project
Praktijkopdracht: A3 analyse en mogelijke oorzaken + opsporen verspillingen in eigen organisatie
 
Dag 3 
Flow, pull en perfectie theorie en toepassing aan de hand van een game. 5x waarom techniek wordt geoefend aan de hand van een casus
Praktijkopdracht: A3 mogelijke oplossingen
 
Dag 4
Lean systeem, Kata en verschillende Lean borden
Praktijkopdracht: A3 oplossing implementeren en borgen
 
Dag 5 
Lean cultuur, Lean rollen en verandermanagement  ?Afsluitend eindpresentatie Kaizen/A3 (praktijk) en toets (theorie)
 
 
Overige specificaties
 • De cursus wordt gegeven door 2 trainers om zodoende optimale begeleiding tijdens de cursus te kunnen waarborgen.
 • De cursus ‘Green Belt Lean’ duurt 5 dagen en wordt jaarlijks in het voorjaar en najaar georganiseerd.
 • De training wordt verdeeld over meerdere weken zodat in de tussenliggende weken het geleerde in de praktijk kan worden geoefend.
 • De lesbijeenkomsten vinden in principe plaats op de donderdag van 9.00 tot 16.30 uur.
 • Het maximum aantal deelnemers is 14. Het minimum aantal deelnemers is 5.
Lean leer je door te doen, te ervaren. Daarom wordt tijdens de training veel geoefend aan de hand van games en casussen. Daarnaast wordt er tijdens de les aandacht besteed aan de gemaakte praktijkopdrachten. Voor deelnemers die niet over een casus uit de eigen werksituatie kunnen beschikken is een opdracht beschikbaar op basis van een realistische praktijkbeschrijving en kunnen de trainers de rol van opdrachtgever op zich nemen. Binnen de training vindt intensieve begeleiding plaats.
 

Gratis kennismakingstraining Lean en voorlichting over de training van 12.30 - 17.30 uur op:

 • 25 juni 2020

Cursusdata, start in januari 2020:

dag 1 - Combi Yellow/Green Belt - donderdag 23 januari 2020

dag 2 - Combi Yellow/Green Belt - vrijdag 24 januari 2020

dag 3 - Combi Yellow/Green Belt - donderdag 5 maart 2020

dag 4 - Green Belt - vrijdag 6 maart 2020

dag 5 - Green Belt - donderdag 16 april 2020

Cursusdata, start in september 2020:

dag 1 - Combi Yellow/Green Belt - donderdag 10 september 2020

dag 2 - Combi Yellow/Green Belt - vrijdag 11 september 2020

dag 3 - Combi Yellow/Green Belt - dinsdag 20 oktober 2020

dag 4 - Green Belt - woensdag 21 oktober 2020

dag 5 - Green Belt - donderdag 26 november 2020

De training is bedoeld voor iedereen vanaf een mbo-opleidingsniveau en oprechte nieuwsgierigheid om Lean te leren toepassen.

Het cursusgeld bedraagt per cursist €2.495,- exclusief lesmateriaal/boeken.

Op verzoek kun je gebruik maken van betaling in 4 termijnen, het cursusgeld bedraagt dan € 2.545,- (prijswijzigingen voorbehouden).

De kosten van het lesmateriaal bedragen € 50,- per deelnemer.

Indien je gebruik wilt maken van de door de trainers beschikbaar gestelde casuïstiek voor het doen van praktijkopdrachten, bedragen de aanvullende kosten voor materiaal en ondersteuning € 150,-.

 

Voor bedrijven en instellingen bestaat de mogelijkheid deze cursus op maat te laten verzorgen speciaal voor medewerkers/-sters van de eigen organisatie.

Lean op maat in uw organisatie
Het is ook mogelijk een Lean training of workshop afgestemd op uw behoeften op maat door Saxion in uw bedrijf te laten verzorgen. Het grote voordeel hiervan is dat een hele groep binnen uw organisatie dezelfde ervaring op doet en al tijdens de training leert om als team verbeteringen op de Lean manier aan te pakken.

Mogelijkheden
Er bestaat geen basisrecept dat voor iedere organisatie geschikt is. Wij geloven in een op maat aanpak, waarbij we gebruik maken van een verschillende basiselementen. In overleg kunnen we bepalen wat het beste bij uw organisatie past, zodat we samen een waardevol traject kunnen aangaan.

Kennismaken met Lean
Om awareness te creëren in een organisatie is de Kennismaking met Lean geschikt. Dit is een training op Yellow Belt niveau. Wij kunnen een Kennismaking met Lean organiseren in een dagdeel of gehele dag voor zowel een klein team (6 personen) tot een hele afdeling of organisatie (tot maximaal 30 personen). Aan de hand van een game worden de basiselementen van Lean geïntroduceerd; Lean principes, cultuur en technieken.

Een Lean-techniek ontdekken

Als u zich wil toeleggen op een specifieke Lean techniek of de kennismaking verder wil uitbreiden is dat ook mogelijk. Lean technieken kenmerken zich door kracht en eenvoud. Voor iedere techniek geldt dat je er niet lang over hoeft te vertellen, maar dat de kunst zit in het toepassen ervan. Wij bieden verschillende workshops van een dagdeel tot gehele dag aan om een Lean techniek te ontdekken, te ervaren en zelf te leren toepassen. Wilt u bijvoorbeeld een complex proces ontrafelen en weten welke waarde u toevoegt voor uw klanten, dan is een waardestroomanalyse geschikt. Wilt u uw werkplekken optimaliseren, zoektijden verminderen om zo meer waarde te kunnen leveren aan de klant, dan is 5S de geëigende Lean techniek. Wilt u een verbetercultuur op gang brengen dan is een workshop verbeterborden een mooie start. Afhankelijk van het aan te pakken probleem helpen we u met de juiste Lean techniek dit op te pakken.

Lean-verbeteraars in je eigen organisatie
Lean kan het beste toegepast worden door medewerkers van uw eigen organisatie. Wij bieden een Lean practioner training waarin wij medewerkers opleiden om de Lean verbeteraars (practitioners) te worden voor uw organisatie. In deze 4-daagse training leren wij de medewerkers de principes, technieken en cultuuraspecten. Theorie gaat hand in hand met oefeningen tijdens de trainingen. In de training wordt geoefend aan de hand van casussen en simulaties. Binnen de training begeleiden wij je cursisten bij het uitvoeren van een zelf uit te voeren Kaizen event (project). Dit gebeurt door middel van een opdracht die tussen de trainingsbijeenkomsten gemaakt worden binnen de eigen werksituatie. Diplomering vindt plaats op basis van het examen en een beoordeling van het tijdens de training gerealiseerde project.

Kennismaking met de trainers
De trainers van Saxion zijn tevens auteur van het boek Kennismaken met Lean:

Mariel Koopmans
Lean Six Sigma Black Belt, Lean Black Belt
Mariel heeft naast uitgebreide onderwijs ervaring, een uitgebreide praktijkervaring met Lean en Lean Six Sigma projecten in de dienstverlening. Mariel is in staat niet alleen de technieken tot in de puntjes uit te leggen maar ook mensen te enthousiasmeren en de filosofie van Lean over te brengen zodat u er in de praktijk direct mee aan de slag kunt.

Jan Wijnand Hoek
Lean Black Belt, Certified Lean Leader
Jan Wijnand is werkzaam als Continious Improvement Officer. Hij begeleidt organisaties in de transformatie naar een Lean cultuur en is actief als Lean Coach. Hij heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in Lean projecten en is expert in het geven van trainingen op het gebied van Lean op verschillende niveaus. Hij is als geen ander in staat workshops te faciliteren en de politiek in organisaties te managen zodat cultuurveranderingen succesvol kunnen verlopen.
>> Lees meer op de site

 

 

Secretariaat:
Jolanda Gerritsen of Lilian Visscher
Tel: 088 - 019 1875
E-mail: j.gerritsen@saxion.nl

Gebruik dit inschrijfformulier om je op te geven voor deze cursus. 

Algemene leveringsvoorwaarden

Lees de algemene leveringsvoorwaarden voor deze cursus.

startdatum Maart & september/oktober
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Cursus
dagTijdstip Deze cursus wordt op diverse data gegeven
Studiebelasting 7.5hours
Contacturen 7.5hours
Locaties Enschede
ID KCS86