Skip to content Skip to navigation menu
Herintreders leraar basisonderwijs

Goed voorbereid herintreden in het onderwijs

Herintreders met lesbevoegdheid zijn hard nodig in het onderwijs. Wil jij weer graag voor de klas staan, maar heb je al een tijd geen les meer gegeven? Fris je kennis op met de cursus voor herintreders. We brengen je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Zo ga jij goed voorbereid aan de slag!

Sector Educatie  
Studie Type Cursus  

Na het volgen van de cursus Herintreders leraar basisonderwijs kun jij straks:

 • Weer voor de klas staan in het basisonderwijs
 • Met opgefriste kennis lesgeven
 • De nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs toepassen

Deze cursus is een leertraject op maat. We stellen de inhoud van de cursus graag in overleg met jou vast. Waar sta je, wat zijn je leerdoelen en welke kennis of vaardigheden wil je graag ontwikkelen? Het gaat om zes dagdelen; in elk dagdeel staat een vak-/ontwikkelingsdomein centraal.

Het programma zou er als volgt uit kunnen zien. De exacte inhoud wordt in overleg met jou nader afgestemd.

Thema’s:

1. Pedagogiek- Onderwijskunde

Je maakt kennis met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek-onderwijskunde en krijgt handvatten om deze toe te passen in de praktijk.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • onderwijsvisie
 • onderwijsvernieuwingen, zoals IPC, the Leader in Me, T4L, unitonderwijs
 • didactische ontwikkelingen, zoals werken vanuit doelen, gepersonaliseerd leren
 • onderzoekend en ontwerpend leren
 • 21e-eeuwse vaardigheden
 • denominaties
 • tweetalig onderwijs

2. Zorg en passend onderwijs

Zorg en passend onderwijs is elke dag aan de orde in de klas. We brengen je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 Onderwerpen kunnen zijn:

 • cito
 • leerlingvolgsysteem
 • registratie
 • jonge kind - oudere kind

3. Wetenschap en technologie

Wetenschap en technologie is niet meer weg te denken in het basisonderwijs. Je leert alles over didactische ontwikkelingen en de toepassing in de praktijk.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren
 • doelen/kennis/vaardigheden/houding
 • coachende rol van de leerkracht
 • werken vanuit een betekenisvolle context
 • vakintegratie (zaakvakken; maar ook met taal, rekenen en ICT)

4. Rekenen-Wiskunde

Alle relevante, up-to-date informatie over rekenen-wiskunde. Je krijgt handvatten aangereikt, zodat je vol vertrouwen een goede rekenles kunt geven.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • visie op rekenonderwijs
 • didactische werkvormen
 • zicht op leerlijnen
 • ERWD-protocol/ drieslagmodel/ handelingsmodel
 • referentieniveaus
 • digitale ontwikkelingen, zoals snappet, rekenapps, digitale methoden

5. Klassenmanagement (gedrag)

Om vol vertrouwen les te geven is een goed klassenmanagement noodzakelijk.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • gedrag van leerlingen
 • oudergesprekken

6. Taal

Ook op het gebied van taal zijn er allerlei ontwikkelingen.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • visie op taalonderwijs
 • leerlijnen
 • integratie taal met andere vakken
 • protocol Leesproblemen en dyslexie
 • methodes en materialen
 • vernieuwde taaldidactiek

Afronding/ beoordeling

Niet van toepassing

Certificering

Je ontvangt een certificaat

Toelating

Je bent in het bezit van een getuigschrift leerkracht onderwijs

Aanmelden

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:

Mariet Lubbers, docent pabo
T: 088 019 3103|
E: m.j.c.lubbers@saxion.nl

Voor algemene informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:
Yvonne Dijkhuizen, projectcoördinatie Transfer
T: 06 57773371
E: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

Lesdagen en locaties

De cursus wordt als maatwerktraject aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Kosten

Niet van toepassing

Beroepenveld Onderwijs & Opleiden
Studievorm Cursus
Locaties Deventer
ID XCHLB